#3 Sadzirdi Sarmīti Zdanovsku / Par kultūru, amatiermākslu, enerģijas apmaiņu un rezultātiem

Pie klausītājiem atgriežas Gulbenes novada sarunu raidījums “Sadzirdi Gulbeni”.

Tā pat kā raidījums, savā ierastajā ritmā atgriežas arī kultūras pasākumu dzīve un amatiermākslas kustība, kas divus gadus bija teju paralizēta. Bet kā ir atkal atgriezties uz skatuves? Kā šie divi gadi ir ietekmējuši amatiermākslas kolektīvu darbību? Lai to noskaidrotu, uz sarunu esam aicinājuši Jaungulbenes tautas nama vadītāju un vairāku kolektīvu vadītāju, dalībnieci
Sarmīti Zdanovsku. Gulbenes novada kultūrtelpa vairs pat nav iedomājama bez Sarmītes radošā gara un izdarības.

Sarunā sadzirdēsim kā Sarmīte pievērsusies kultūrai, kā caur kultūru izpaužas viņas iekšējā
pedagoga misija, kāda loma viņas dzīvē ir tieši amatiermākslai. Un vai Sarmītei amatiermākslā ir svarīgs rezultāts? Varam pačukstēt, ka viņai ir sava koncepcija par rezultātu mērīšanu. Tāpat uzzināsim vai viņasprāt pandēmijas laiks kultūrā ienesies kaut ko jaunu un noderīgu. Kā arī sapratīsim, ka visu, ko Sarmīte dara, viņa to dara ar vislielāko prieku, pretī saņemot enerģijas apmaiņu, kas viņu uzlādē arvien jauniem un jauniem sasniegumiem.

Leposimies ar mūsu cilvēkiem un viņu darbiem!

Patīkamu klausīšanos!