29.01.2015. protokols Nr.1

Pielikumi

11.pielikums

23.pielikums

06.02.2015. protokols Nr.2

11.02.2015. protokols Nr.3

26.02.2015. protokols Nr.4

11.03.2015. protokols Nr.5

26.03.2015. protokols Nr.6

26.03.2015. protokols Nr.7

08.04.2015. protokols Nr.8

10.04.2015. protokols Nr.9

14.04.2015. protokols Nr.10

30.04.2015. protokols Nr.11

20.05.2015. protokols Nr.12

28.05.2015. protokols Nr.13

04.06.2015. protokols Nr.14

25.06.2015 protokols Nr.15

Pielikumi

1.-5.pielikums

22.pielikums

23.pielikums

 30.07.2015. protokols Nr.16. Sēdes audio ieraksts 150730_001.MP3

7.pielikums

25.08.2015. protokols Nr.17. Sēdes audio ieraksts 150825_001.MP3

27.08.2015. protokols Nr.18. Sēdes audio ieraksts 150827_001.MP3

14.09.2015. protokols Nr.19. Sēdes audio ieraksts 150914_001.MP3

17.09.2015. protokols Nr.20. Sēdes audio ieraksts 150917_001.MP3

24.09.2015. protokols Nr.21. Sēdes audio ieraksts 150924_001.MP3

011.10.2015. protokols Nr.22.

08.10.2015. protokols Nr.23. Sēdes audio ieraksts 151008_002.MP3

29.10.2015. protokols Nr.24. Sēdes audio ieraksts 151029_001.MP3

1.pielikums

18.-37.pielikums

11.11.2015. protokols Nr.25. Sēdes audio ieraksts 151111_001.MP3

26.11.2015. protokols Nr.26. Sēdes audio ieraksts 151126_001.MP3

23.12.2016. protokols Nr.27. Sēdes audio ieraksts 151223_001.MP3

151223-17-piel-att-strat2030.pdf

151223-36-pielikums-izg-strat.docx

29.12.2015. protokols Nr.28. Sēdes audio ieraksts 151229_001.MP3

Gulbenes novada domes īpašumā un valdījumā esošās neapbūvētās zemes un degradētās teritorijas izmantošanas iespēju izvērtējums, 2.§

29.12.2015_beljavas_pagasts.xlsx

29.12.2015_daukstu_pagasts.xls

29.12.2015_druvienas_pagasts.xls

29.12.2015_galgauskas_pagasts.xls

29.12.2015_gulbenes_pilseeta.xls

29.12.2015_jaungulbenes_pagasts.xls

29.12.2015_lejasciema_pagasts.xls

29.12.2015_ligo_pagasts.xls

29.12.2015_litenes_pagasts.xls

29.12.2015_lizuma_pagasts.xls

29.12.2015_rankas_pagasts.xls

29.12.2015_stamerienas_pagasts.xls

29.12.2015_stradu_pagasts.xls

29.12.2015_tirzas_pagasts.xls