att

 

Laikā no 2018.gada 4. līdz 30. jūnijam norisinājās Gulbenes novada attīstības programmas 2018.-2024. gadam” projekta publiskā apspriešana. Aicinām uz publiskās apspriešanas noslēguma sanāksmi, kas notiks 2018. gada 5.jūlijā plkst. 17:15 Gulbenes novada pašvaldībā Gulbenē, Ābeļu ielā 2, 2.stāva zālē. Kontaktpersona: Dace Kurša - tel.,64473252, elektroniskā pasta adrese - dace.kursa@gulbene.lv.