28.01.2016. protokols Nr.1. Sēdes audio ieraksts 160128_001.MP3

Pielikumi

4.pielikums

12.pielikums

25.02.2016. protokols Nr.2. Sēdes audio ieraksts 160225_001.MP3

Pielikumi

160225-1piel-turism.docx

160225-5piel-strat.doc

160225-13-14pielikums.xls

14.03.2016. protokols Nr.3. Sēdes audio ieraksts 160314_002_papildus.MP3

160314-2pielikums-investiciju_plana_pielikums.xls

31.03.2016. protokols Nr.4. Sēdes audio ieraksts. 160331_001.MP3

160331-11pielik_Marketinga_strategija.docx

160331-11_pielik_Market_Riicibas_plaans.docx

160331-19pielik_Ricibas_plans_2016-2017akualizetais.docx

20-pielik-GalaApstiprinatais INV_PLANS_30_03_2016 - - Copy.ods

160331-21pielikumsGMS_nolikums.docx

160331-22pielikumsJPStrategija.docx

160331-23_24.pielik_Saistosie_noteik_NR_4.doc

31.03.2016_pielikumi.docx

21.04.2016. protokols Nr.5. Sēdes audio ieraksts 160421_001.MP3

28.04.2016. protokols Nr.6. Sēdes audio ieraksts 160428_001.MP3

19.05.2016. protokols Nr.7. Sēdes audio ieraksts 160519_001.MP3

26.05.2016. protokols Nr.8. Sēdes audio ieraksts 160526_001.MP3

Pielikumi saistošajiem noteikumiem Nr.9 "Par grozījumiem Gulbenes novada pašvaldības 2016.gada budžetā":

160526budzets.xls

22.06.2016. protokols Nr.9. Sēdes audio ieraksts 160622_001.MP3

30.06.2016. protokols Nr.10. Sēdes audio ieraksts 160630/160630_001.MP3

Agenturas_2015.docx

Gulbenes_novada_2015.publiskais_parskats.docx

Publiska_parskata_1.pielikums_shēma.pdf

Novada_publiskais_2.pielikums_projekti.pdf

Novada_publiskais_3.pielikums.pdf

28.07.2016. protokols Nr.11. Sēdes audio ieraksts 160728_001.MP3

25.08.2016. protokols Nr.12. Sēdes audio ieraksts 160825_001.MP3

160825-stamerienas_pils_strategija.pdf

29.09.2016. protokols Nr.13. Sēdes audio ieraksts 160929_001.MP3

160929-7.pielikums_-_Ielu_Kopsavilkums.xlsx

160929-8.pielikums-Stamerienas_pag_celi.pdf

160929-budzets_29_09_2016_grozijumi.xls

27.10.2016. protokols Nr.14. Sēdes audio ieraksts 161027_001.MP3

161927_7.-49.pielikums_izmainas_ielu/celu-registrs.zip

17.11.2016. protokols Nr.15. Sēdes audio ieraksts 161117_001.MP3

24.11.2016. protokols Nr.16. Sēdes audio ieraksts 161124_001.MP3

161124-5.pielikums_SAM.docx

161124-6.pielikums.docx

161124-7.pielikumsTP_I_sējums.docx

161124-8.pielikums.doc

29.12.2016. protokols Nr.17. Sēdes audio ieraksts 161229_002.MP3

161229.doc

161229-18-pielikums.xls

161229-20pielikumsDRUVIENASudens-aprekins.xls

161229-21pielikumsGALGAUSKASudens-aprekins.xls

161229-22pielikumsLIGOudens-aprekins.xls

161229-23-pielikumsTIRZASudens-_aprekins.xls