28.01.2021. Gulbenes novada domes sēde Nr. 1

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

2. Par nekustamā īpašuma Stāmerienas pagastā ar nosaukumu “Lāči” atsavināšanu

3. Par nekustamā īpašuma Daukstu pagastā ar nosaukumu “Priedkalni” atsavināšanu

4. Par Lejasciema pagasta dzīvokļa īpašuma "Gaujmalas"-20 atsavināšanu

5. Par Lejasciema pagasta dzīvokļa īpašuma “Gaujmalas”- 13 atsavināšanu

6. Par Rankas pagasta dzīvokļa īpašuma "Kartona Fabrika 7 "-2 atsavināšanu

7. Par Stradu pagasta dzīvokļa īpašuma "Šķieneri 9"-14 atsavināšanu

8. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Dārza iela 10A” atsavināšanu un nosacītās cenas apstiprināšanu

9. Par nekustamā īpašuma Rankas pagastā ar nosaukumu “Aizstrautiņi”,  nosacītās cenas apstiprināšanu

10. Par nekustamā īpašuma O.Kalpaka iela 45 – 12, Gulbene, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

11. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Zvaigžņu iela 18A” pircēja apstiprināšanu

12. Par nekustamā īpašuma Viestura iela 22 – 4, Gulbene, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

13. Par nekustamā īpašuma Viestura iela 23 – 14, Gulbene, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

14. Par nekustamā īpašuma Daukstu pagastā ar nosaukumu “Mieži” pircēja apstiprināšanu

15. Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Upleju zeme” pircēja apstiprināšanu

16. Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Silenieki” pircēja apstiprināšanu

17. Par nekustamā īpašuma Rankas pagastā ar nosaukumu “Akmentiņi”, pircēja apstiprināšanu

18. Par nekustamā īpašuma “Gatves 4” – 8, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

19. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 1, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

20. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 2, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

21. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 4, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

22. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 5, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

23. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 6, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

24. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 7, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

25. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 8, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

26. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 9, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

27. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 10, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

28. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 11, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

29. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 12, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

30. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 13, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

31. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 14, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

32. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 15, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

33. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 16, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

34. Par kustamās mantas – automašīnas ŠKODA OCTAVIA (valsts reģistrācijas numurs HA3615), pircēja apstiprināšanu

35. Par Rankas pagasta nekustamā īpašuma “Dambji” sastāva grozīšanu

36. Par Jaungulbenes pagasta nekustamā īpašuma “SIA “ARKA”” sastāva grozīšanu

37. Par Stradu pagasta nekustamā īpašuma “Kalniņi” sastāva grozīšanu

38. Par Beļavas pagasta nekustamā īpašuma “Ozolkalni” sastāva grozīšanu

39. Par Druvienas pagasta nekustamā īpašuma “Birzmalas” sastāva grozīšanu

40. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Daukstu pagasta  nekustamajam īpašumam “Sautiņi”

41. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Līgo pagasta  nekustamajam īpašumam “Eļmi”

42. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Tirzas pagasta  nekustamajam īpašumam “Ķezberi”

43. Par Gulbenes novada pašvaldības ētikas kodeksa apstiprināšanu

44. Par precizējumiem Gulbenes novada domes 2020.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.26 “Kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi”

45. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2020.gada 26.novembra lēmumā Nr.GND/2020/1094 “Par mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Ogres tehnikumam” (protokols Nr.21; 123.p)

46. Par atmežošanas cirti nekustamajā īpašumā “Nometne”, Litenes pagastā, Gulbenes novadā

47. Par nekustamā īpašuma “Kaktiņi”, Stradu pagastā, sadalīšanu un robežu pārkārtošanu

48. Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Atvaru pļava” izsoles rezultātu apstiprināšanu

49. Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Spārīte 356” izsoles rezultātu apstiprināšanu

50. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Dzirnavu iela 28C”, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

51. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Ausekļa iela 8A”, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

52. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Baložu iela 15”, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

53. Par nekustamā īpašuma Daukstu pagastā ar nosaukumu “Vecmelderi”, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

54. Par nekustamā īpašuma “Muiža” – 1, Galgauskas pagasts, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

55. Par nekustamā īpašuma “Baloži” – 2, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

56. Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Vīgrieži”, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

57. Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Ievugrava 17”, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

58. Par Gulbenes novada izglītības attīstības plāna 2021.-2025.gadam pirmās redakcijas nodošanu sabiedrības līdzdalības organizēšanai

59. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2018.gada 22.februāra lēmumā “Par Gulbenes novada Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas izveidošanu” (protokols Nr. 3, 51.§)

60. Par dzīvokļa Līkā iela 28-31, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma  pārjaunošanu

61. Par J.J. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

62. Par R. L. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

63. Par S. A. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu  jautājumu risināšanas reģistra

64. Par dzīvojamās telpas Brīvības iela 16-13, Gulbene, Gulbenes novads, izīrēšanu

65. Par dzīvojamās telpas Nākotnes ielā 2 k-1-42, Gulbenē, izīrēšanu

66. Par dienesta dzīvojamās telpas Līkā iela 25A-7, Gulbene, Gulbenes novads, izīrēšanu

67. Par sociālā dzīvokļa Nr.27, izīrēšanu,  sociālā dzīvojamā mājā „Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads

68. Par dzīvojamās telpas “Kartona Fabrika 3”-2, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu

69. Par dzīvojamās telpas Nr.9, “Dzelmes”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads,  īres līguma noslēgšanu

70. Par dzīvojamās telpas Nr.10, “Dzelmes”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads,  īres līguma noslēgšanu

71. Par dzīvojamās telpas Nr.13, “Dzelmes”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads,  īres līguma noslēgšanu

72. Par dzīvojamās telpas Nr.14, “Dzelmes”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads,  īres līguma noslēgšanu

73. Par dzīvojamās telpas Nr.15, “Dzelmes”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads,  īres līguma noslēgšanu

74. Par dzīvojamās telpas Nr.16 un Nr.17, “Dzelmes”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads,  īres līguma noslēgšanu

75. Par dzīvojamās telpas Nr.19, “Dzelmes”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads,  īres līguma noslēgšanu

76. Par dzīvokļa Brīvības iela 5-1, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

77. Par dzīvokļa Brīvības iela 16-7, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

78. Par dzīvokļa Brīvības iela 16-14, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

79. Par dzīvokļa Gaitnieku iela 10-12, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

80. Par dzīvokļa O.Kalpaka iela 88-14, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

81. Par dzīvokļa O.Kalpaka iela 88-21, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

82. Par dzīvokļa O.Kalpaka iela 35-2, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

83. Par dzīvokļa O.Kalpaka iela 35-9, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

84. Par dzīvokļa Litenes iela 13-6, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

85. Par dzīvokļa Līkā iela 10-23, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

86. Par dzīvokļa Līkā iela 25A-63, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

87. Par dzīvokļa Līkā iela 25A-64, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

88. Par dzīvokļa Pamatu iela 11-4, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

89. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-2-14, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

90. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-1-58, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

91. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-7-48, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

92. Par dzīvokļa Rīgas iela 50-11, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

93. Par dzīvokļa Rīgas iela 58-10, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

94. Par dzīvokļa Rīgas iela 58A-23, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

95. Par dzīvokļa Viestura iela 35-4, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

96. Par dzīvokļa Viestura iela 41-4, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

97. Par dzīvokļa Viestura iela 39-6, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

98. Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-4-23, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

99. Par dzīvokļa “Lauksaimniecības Skola 20A” - 4, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

100. Par dzīvokļa “Lauksaimniecības Skola 20” -11, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

101. Par dzīvokļa “Šķieneri 8”-22, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

102. Par dzīvokļa “Stāķi 15”-16, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

103. Par dzīvokļa “Tirzmalas”-3, Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

104. Par dzīvokļa “Ozoliņi”-4, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

105. Par remonta izdevumu ieskaitīšanu dzīvokļa “Klintis”-3, Lizumā, Lizuma pagastā, Gulbenes novadā īres maksā

106. Par dzīvojamās telpas īres maksas samazināšanu

107. Par izmaiņām Gulbenes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvā

108. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2018.gada 26.aprīļa nolikumā “Gulbenes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums”” apstiprināšanu

109. Par grozījumu Gulbenes novada domes 2020.gada 30.decembra lēmumā “Par finansiālā atbalsta piešķiršanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “GULBENES AUTO-MOTO” Nr.GND/2020/1218 (protokols Nr.22; 122.p.)

110. Par finansējumu projektam “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Stāķi 11, Stradu pagasts, Gulbenes novads energoefektivitātes uzlabošana”

111. Par mērķdotāciju pašvaldības autoceļiem (ielām) izlietojumu 2021.gadā

112. Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma izmaksas veikšanu nekustamā īpašuma Litenes ielā 5A, Gulbenē, Gulbenes novadā pieslēguma centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai būvniecībai

113. Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma izmaksas veikšanu nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 15, Gulbenē, Gulbenes novadā pieslēguma centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai būvniecībai

114. Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma izmaksas veikšanu nekustamā īpašuma “Tauriņi 2”, Litenē, Litenes pagastā, Gulbenes novadā pieslēguma centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas būvniecībai

115. Par privātās vispārējās izglītības iestādes Gulbenes Valdorfa pamatskola līdzfinansēšanu 2021.gadā

116. Par grozījumiem deleģēšanas līgumā ar SIA “Gulbenes autobuss”

117. Par dabas resursu nodokļa līdzekļu piešķiršanu SIA “Gulbenes nami” degradētās katlu mājas teritorijas “Jaunakas” Šķieneri, Stradu pag., Gulbenes nov., tālākai sakārtošanai, mazuta pārsūknētavas demontāžai un restaurētas asenizācijas mucas iegādei

118. Par grozījumu Gulbenes novada domes 2020.gada 24.septembra lēmumā Nr. GND/2020/824 “Par līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai Skolas ielā 1, Gulbenē piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai” (protokols Nr.17; 123.p)

119. Par I.Liepiņa 2020.gada 12.decembra deputāta pieprasījuma izskatīšanu

120. Par Gulbenes novada domes 2021.gada 28.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 “Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2021.gadam” apstiprināšanu

121. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Dzirnavu iela 37”, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

122. Par nekustamā īpašuma Viestura iela 9A – 1, Gulbene, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

123. Par nekustamā īpašuma Viestura iela 9A – 2, Gulbene, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

25.02.2021. Gulbenes novada domes sēde Nr. 2

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

2. Par Lejasciema pagasta nekustamā īpašuma “Jaunaļļi” sastāva grozīšanu

3. Par Rankas pagasta nekustamā īpašuma “Miervaldi” sastāva grozīšanu

4. Par Rankas pagasta nekustamā īpašuma “Ozolsāvas” sastāva grozīšanu

5. Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa iela 1E, Gulbene, Gulbenes novads, trešās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

6. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Zaļā iela 1” pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

7. Par nekustamā īpašuma “Lauksaimniecības Skola 20A” – 13, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, trešās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

8. Par nekustamā īpašuma “Gravas 4” – 4, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

9. Par nekustamā īpašuma “Gravas 4” – 6, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

10. Par nekustamā īpašuma “Gravas 4” – 7, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

11. Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Kalna Pīpenes”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

12. Par nekustamā īpašuma “Gatves” – 11, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

13. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 16” – 11, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

14. Par nekustamā īpašuma “Lauksaimniecības skola 10” – 10, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

15. Par nekustamā īpašuma “Ilgas” – 2, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

16. Par nekustamā īpašuma “Stāķi 2” – 2, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

17. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Baložu iela 12” atsavināšanu

18. Par Gulbenes pilsētas dzīvokļa īpašuma Raiņa iela 47 – 2, atsavināšanu

19. Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Spāres” atsavināšanu

20. Par zemes nomas līguma slēgšanu

21. Par finansiālā atbalsta piešķiršanu nodibinājumam  “Gulbenes Evaņģēliski luteriskā draudze”

22. Par nekustamā īpašuma Rankas pagastā “Autoceļš P33” sadalīšanu un robežu pārkārtošanu

23. Par vienošanos par Lizuma pagasta zemes Parka iela 11 daļas, nodošanu īpašumā bez atlīdzības

24. Par pilnvarojumu parakstīt ar rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un izmantošanu saistītos dokumentus

25. Par projekta “Dabas takas gar Pededzes un Sitas upes krastiem infrastruktūras objektu atjaunošana un uzlabošana ar labiekārtojuma elementiem” īstenošanu un projekta līdzfinansējuma nodrošināšanu

26. Par pirkuma līguma un līguma par privatizācijas objekta ieķīlāšanu atcelšanu

27. Par grozījumiem 2020.gada 30.decembra lēmumā Nr. GND/2020/1144 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Beļavas pagasta nekustamajam īpašumam “Upmalieši””

28. Par grozījumiem 2020.gada 30.decembra lēmumā Nr. GND/2020/1142 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Rankas pagasta nekustamajam īpašumam “Lejaslielsāvas””

29. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Lizuma pagasta  nekustamajam īpašumam “Strautmalas”

30. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Galgauskas pagasta  nekustamajam īpašumam “Tālavas”

31. Par nekustamā īpašuma Skolas iela 5 k-4 – 36, Gulbene, Gulbenes novads,  nosacītās cenas apstiprināšanu

32. Par nekustamā īpašuma “Mežotnes 2” – 3, Svelberģis, Beļavas pagasts, Gulbenes novads,  nosacītās cenas apstiprināšanu

33. Par nekustamā īpašuma Stāmerienas pagastā ar nosaukumu “Lāči”  nosacītās cenas apstiprināšanu

34. Par nekustamā īpašuma Ābeļu iela 5 – 5, Gulbene, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

35. Par nekustamā īpašuma Viestura iela 29 – 4, Gulbene, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

36. Par nekustamā īpašuma Galgauskas pagastā ar nosaukumu “Indrāni” pircēja apstiprināšanu

37. Par nekustamā īpašuma Līgo pagastā ar nosaukumu “Liepu mala” pircēja apstiprināšanu

38. Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Litenes mežniecība” pircēja apstiprināšanu

39. Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Aurovas lauks” pircēja apstiprināšanu

40. Par nekustamā īpašuma “Šķieneri 7” – 12, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

41. Par nekustamā īpašuma “Pededze” – 11, Stradu pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

42. Par nekustamā īpašuma Tirzas pagastā ar nosaukumu “Mazkalniņi” pircēja apstiprināšanu

43. Par zemes vienību piekritību pašvaldībai

44. Par zemes vienību noteikšanu par starpgabaliem

45. Par servitūta ceļa noteikšanu

46. Par ieguldījumu SIA “Gulbenes nami” pamatkapitālā

47. Par Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības veicināšanas komisijas sastāva un nolikuma apstiprināšanu

48. Par zemes vienību ieskaitīšanu rezerves zemes fondā

49. Par izglītības iestāžu izmaksām pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2021.gadā

50. Par M. K.izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

51. Par A. K. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

52. Par L. S. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

53. Par S. S. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

54. Par D. A. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

55. Par A. A. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

56. Par V. L. H. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

57. Par A. B. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

58. Par K. K. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

59. Par S. J. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

60. Par R. K. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

61. Par I. R. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

62. Par A. M. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

63. Par M. L. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

64. Par M. P. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

65. Par S. S. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

66. Par A. M. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

67. Par G. N. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

68. Par M. K. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

69. Par A. S. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

70. Par A. K. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

71. Par A. M. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

72. Par L. G. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

73. Par I. L. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

74. Par S. L. A. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

75. Par D. Ā.izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

76. Par E. M. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

77. Par S. Š. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

78. Par D. L. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

79. Par S. R. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

80. Par S. S. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

81. Par A. B. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

82. Par I. D. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

83. Par K. U. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

84. Par J. P. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

85. Par J. J. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

86. Par J. L. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

87. Par D. J. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

88. Par S. Z. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

89. Par R. K. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

90. Par L. P. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

91. Par E. S. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

92. Par K. K. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

93. Par N. K. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

94. Par A. A. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

95. Par R. R. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļujautājumu risināšanas reģistra

96. Par K. B. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

97. Par K. D. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

98. Par V. P. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

99. Par A. C. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

100. Par D. B. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

101. Par K. Ž. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

102. Par J. B. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

103. Par N. K. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

104. Par S. F. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

105. Par J. R. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

106. Par D. T. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

107. Par J. V. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

108. Par S. B. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

109. Par A. A. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

110. Par K. L. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

111. Par D. Č. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

112. Par J. K. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

113. Par M. S. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

114. Par Z. F. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

115. Par J. T. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

116. Par dzīvojamās telpas “Kartona Fabrika 6”-6, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu

117. Par dzīvokļa “Šķieneri 7”-24, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu

118. Par dzīvokļa “Stāķi 4”-10, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu

119. Par dzīvokļa Blaumaņa iela 29-2, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

120. Par dzīvokļa Dzelzceļa iela 3A-6, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

121. Par dzīvokļa Dzelzceļa iela 18-8, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

122. Par dzīvokļa Dzelzceļa iela 13-4, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

123. Par dzīvokļa Dzelzceļa iela 3A-11, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

124. Par dzīvokļa O.Kalpaka iela 35-10, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

125. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-1-41, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

126. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-7-31, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

127. Par dzīvokļa Pils iela 6-7, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

128. Par dzīvojamās telpas Nr.3 veco ļaužu dzīvojamā mājā Upes iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

129. Par dzīvojamās telpas Nr.10 veco ļaužu dzīvojamā mājā Upes iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

130. Par dzīvojamās telpas Nr.25A sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

131. Par dzīvojamās telpas Nr.27A sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

132. Par dzīvokļa “Ceļmalas”-3, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

133. Par dzīvokļa “Ceļmalas”-11A, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

134. Par dzīvokļa “Ceļmalas”-12, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

135. Par dzīvokļa “Ceļmalas”-13, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

136. Par dzīvokļa  Liepu iela 2-3, Pilskalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

137. Par dzīvokļa “Mežotnes 1”-1, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

138. Par dzīvokļa “Gaujmalas”-18, Sinole, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

139. Par dzīvokļa “Gaujmalas”-22, Sinole, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

140. Par dzīvokļa “Lauksaimniecības Skola 20A”-6, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

141. Par dzīvokļa  „Dārza māja”-2, Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

142. Par dzīvojamo telpu Nr.20, 21, 22 “Dzelmes”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

143. Par dzīvokļa “Krasti”-4, Līgo, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

144. Par dzīvokļa “Krasti”-2, Līgo, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

145. Par dzīvokļa  “Vītoli”-8, Līgo , Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

146. Par dzīvokļa  “Vītoli”-16, Līgo , Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

147. Par dzīvokļa “Egles”-2, Līgo, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

148. Par dzīvojamās telpas “Akoti”, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

149. Par dzīvokļa “Rozītes”-3, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

150. Par dzīvokļa  “Gatves 7”-2, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

151. Par dzīvokļa “Gatves 8”-12, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

152. Par dzīvokļa “Šķieneri 8”-13, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

153. Par dzīvokļa “Šķieneri 6”-17, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

154. Par dzīvokļa “Šķieneri 10”-66, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

155. Par dzīvokļa “Ceļmalas 2”-9, Ceļmalas, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

156. Par dzīvokļa “Dzirnavas”-4, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

157. Par dzīvokļa “Ozoliņi”-5, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

158. Par dzīvokļa Pamatu iela 11-5, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma pārjaunošanu

159. Par precizējumiem Gulbenes novada domes 2020.gada 30.decembra saistošajos noteikumos Nr.31 “Par maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa noteikšanu”

160. Par aizņēmumu Eiropas Savienības fondu projekta Nr.9.3.1.1/19/044 “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Gulbenes novadā” īstenošanai

161. Par aizņēmumu Eiropas Savienības fonda projekta Nr.5.6.2.0./19/I/014 “Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Gulbenes novadā” īstenošanai

162. Par projekta “Brīvības ielas atjaunošana posmā no Rīgas ielas līdz Bērzu ielai Gulbenē” pieteikuma iesniegšanu Satiksmes ministrijā un projekta finansējuma nodrošināšanu

163. Par projekta “Zivju resursu pavairošana Gulbenes novada ezeros” pieteikuma iesniegšanu un projekta finansējuma nodrošināšanu

164. Par nekustamā īpašuma nodokļa par 2021.gadu samaksas termiņu pārcelšanu

165. Par Gulbenes novada vēlēšanu komisijas un iecirkņu  komisiju locekļu un pieaicināto personu atlīdzību un ēdināšanas izdevumu  kompensāciju 2021.gada Gulbenes novada pašvaldības domes vēlēšanu sagatavošanā

166. Par priekšlikumu 446.vēlēšanu iecirkņa  nosaukuma un adreses maiņai

167. Par priekšlikumu 450.vēlēšanu iecirkņa  nosaukuma un adreses maiņai

168. Par priekšlikumu 451.vēlēšanu iecirkņa  nosaukuma un adreses maiņai

169. Par priekšlikumu 452.vēlēšanu iecirkņa  nosaukuma un adreses maiņai

170. Par priekšlikumu vēlēšanu iecirkņu  maiņai Gulbenes pilsētā

171. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījums Gulbenes novada domes noteikumos “Gulbenes novada domes, pašvaldības administrācijas, iestāžu un to struktūrvienību amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”” apstiprināšanu

172. Par mēnešalgas noteikšanu Gulbenes novada bāriņtiesas priekšsēdētājam, priekšsēdētāja vietniekam un locekļiem

173. Par mēnešalgas noteikšanu Gulbenes novada pašvaldības iestāžu vadītājiem

174. Par grozījumu Gulbenes novada domes 2020.gada 27.februāra lēmumā “Par Gulbenes novada pašvaldības sociālās aprūpes iestāžu maksas pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu” (protokols Nr.5; 34.§)

175. Par grozījumu Gulbenes novada domes 2009.gada 24.septembra saistošajos noteikumos Nr.11 “Par pašvaldības nodevām Gulbenes novadā”

176. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.25 “Gulbenes novada pašvaldības nolikums”

177. Par projekta “Skolotāju digitālo prasmju uzlabošana lietot WEB tīklu izglītības kvalitātes paaugstināšanai pamatskolā un vidusskolā” Nr. 2020-1-LV01-KA226-094524 realizēšanu programmā ERASMUS+

178. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Gulbenes novada domes  priekšsēdētājam Normundam Audzišam

179. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 28.novembra iekšējā normatīvajā aktā “Gulbenes novada Beļavas pagasta pārvaldes nolikums”” apstiprināšanu

180. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 28.novembra iekšējā normatīvajā aktā “Gulbenes novada Galgauskas pagasta pārvaldes nolikums”” apstiprināšanu

181. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 28.novembra iekšējā normatīvajā aktā “Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta pārvaldes nolikums”” apstiprināšanu

182. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 28.novembra iekšējā normatīvajā aktā “Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvaldes nolikums”” apstiprināšanu

183. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 28.novembra iekšējā normatīvajā aktā “Gulbenes novada Litenes pagasta pārvaldes nolikums”” apstiprināšanu

184. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 28.novembra iekšējā normatīvajā aktā “Gulbenes novada Lizuma pagasta pārvaldes nolikums”” apstiprināšanu

185. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 28.novembra iekšējā normatīvajā aktā “Gulbenes novada Rankas pagasta pārvaldes nolikums”” apstiprināšanu

186. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 28.novembra iekšējā normatīvajā aktā “Gulbenes novada Stāmerienas pagasta pārvaldes nolikums”” apstiprināšanu

187. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 28.novembra iekšējā normatīvajā aktā “Gulbenes novada Stradu pagasta pārvaldes nolikums”” apstiprināšanu

188. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 28.novembra iekšējā normatīvajā aktā “Gulbenes novada Tirzas pagasta pārvaldes nolikums”” apstiprināšanu

189. Par nekustamā īpašuma Tirzas pagastā ar nosaukumu “Dainas” pircēja apstiprināšanu

190. Par grozījumu 2020.gada 26.marta domes ārkārtas sēdes lēmumā “Par galvojuma sniegšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Gulbenes nami”” (Nr.7, 5.&)

191. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Ozolu iela 2C” atsavināšanu

25.03.2021. Gulbenes novada domes sēde Nr. 3

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

2. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Ozolu iela 24” pircēja apstiprināšanu

3. Par nekustamā īpašuma Nākotnes iela 2 k-4 – 6, Gulbene, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

4. Par nekustamā īpašuma Skolas iela 5 k-4 – 36, Gulbene, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

5. Par nekustamā īpašuma “Mežotnes 2” – 3, Svelberģis, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

6. Par nekustamā īpašuma Daukstu pagastā ar nosaukumu “Vecmelderi” pircēja apstiprināšanu

7. Par nekustamā īpašuma “Muiža” – 1, Galgauskas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

8. Par nekustamā īpašuma “Baloži” – 2, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

9. Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Irbītes” pircēja apstiprināšanu

10. Par nekustamā īpašuma Stāmerienas pagastā ar nosaukumu “Lāči” pircēja apstiprināšanu

11. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Līkā iela 13” atsavināšanu

12. Par Lejasciema pagasta dzīvokļa īpašuma "Gaujmalas"-21 atsavināšanu

13. Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Jasmīni” atsavināšanu

14. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Raiņa iela 51A”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

15. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Dzirnavu iela 28C”, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

16. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Ausekļa iela 8A”, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

17. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Baložu iela 15”, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

18. Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Spārīte 356”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

19. Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Spāres”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

20. Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Stirnas”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

21. Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Atvaru pļava”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

22. Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Pērles”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

23. Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Lapsu mala”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

24. Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Vīgrieži”, trešās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

25. Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Ievugrava 17”, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

26. Par kustamās mantas – automašīnas FORD TRANSIT (valsts reģistrācijas numurs GV 8101), sestās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

27. Par Beļavas pagasta nekustamā īpašuma “Ainavas” sastāva grozīšanu

28. Par Galgauskas pagasta nekustamā īpašuma “Sarmas” sastāva grozīšanu

29. Par Galgauskas pagasta nekustamā īpašuma “Tīcēni” sastāva grozīšanu

30. Par Līgo pagasta nekustamā īpašuma “Grantsbedres” sastāva grozīšanu

31. Par Lizuma pagasta nekustamā īpašuma “Jaunsētas” sastāva grozīšanu

32. Par Rankas pagasta nekustamā īpašuma “Strautiņi 2” sastāva grozīšanu

33. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un sastāva grozīšanu Beļavas pagasta  nekustamajam īpašumam “Paegļi”

34. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Beļavas pagasta  nekustamajam īpašumam “Skalbes”

35. Par zemes ierīcības projekta grozījumu apstiprināšanu Stradu pagasta  nekustamajam īpašumam “Mežsētas”

36. Par grozījumiem 2020.gada 29.oktobra lēmumā Nr. GND/2020/848 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Stāmerienas pagasta nekustamajam īpašumam “Ošakakti””

37. Par iekšējā normatīvā akta “Gulbenes novada pašvaldības 2021.gada līdzdalības budžetēšanas projektu konkursa nolikums” apstiprināšanu

38. Par Gulbenes novada Teritorijas plānojuma grozījumu  izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu

39. Par Gulbenes novada domes 2021.gada 25.marta saistošo noteikumu Nr.4 “Grozījums Gulbenes novada domes 2011.gada 29.decembra saistošajos noteikumos Nr.20 “Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs”

40. Par saistošo noteikumu Nr.5 “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai uz saimniecisko darbību Gulbenes novadā” izdošanu

41. Par Gulbenes novada vidusskolas attīstības plāna 2021.-2023. gadam apstiprināšanu

42. Par S. T. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

43. Par I. B. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

44. Par I. M. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

45. Par E. N. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

46. Par iesnieguma izskatīšanu

47. Par R. L. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

48. Par dzīvojamās telpas Brīvības ielā 24-26, Gulbenē, izīrēšanu

49. Par dzīvojamās telpas “Ceļmalas”-10, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu

50. Par dzīvokļa Blaumaņa iela 29-8, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

51. Par dzīvokļa Līkā iela 10-21, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

52. Par dzīvokļa Līkā iela 10-22, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

53. Par dzīvokļa Miera iela 10-1, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

54. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-6-3, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

55. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-6-42, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

56. Par dzīvokļa Robežu iela 10-1, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

57. Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-1-33, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

58. Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-4-25, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

59. Par dzīvokļa Viestura iela 39-8, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

60. Par dzīvokļa Upes iela 3-1, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

61. Par dzīvojamās telpas Nr.9 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

62. Par dzīvokļa Dārza iela 15-9, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

63. Par dzīvokļa “Veiši”-14, Galgauska, Galgauskas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

64. Par dzīvokļa “Lauksaimniecības Skola 20”-4, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

65. Par dzīvokļa “Lauksaimniecības Skola 20A” – 9, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

66. Par dzīvokļa Ozolu iela 2-4, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

67. Par dzīvokļa Ozolu iela 2-22, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

68. Par dzīvokļa “Stacija” - 4, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

69. Par dzīvokļa Jaunlitenes iela 6-3, Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

70. Par dzīvokļa Jaunlitenes iela 7-1, Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

71. Par dzīvojamās mājas “Alkšņi” Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

72. Par dzīvokļa “Kartona Fabrika 7”-3, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads,  īres līguma termiņa pagarināšanu

73. Par dzīvokļa “Gatves 6”-1, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads,  īres līguma termiņa pagarināšanu

74. Par dzīvokļa “Gatves 6”-3, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

75. Par dzīvokļa “Gatves”-12, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

76. Par dzīvokļa “Ievlejas”-4, Vecstāmeriena, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

77. Par dzīvokļa “Medņi”-2, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

78. Par dzīvokļa “Stāķi 19”-15, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

79. Par dzīvokļa “Šķieneri 7”-20, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

80. Par dzīvokļa “Virānes Skola”-1, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

81. Par dzīvokļu “Virānes skola”-2 un  “Virānes skola”-3, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

82. Par dzīvokļa “Skoliņa”, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

83. Par Gulbenes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu

84. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījums Gulbenes novada domes 2013.gada 19.decembra nolikumā “Gulbenes novada sociālā dienesta nolikums”” apstiprināšanu

85. Par Gulbenes novada domes 2021.gada 25.marta saistošo noteikumu Nr.6 “Grozījums Gulbenes novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.25 “Gulbenes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu

86. Par Gulbenes novada vēlēšanu komisijas locekļa  kandidātu pieteikšanas termiņa noteikšanu

87. Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma izmaksas veikšanu nekustamā īpašuma Ozolu ielā 38, Gulbenē, Gulbenes novadā pieslēguma centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas būvniecībai

88. Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma izmaksas veikšanu nekustamā īpašuma Ozolu ielā 6A, Gulbenē, Gulbenes novadā pieslēguma centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas būvniecībai

89. Par Gulbenes novada Sporta pārvaldes infrastruktūras sakārtošanu  un finansēšanas kārtību

90. Par grozījumu Gulbenes novada domes 2021.gada 25.februāra lēmumā Nr.GND/2021/294  “Par mēnešalgas noteikšanu Gulbenes novada pašvaldības iestāžu vadītājiem”, nosakot mēnešalgu Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta pārvaldes vadītājam

91. Par grozījumu Gulbenes novada domes 2021.gada 25.februāra lēmumā Nr.GND/2021/294 “Par mēnešalgas noteikšanu Gulbenes novada pašvaldības iestāžu vadītājiem”, nosakot mēnešalgu Gulbenes novada sociālās aprūpes centra „Siltais” vadītājam

92. Par Gulbenes novada domes 25.03.2021.saistošo noteikumu Nr.7 “Grozījums Gulbenes novada domes 25.06.2015. saistošajos noteikumos Nr.24 “Par vecāku līdzdalības maksu Gulbenes novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs””

93. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas atjaunošanu un pārbūvi darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” ietvaros

94. Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāvā

95. Par aizņēmumu Valsts kasē investīciju projektam “Jaunās ielas Gulbenē pārbūve”

96. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Dzirnavu iela 37” pircēja apstiprināšanu

97. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Dārza iela 10A” pircēja apstiprināšanu

29.04.2021. Gulbenes novada domes sēde Nr. 4

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu.

2. Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Kalna Kallas” sastāva grozīšanu.

3. Par Beļavas pagasta nekustamā īpašuma “Kalna 3” sastāva grozīšanu.

4. Par Litenes pagasta nekustamā īpašuma “Ozoli 7” sastāva grozīšanu.

5. Par Druvienas pagasta nekustamā īpašuma “Saulaiņi” sastāva grozīšanu.

6. Par Galgauskas pagasta nekustamā īpašuma “Pamati” sastāva grozīšanu.

7. Par nekustamā īpašuma Galgauskas pagastā ar nosaukumu “Biķernieki” sastāva grozīšanu.

8. Par Lejasciema pagasta nekustamā īpašuma “Ābeļkalns” sastāva grozīšanu.

9. Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Tālumi” sastāva grozīšanu.

10. Par Litenes pagasta nekustamā īpašuma “Ozolciems” sastāva grozīšanu.

11. Par Stāmerienas pagasta nekustamā īpašuma “Čiekuri” sastāva grozīšanu.

12. Par Stradu pagasta nekustamā īpašuma “Garkalni” sastāva grozīšanu.

13. Par Stradu pagasta nekustamā īpašuma “Birztiņas” sastāva grozīšanu.

14. Par Tirzas pagasta nekustamā īpašuma “Zīlītes” sastāva grozīšanu.

15. Par Gulbenes pilsētas dzīvokļa īpašuma Dzelzceļa iela 3A-6, atsavināšanu.

16. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Naglenes iela 42A” atsavināšanu.

17. Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Purenes” atsavināšanu.

18. Par Lizuma pagasta dzīvokļa īpašuma “Ražotāji” - 13 atsavināšanu.

19. Par Rankas pagasta dzīvokļa īpašuma “Rēveļi 8” – 17 atsavināšanu.

20. Par Stradu pagasta dzīvokļa īpašuma “Stāķi 17”-1 atsavināšanu.

21. Par nekustamā īpašuma Rīgas iela 58 – 22, Gulbene, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

22. Par nekustamā īpašuma “Kalnieši 1” – 3, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

23. Par nekustamā īpašuma “Gaujmalas” – 13, Sinole, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

24. Par nekustamā īpašuma “Gaujmalas” – 20, Sinole, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

25. Par nekustamā īpašuma “Gatves 3” – 2, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

26. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 16” – 11, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

27. Par nekustamā īpašuma Stāmerienas pagastā ar nosaukumu “Oļi” pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

28. Par nekustamā īpašuma “Šķieneri 9” – 14, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

29. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Līkā iela 13”  nosacītās cenas apstiprināšanu.

30. Par nekustamā īpašuma Nākotnes iela 2 k-9 – 1, Gulbene, Gulbenes novads,  nosacītās cenas apstiprināšanu.

31. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 7” – 2, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, nosacītās cenas apstiprināšanu.

32. Par nekustamā īpašuma “Lauksaimniecības Skola 20A” – 13, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu.

33. Par nekustamā īpašuma “Gravas 4” – 4, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu.

34. Par nekustamā īpašuma “Gravas 4” – 6, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu.

35. Par nekustamā īpašuma “Gravas 4” – 7, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu.

36. Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Kalna Pīpenes”, pircēja apstiprināšanu.

37. Par nekustamā īpašuma “Gatves” – 11, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu.

38. Par nekustamā īpašuma Rankas pagastā ar nosaukumu “Aizstrautiņi” pircēja apstiprināšanu.

39. Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa iela 1E, Gulbene, Gulbenes novads, atsavināšanas izbeigšanu.

40. Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā “P34” sadalīšanu un robežu pārkārtošanu.

41. Par Stradu pagasta zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5090 009 0022 sadalīšanu.

42. Par Stradu pagasta zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5090 002 0460 sadalīšanu.

43. Par specializētā tūristu transportlīdzekļa kustības maršruta Gulbenes pilsētā apstiprināšanu.

44. Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanu meža kvartālā, Beļavas pagasta īpašumā  “Imantas”.

45. Par zemes vienību piekritību pašvaldībai.

46. Par zemes vienību ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.

47. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Lizuma pagasta  nekustamajam īpašumam “Strēbeles”.

48. Par servitūta ceļa noteikšanu.

49. Par I. D. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.

50. Par atteikumu reģistrēt M. D. Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.

51. Par atteikumu reģistrēt J. B. Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.

52. Par J. Z. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.

53. Par I. J. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.

54. Par N. Š. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.

55. Par atteikumu reģistrēt E. Ž. Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.

56. Par dzīvojamās telpas Brīvības iela 16-12, Gulbene, Gulbenes novads, izīrēšanu.

57. Par dzīvojamās telpas Litenes iela 13-2, Gulbenē, izīrēšanu.

58. Par dzīvojamās telpas Litenes iela 13-4, Gulbenē, izīrēšanu.

59. Par dzīvojamās telpas Līkā iela 25A-46, Gulbene, Gulbenes novads, izīrēšanu.

60. Par dzīvojamās telpas Viestura iela 35-3, Gulbene, Gulbenes novads, izīrēšanu.

61. Par dzīvojamās telpas Upes ielā 2-18, Gulbenē, izīrēšanu.

62. Par dzīvokļa “Lauksaimniecības Skola 5”-5, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu.

63. Par dzīvokļa “Šķieneri 8”-21, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu.

64. Par dzīvokļa “Šķieneri 10”-43, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu.

65. Par dzīvokļa Ābeļu iela 14-4, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

66. Par dzīvokļa Brīvības iela 5-6, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

67. Par dzīvokļa Dzelzceļa iela 3A-10, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

68. Par dzīvokļa Dzelzceļa iela 13-5, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

69. Par dzīvokļa Dzelzceļa iela 17-1, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

70. Par dzīvokļa Dzirnavu iela 2-2, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

71. Par dzīvokļa Litenes iela 13-6, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

72. Par dzīvokļa Litenes iela 29-5, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

73. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-1-29, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

74. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-1-42, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

75. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-2-39, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

76. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-6-27, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

77. Par dzīvokļa Pamatu iela 11-1, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

78. Par dzīvokļa Rīgas iela 48-12, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

79. Par dzīvokļa Rīgas iela 68A-1, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

80. Par dzīvokļa Rīgas iela 68A-5, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

81. Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-5-46, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

82. Par dzīvokļa Viestura iela 16-2, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

83. Par dzīvokļa Viestura iela 41-1, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

84. Par dzīvokļa Viestura iela 43-7, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

85. Par dzīvokļa Upes iela 2-22, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

86. Par dzīvojamās telpas Nr.5 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

87. Par dzīvojamās telpas Nr.6 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

88. Par dzīvojamās telpas Nr.6A sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšan.u

89. Par dzīvojamās telpas Nr.17 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

90. Par dzīvojamās telpas Nr.18 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

91. Par dzīvojamās telpas Nr.24 sociālā  dzīvojamā mājā .“Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

92. Par dzīvojamās telpas Nr.26 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

93. Par dzīvojamās telpas Nr.28 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

94. Par dzīvokļa “Ceļmalas”-7, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

95. Par dzīvokļa “Ceļmalas”-8, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

96. Par mājas “Skujiņas”,  Daukstu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

97. Par dzīvokļa Dārza iela 1-1, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

98. Par dzīvokļa Dārza iela 1-4, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

99. Par dzīvokļa Dārza iela 3-8, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

100. Par dzīvokļa Ozolu iela 1-11, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

101. Par dzīvokļa Ozolu iela 1-13, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

102. Par dzīvokļa Ozolu iela 1-21, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

103. Par dzīvokļa Ozolu iela 2-7, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

104. Par dzīvokļa Ozolu iela 2-24, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

105. Par dzīvokļa “Mežniecība” - 4, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

106. Par dzīvokļa “Lauksaimniecības Skola 20”-3, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

107. Par dzīvokļa “Lauksaimniecības Skola 6”-15, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

108. Par dzīvokļa “Aduliena 1”-1,  Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

109. Par dzīvokļa “Aduliena 1”-4,  Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

110. Par dzīvokļa “Aduliena 1”-6,  Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

111. Par dzīvokļa “Aduliena 1”-8, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

112. Par dzīvokļa “Aduliena 1”-8A, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

113. Par dzīvokļa “Aduliena 1”-11,  Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

114. Par dzīvokļa “Aduliena 1”-12,  Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

115. Par dzīvokļa “Aduliena 1”-13,  Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

116. Par dzīvokļa “Aduliena 1”-14,  Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

117. Par dzīvokļa “Aduliena 1”-17,  Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

118. Par dzīvokļa Jaunlitenes iela 6-4 Litene, Litenes pagasts  Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

119. Par dzīvokļa Krasta iela 4, Līgo, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

120. Par dzīvokļa “Kartona Fabrika 6”-4, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

121. Par dzīvokļa “Ceļmalas 3”-4, Ceļmalas, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

122. Par dzīvokļa “Šķieneri 6”-3, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

123. Par dzīvokļa “Šķieneri 10”-42, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

124. Par dzīvokļa “Šķieneri 10”-56, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

125. Par dzīvokļa “Šķieneri 3”-5, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

126. Par dzīvokļa “Stāķi 18”-20, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

127. Par dzīvokļa “Stāķi 18”-2, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

128. Par dzīvokļa “Šķieneri 2”-10, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

129. Par dzīvokļa “Stāķi 17”-18, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

130. Par dzīvokļa “Stāķi 18”-11, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

131. Par dzīvokļa “Pededze”-9, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

132. Par dzīvokļa "Ozoliņi"-4, Tirzas pagasts, Gulbenes novads īres līguma darbības termiņa pagarināšanu.

133. Par dzīvokļa "Kļavkalni"-8, Tirza, Tirzas pag., Gulbenes nov., īres līguma darbības termiņa pagarināšanu.

134. Par dzīvokļa O.Kalpaka iela 88-13, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma pārjaunošanu.

135. Par dzīvokļa “Stāķi  2”-15, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pārjaunošanu.

136. Par Gulbenes novada domes 2021.gada 29.aprīļa saistošo noteikumu Nr.8  “Par sociālā pakalpojuma “Aprūpe mājās” nodrošināšanu Gulbenes novadā” izdošanu.

137. Par Vitas Elsiņas atbrīvošanu no Gulbenes novada dzimtsarakstu nodaļas vadītājas amata.

138. Par Sandras Zušas iecelšanu Gulbenes novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja amatā.

139. Par finansiālā atbalsta piešķiršanu biedrībai “VK Gulbene”.

140. Par finansiālā atbalsta piešķiršanu sportistam D. K.

141. Par amatu savienošanas atļauju Antrai Sprudzānei.

142. Par projekta 101035066 – EUROPE DIRECT realizēšanu un  nepieciešamā finansējuma nodrošināšanu.

143. Par Latvijas Futbola federācijas Futbola infrastruktūras  inventāra atbalsta programmu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

144. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2020.gada 30.jūnija nolikumā “Gulbenes novada vidusskolas nolikums””apstiprināšanu.

145. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2021.gada 25.februāra lēmumā Nr.GND/2021/293 “Par mēnešalgas noteikšanu Gulbenes novada bāriņtiesas priekšsēdētājam, priekšsēdētāja vietniekam un locekļiem”.

146. Par līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai Kļavkalnu iela 16, Ozolkalns, Beļavas pag., Gulbenes nov.,energoefektivitātes pasākumu veikšanai.

147. Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Nākotnes iela 2 k-2, Gulbene piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai.

148. Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Skolas iela 1, Gulbene piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas 2.kārtai.

149. Par Gulbenes novada domei izsniegto aizdevumu pārjaunojuma līgumu slēgšanu.

150. Par aizņēmuma ņemšanu.

151. Par Gulbenes novada domes 2021.gada 29.aprīļa saistošo noteikumu Nr.9  “Grozījums Gulbenes novada domes 2009.gada 24.septembra saistošajos noteikumos Nr.11 “Par pašvaldības nodevām Gulbenes novadā”” izdošanu.

152. Par Gulbenes novada domes 2021.gada 29.aprīļa saistošo noteikumu Nr.10 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2016.gada 26.maija saistošajos noteikumos Nr.11 “Kārtība, kādā Gulbenes novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei” izdošanu.

153. Par projekta “Zaļi un viedi ciemi Austrumeiropā” pieteikuma iesniegšanu un projekta priekšfinansējuma nodrošināšanu.

154. Par domes priekšsēdētāja komandējumu uz Sanktpērterburgu.

155. Par Janas Solovjovas atbrīvošanu no K.Valdemāra sākumskolas direktores amata.

156. Par amatu savienošanas atļauju Janai Igaviņai.

157. Par amatu savienošanas atļauju Anitai Deksnei.

158. Par amatu savienošanas atļauju Jānim Barinskim.

159. Par amatu savienošanas atļauju Jānim Kupcim.

160. Par amatu savienošanas atļauju Montai Ķellei.

161. Par amatu savienošanas atļauju Daigai Krēsliņai.

162. Par amatu savienošanas atļauju Laimai Šmitei-Ūdrei.

163. Par Gulbenes novada vēlēšanu komisijas locekļa ievēlēšanu.

164. Par nekustamā īpašuma “Stāķi 2” – 2, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu.

165. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2020.gada 9.novembra lēmumā Nr. GND/2020/971 “Par mērķdotācijas piešķiršanu biedrībai "Uzņēmēji Gulbenes novadam””.

12.05.2021. Gulbenes novada domes sēde Nr. 5

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

2. Par Gulbenes novada domei izsniegto aizdevumu pārjaunojuma līgumu slēgšanu

3. Par grozījumu Gulbenes novada domes 2021.gada 29.aprīļa lēmumā Nr. GND/2021/ 557 “Par aizņēmuma ņemšanu” (protokols Nr.4;  150.p)

4. Par Gulbenes novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam investīciju plāna 2021.-2023.gadam grozījumiem

5. Par projekta “Bērzu pamatskolas pārbūve par radošo iniciatīvu centru” pieteikuma iesniegšanu un projekta līdzfinansējuma nodrošināšanu

6. Par projekta “Skolas ielas apkaimes vides kvalitātes uzlabošana Gulbenē” pieteikuma iesniegšanu un projekta līdzfinansējuma nodrošināšanu

27.05.2021. Gulbenes novada domes sēde Nr. 6

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu.

2. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Zaļā iela 1” pircēja apstiprināšanu.

3. Par nekustamā īpašuma Nākotnes iela 2 k-9 – 1, Gulbene, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu.

4. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Raiņa iela 51A” pircēja apstiprināšanu.

5. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Līkā iela 13” pircēja apstiprināšanu.

6. Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Spāres” pircēja apstiprināšanu.

7. Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Spārīte 356” pircēja apstiprināšanu.

8. Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Stirnas” pircēja apstiprināšanu.

9. Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Vīgrieži” pircēja apstiprināšanu.

10. Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Pērles” pircēja apstiprināšanu.

11. Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Atvaru pļava” pircēja apstiprināšanu.

12. Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Pumpuri Prim” sastāva grozīšanu.

13. Par nekustamā īpašuma Tirzas pagastā ar nosaukumu “Robežnieki” sastāva grozīšanu.

14. Par Beļavas pagasta nekustamā īpašuma “Liedskalniņi” sastāva grozīšanu.

15. Par Stradu pagasta nekustamā īpašuma “Viļņi” sastāva grozīšanu.

16. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Lejasciema pagasta nekustamajam īpašumam “Ceļmalas”.

17. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Lejasciema pagasta  nekustamajam īpašumam “Zemdegas”.

18. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Beļavas pagasta  nekustamajam īpašumam “Imantas”.

19. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Rankas pagasta  nekustamajiem īpašumiem “Jaunatas” un “Vidusjaunatas”.

20. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Līgo pagasta  nekustamajam īpašumam “Ozolu Salas”.

21. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Stāmerienas pagasta  nekustamajam īpašumam “Rudupji”.

22. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Līgo pagasta  nekustamajam īpašumam “Indras”.

23. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un sastāva grozīšanu  Stradu pagasta nekustamajam īpašumam “Stigas”.

24. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Nākotnes iela 16” atsavināšanu.

25. Par nekustamā īpašuma Tirzas pagastā ar nosaukumu “Vecadulienas veikals” atsavināšanu.

26. Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Liānas” atsavināšanu.

27. Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Graužvidi” atsavināšanu un nosacītās cenas apstiprināšanu.

28. Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Smilgas 1” atsavināšanas izbeigšanu.

29. Par kustamās mantas – automašīnas FORD TRANSIT (valsts reģistrācijas numurs GV 8101), atsavināšanas izbeigšanu.

30. Par Gulbenes novada pašvaldības kustamās mantas – automašīnas VOLKSWAGEN CADDY KOMBI (valsts reģistrācijas numurs GC3983), atsavināšanu.

31. Par kustamās mantas – automašīnas OPEL VIVARO (valsts reģistrācijas numurs JK6376), atsavināšanas izbeigšanu.

32. Par Druvienas pagasta dzīvokļa īpašuma “Gatves”- 8 atsavināšanu.

33. Par Gulbenes pilsētas dzīvokļa īpašuma Rīgas iela 56 atsavināšanu.

34. Par dzīvokļa īpašuma “Stāķi 17”-22, Stradu pagastā, atsavināšanu.

35. Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Purenes” nosacītās cenas apstiprināšanu.

36. Par nekustamā īpašuma Galgauskas pagastā ar nosaukumu “Jaunavoti” nosacītās cenas apstiprināšanu.

37. Par nekustamā īpašuma Rankas pagastā ar nosaukumu “Mežmalas”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

38. Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa iela 5A – 9, Gulbene, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

39. Par nekustamā īpašuma Raiņa iela 47 – 2, Gulbene, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

40. Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Jasmīni”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

41. Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Lapsu mala”, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

42. Par nekustamā īpašuma “Ilgas” – 2, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

43. Par nekustamā īpašuma “Lauksaimniecības skola 10” – 10, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

44. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Baložu iela 15”, trešās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

45. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Dzirnavu iela 28C”, trešās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

46. Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Ievugrava 17”, trešās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

47. Par nekustamo īpašumu maiņu.

48. Par Gulbenes novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam investīciju plāna 2021.-2023.gadam grozījumiem.

49. Par nekustamā īpašuma Galgauskas pagastā ar nosaukumu “Meža Biķernieki” nodošanu valstij bez atlīdzības.

50. Par precizējumiem Gulbenes novada domes 2021.gada 29.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.8 “Par sociālā pakalpojuma “Aprūpe mājās” nodrošināšanu Gulbenes novadā”.

51. Par atteikumu reģistrēt A.S. Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.

52. Par G. S. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.

53. Par atteikumu reģistrēt I. B. Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.

54. Par A. U. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.

55. Par S. Č. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.

56. Par A. R. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības sociālo dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.

57. Par J. K. K. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā..

58. Par J. B. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

59. Par V. P. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu  jautājumu risināšanas reģistra.

60. Par sociālā dzīvokļa Nr.25A, izīrēšanu,  sociālā dzīvojamā mājā „Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads.

61. Par dzīvokļa “Kartona Fabrika 8”-5, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu.

62. Par dzīvokļa “Šķieneri 4”-6, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu.

63. Par dzīvokļa Upes iela 2-14, Gulbene, Gulbenes novads, izīrēšanu.

64. Par dzīvokļa Brīvības iela 5-10, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

65. Par dzīvokļa Litenes iela 13-5, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

66. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-7-34, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

67. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-9-44, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

68. Par dzīvokļa O.Kalpaka iela 88-11, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

69. Par dzīvokļa Pils iela 6-2, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

70. Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-6-18, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

71. Par dzīvokļa Upes iela 3-5, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

72. Par dzīvojamās telpas Nr.27 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

73. Par dzīvokļa „Purvīši”, Druviena, Druvienas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

74. Par dzīvokļa „Veiši ”-1, Galgauska, Galgauskas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

75. Par dzīvojamo telpu Nr.20, 21, 22 “Dzelmes”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

76. Par dzīvokļa „Ražotāji”-7, Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

77. Par dzīvokļa „Krasti”-2, Līgo, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

78. Par dzīvokļa „Rozītes”-3, Līgo, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

79. Par dzīvokļa „Egles”-2, Līgo, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

80. Par dzīvokļa „Avoti”-1, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

81. Par dzīvokļa „Kartona Fabrika 6”-6, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

82. Par dzīvokļa „Rēveļi 8”-16, Rēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

83. Par dzīvokļa „Šķieneri 2”-3, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

84. Par dzīvokļa „Šķieneri 3”-7, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

85. Par dzīvokļa „Šķieneri 8”-5, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

86. Par dzīvokļa „Šķieneri 8”-20, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

87. Par dzīvokļa „Stāķi 4”-10, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

88. Par dzīvokļa „Stāķi 3”-1, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

89. Par dzīvokļa "Tirzmalas"-1, Tirza, Tirzas pagasts, īres līguma termiņa pagarināšanu.

90. Par dzīvokļa “Kartona fabrika 9”-6, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma pārjaunošanu.

91. Par dzīvokļa “Lauksaimniecības Skola 10”-7, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma pārjaunošanu.

92. Par projekta „Komponista Jāņa Porieša piemiņas CD “…tā baltā mūžība” ierakstīšana, izdošana” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

93. Par Gulbenes novada izglītības attīstības plāna 2021.-2025.gadam apstiprināšanu.

94. Par iekšējā normatīvā akta “Interešu izglītības programmu īstenošanas principi,  kārtība un kritēriji valsts mērķdotācijas un pašvaldības dotācijas finansējuma sadalei Gulbenes novada pašvaldībā” apstiprināšanu.

95. Par iekšējā normatīvā akta “Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un valsts mērķdotācijas un pašvaldības dotācijas finansējuma sadales komisijas nolikums” apstiprināšanu.

96. Par remonta izdevumu ieskaitīšanu dzīvokļa  “Stāķi 17”-22, Stāķos, Stradu pagastā, Gulbenes novadā īres maksā.

97. Par precizējumiem Gulbenes novada domes 2021.gada 29.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.9  “Grozījums Gulbenes novada domes 2009.gada 24.septembra saistošajos noteikumos Nr.11 “Par pašvaldības nodevām Gulbenes novadā””.

98. Par Gulbenes novada domes 2021.gada 27.maija saistošo noteikumu Nr.11 “Grozījums Gulbenes novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.25 “Gulbenes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu.

99. Par Gulbenes novada domes 2021.gada 27.maija saistošo noteikumu Nr.12 „Grozījumi Gulbenes novada domes 2021.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2021.gadam” izdošanu.

100. Par Gulbenes novada pašvaldības 2020.gada gada pārskata apstiprināšanu.

101. Par Gulbenes novada pašvaldības 2020.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.

102. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījums Gulbenes novada domes 2016.gada 29.decembra  noteikumos Nr.8 “Gulbenes novada domes, pašvaldības administrācijas, iestāžu un to struktūrvienību amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”” apstiprināšanu.

103. Par izmaiņām Gulbenes novada domes Mantas iznomāšanas komisijas, Lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisijas un Īpašuma novērtēšanas un izsoļu komisijas sastāvā.

104. Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Sabiedriskā transporta komisijas sastāvā.

105. Par grozījumu Gulbenes novada domes 2021.gada 29.aprīļa lēmumā Nr.GND/2021/550 “Par Latvijas Futbola federācijas Futbola infrastruktūras inventāra atbalsta programmu un līdzfinansējuma nodrošināšanu” (protokols Nr.4, 143.p.).

106. Par Gulbenes novada domes 2021.gada 27.maija saistošo noteikumu Nr.13 “Grozījums Gulbenes novada domes 2020.gada 19.marta saistošajos noteikumos Nr.9 “Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” maksas pakalpojumu cenrādis”” izdošanu.

107. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas atjaunošanu un pārbūvi darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” ietvaros.

108. Par Lejasciema pagasta nekustamā īpašuma “Vītiņi” sastāva grozīšanu.

30.06.2021. Gulbenes novada domes sēde Nr. 7

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

2. Par Beļavas pagasta nekustamā īpašuma “Smiltāji” sastāva grozīšanu

3. Par Druvienas pagasta nekustamā īpašuma “Druvienas pagasta centrs” sastāva grozīšanu

4. Par Galgauskas pagasta nekustamā īpašuma “Gatves” sastāva grozīšanu

5. Par Lejasciema pagasta nekustamā īpašuma “Gundegas” sastāva grozīšanu

6. Par Lejasciema pagasta nekustamā īpašuma “Vanadziņi” sastāva grozīšanu

7. Par Lejasciema pagasta nekustamā īpašuma “Līgotnes” sastāva grozīšanu

8. Par Stāmerienas pagasta nekustamā īpašuma “Auči 1” sastāva grozīšanu

9. Par Stāmerienas pagasta nekustamā īpašuma “Jaunplaudīši” sastāva grozīšanu

10. Par Stradu pagasta nekustamā īpašuma “Novoselova” sastāva grozīšanu

11. Par Tirzas pagasta nekustamā īpašuma “Airītes” sastāva grozīšanu

12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Galgauskas pagasta  nekustamajam īpašumam “Baznīckalns”

13. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Lejasciema pagasta  nekustamajam īpašumam “Plienāji”

14. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Lejasciema pagasta  nekustamajam īpašumam “Rainis”

15. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Lejasciema pagasta  nekustamajam īpašumam “Jaunbirži”

16. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Litenes pagasta  nekustamajam īpašumam “Rubeņi”

17. Par ēku (būvju) īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Gaitnieku iela 2A” atsavināšanu

18. Par dzīvokļa īpašuma “Viestura iela 39-7" Gulbenē, atsavināšanu

19. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Latgales iela 2” sastāvā ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5001 005 0019 ½ domājamās daļas atsavināšanu

20. Par nekustamā īpašuma Druvienas pagastā ar nosaukumu “Pērlis” atsavināšanu

21. Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Graužu lauks” atsavināšanu

22. Par nekustamā īpašuma Daukstu pagastā ar nosaukumu “Pienenes” atsavināšanu

23. Par nekustamā īpašuma Rankas pagastā ar nosaukumu “Lazdiņas” atsavināšanu

24. Par dzīvokļa īpašuma “Stāķi 2”-9, Stradu pagastā, atsavināšanu

25. Par nekustamā īpašuma Tirzas pagastā ar nosaukumu “Dūkuri” atsavināšanu

26. Par nekustamā īpašuma Stāmerienas pagastā ar nosaukumu “Oļi” pircēja apstiprināšanu

27. Par nekustamā īpašuma “Kalnieši 1” – 3, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

28. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 7” – 2, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

29. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 16” – 11, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

30. Par nekustamā īpašuma “Gatves 3” – 2, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

31. Par nekustamā īpašuma “Šķieneri 9” – 14, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

32. Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa iela 3A – 6, Gulbene, Gulbenes novads,  nosacītās cenas apstiprināšanu

33. Par nekustamā īpašuma Tirzas pagastā ar nosaukumu “Vecadulienas veikals”  nosacītās cenas apstiprināšanu

34. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Nākotnes iela 16”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

35. Par nekustamā īpašuma Rīgas iela 58 – 22, Gulbene, Gulbenes novads, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

36. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Ausekļa iela 8A” trešās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

37. Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Liānas”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

38. Par nekustamā īpašuma “Gaujmalas” – 21, Sinole, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

39. Par nekustamā īpašuma “Gaujmalas” – 13, Sinole, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

40. Par nekustamā īpašuma “Gaujmalas” – 20, Sinole, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

41. Par nekustamā īpašuma “Lauksaimniecības Skola 20A” – 13, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

42. Par Gulbenes novada domes 2021.gada 30.jūnija saistošo noteikumu Nr. 14 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Gulbenes novadā” izdošanu

43. Par Gulbenes novada domes 2011.gada 29.septembra instrukcijas Nr.1 “Par izīrētāju pienākumiem dzīvojamās mājas (dzīvojamās telpas) remontēšanā un uzturēšanā” atzīšanu par spēku zaudējušu

44. Par pilnvarojumu pārstāvībai biedrībā “Vidzemes Tūrisma asociācija”

45. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5064 012 0410 robežu shēmas apstiprināšanu

46. Par ielas statusa noteikšanu inženierbūvei Stradu pagastā

47. Par ielas statusa noteikšanu inženierbūvei Beļavas pagastā

48. Par atteikumu reģistrēt I. B. Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

49. Par atteikumu reģistrēt S. P. Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

50. Par atteikumu reģistrēt T. R. Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

51. Par K. A. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

52. Par A. S. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

53. Par I. V. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

54. Par A. K. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

55. Par E. K. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

56. Par S. E. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

57. Par R. B. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu  jautājumu risināšanas reģistra

58. Par I. J. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu  jautājumu risināšanas reģistra

59. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-7-17, Gulbene, Gulbenes novads, izīrēšanu

60. Par dzīvokļa Dārza iela 11-5, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu

61. Par dzīvokļa Blaumaņa iela 29-4 Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

62. Par dzīvokļa Brīvības iela 5-5, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

63. Par dzīvokļa Brīvības iela 5-8, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

64. Par dzīvokļa Brīvības iela 5-9, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

65. Par dzīvokļa Brīvības iela 5-11, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

66. Par dzīvokļa Brīvības iela 16-7 Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

67. Par dzīvokļa Brīvības iela 16-13 Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

68. Par dzīvokļa Dzelzceļa iela 3A-12, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

69. Par dzīvokļa Līkā iela 25A-29, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

70. Par dzīvokļa Līkā iela 28-35, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

71. Par dzīvokļa O.Kalpaka iela 88-10, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

72. Par dzīvokļa O.Kalpaka iela 88-19, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

73. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-2-23, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

74. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-5-26, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

75. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-4-40, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

76. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-1-54, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

77. Par dzīvokļa Pamatu iela 11A-6, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

78. Par dzīvokļa Pils iela 6-8, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

79. Par dzīvokļa Rīgas iela 48-8, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

80. Par dzīvokļa Rīgas iela 58-28, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

81. Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-4-27, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

82. Par dzīvojamās telpas Upes iela 2-8, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

83. Par dzīvokļa Upes iela 3-3, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

84. Par dzīvokļa Upes iela 3-6, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

85. Par dzīvojamās telpas Nr.12 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

86. Par dzīvojamās telpas Nr.12A sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

87. Par dzīvojamās telpas Nr.25 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

88. Par dzīvojamās telpas Nr.26A sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

89. Par dzīvokļa  “Pilskalni 2”-2, Pilskalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

90. Par dzīvokļa “Strautmaļi”-2,  Druviena, Druvienas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

91. Par dzīvojamās mājas “Saulgrieži”, Druviena, Druvienas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

92. Par dzīvokļa “Lauksaimniecības Skola 20” -2, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

93. Par dzīvokļa “Stacija” -5, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

94. Par dzīvojamās telpas Nr.9, “Dzelmes”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads,  īres līguma termiņa pagarināšanu.

95. Par dzīvojamās telpas Nr.13, “Dzelmes”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads,  īres līguma termiņa pagarināšanu.

96. Par dzīvojamās telpas Nr.14, “Dzelmes”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads,  īres līguma termiņa pagarināšanu.

97. Par dzīvojamās telpas Nr.19, “Dzelmes”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads,  īres līguma termiņa pagarināšanu.

98. Par dzīvojamās mājas Alkšņi, Līgo pagasts Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

99. Par dzīvokļa “Šķieneri 1”-11, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

100. Par dzīvokļa “Pededze”-12, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

101. Par dzīvokļa “Virānes skola”-1, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

102. Par atteikumu pagarināt dzīvokļa “Gatves 5”-6, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņu

103. Par dzīvokļa Dārza iela 2-8, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma pārjaunošanu

104. Par dzīvokļa “Stāķi 17”-3, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma pārjaunošanu

105. Par Gulbenes novada domes 2021.gada 30.jūnija saistošo noteikumu Nr.15  “Par sociālo un cita sociālā atbalsta pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Gulbenes novadā” izdošanu

106. Par Gulbenes novada domes 2021.gada 30.jūnija saistošo noteikumu Nr.16  “Grozījumi Gulbenes novada domes 2020.gada 19.marta saistošajos noteikumos Nr.7 “Par sociālajiem pabalstiem”” izdošanu

107. Par Gulbenes novada domes 2021.gada 30.jūnija saistošo noteikumu Nr.17  “Grozījumi Gulbenes novada domes 2020.gada 19.marta saistošajos noteikumos Nr.6 “Par pabalstiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm”” izdošanu

108. Par Ingas Dukures atbrīvošanu no Gulbenes novada bāriņtiesas priekšsēdētājas amata

109. Par priekšfinansējuma nodrošināšanu projekta “Digitālās prasmes visiem” realizēšanai programmā ERASMUS+ mācību mobilitāšu KA1 sektorā

110. Par priekšfinansējuma nodrošināšanu projekta “Work together” (Strādājam kopā) realizēšanai programmā ERASMUS+ stratēģiskās partnerības KA2 sektorā

111. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2016.gada 31.marta noteikumos Nr.4 “Par stipendijām Gulbenes novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamiem”” apstiprināšanu

112. Par iekšējā normatīvā akta “Gulbenes novada vispārizglītojošo skolu izglītojamo sasniegumu mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniskās pētniecības darbu konferencēs izvērtēšanas un apbalvošanas kārtība” apstiprināšanu

113. Par aizņēmumu Valsts kasē investīciju projektam “Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Šķieneros”

114. Par prioritārā investīciju projekta “Ielu apgaismojuma izbūve Gulbenes novada ciemos” iesniegšanu valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai

115. Par aizņēmumu infrastruktūras projektam “Skolas ielas pārbūve Gulbenē, Gulbenes novadā”

116. Par aizņēmumu Valsts kasē investīciju projektam “Lejasciema vidusskolas stadiona pārbūve”

117. Par maksas pakalpojumiem

118. Par Gulbenes novada pašvaldības aģentūras „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” 2020.gada publiskā pārskata apstiprināšanu

119. Par remonta izdevumu ieskaitīšanu dzīvokļa “Šķieneri 1”-11, Šķieneri, Stradu pagastā, Gulbenes novadā īres maksā

120. Par Gulbenes novada domes 2021.gada 30.jūnija saistošo noteikumu Nr.18 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.25  “Gulbenes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu

121. Par izmaiņām Gulbenes novada domes Kultūras komisijas, stipendiju piešķiršanas komisijas un pilnvaroto biedrības “Gulbenes Buki” pārstāvju sastāvā

122. Par SIA ”Gulbenes nami” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu maksas apstiprināšanu Gulbenes novada Stradu pagasta Stāķu un Šķieneru ciemos

123. Par projekta “No jauna kopā būt”  priekšfinansējuma piešķiršanas atbalstīšanu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras rīkotajā projektu konkursā “Atbalsts jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai”

124. Par sadarbības līguma slēgšanu

125. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2017.gada 29.jūnija lēmumā “Par pašvaldības mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā SIA “Gulbenes nami”” (protokols Nr.9; 25.§)

126. Par dzīvokļa “Šķieneri 8”-15, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu

127. Par Druvienas pagasta nekustamā īpašuma “Kviešukalns” sastāva grozīšanu

128. Par kustamās mantas – automašīnas VOLKSWAGEN CADDY KOMBI (valsts reģistrācijas numurs GC3983), pircēja apstiprināšanu

129. Par iekšējā normatīvā akta “No valsts budžeta līdzekļiem finansētu bērnu nometņu projektu konkursa nolikums” apstiprināšanu

01.07.2021. Gulbenes novada domes sēde Nr. 8

Darba kārtība

Par Gulbenes novada domes priekšsēdētāja ievēlēšanu.

01.07.2021. Gulbenes novada domes sēde Nr. 9

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

2. Par Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu

08.07.2021. Gulbenes novada domes ārkārtas sēde Nr. 10

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu.
2. Par deputātu ievēlēšanu Gulbenes novada domes Finanšu komitejas sastāvā
3. Par deputātu ievēlēšanu Gulbenes novada domes Tautsaimniecības komitejas sastāvā
4. Par deputātu ievēlēšanu Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sastāvā
5. Par deputātu ievēlēšanu Gulbenes novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas sastāvā
6. Par Gulbenes novada domes pārstāvja izvirzīšanu darbam Vidzemes plānošanas reģiona attīstības padomē
7. Par izmaiņām Gulbenes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvā
8. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2018.gada 26.aprīļa nolikumā “Gulbenes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums”” apstiprināšanu
9. Par aizņēmumu infrastruktūras projektam “Skolas ielas pārbūve Gulbenē, Gulbenes novadā”
10. Par projekta “Ventilācijas sistēmas izbūve Tirzas pamatskolā” atbalstīšanu un pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanu
11. Par projekta “Ventilācijas sistēmas izbūve Lejasciema vidusskolā” atbalstīšanu un pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanu
12. Par projekta “Ventilācijas sistēmas izbūve Stāķu pamatskolā” atbalstīšanu un pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanu
13. Par projekta “Ventilācijas sistēmas izbūve Rankas pamatskolā” atbalstīšanu un pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanu

29.07.2021. Gulbenes novada domes ārkārtas sēde Nr. 11

Darba kārtība

Darba kārtība:

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

2. Par Galgauskas pagasta nekustamā īpašuma “Ķīvītes” sastāva grozīšanu

3. Par Lejasciema pagasta nekustamā īpašuma “Irbenāji” sastāva grozīšanu

4. Par Lizuma pagasta nekustamā īpašuma “Avotu Pieti” sastāva grozīšanu

5. Par Stāmerienas pagasta nekustamā īpašuma “Zvejnieki” sastāva grozīšanu

6. Par Stradu pagasta nekustamā īpašuma “Lejasvirši” sastāva grozīšanu

7. Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu 2021.gada 30.jūnija lēmumā Nr. GND/2021/691 “Par Stāmerienas pagasta nekustamā īpašuma “Jaunplaudīši” sastāva grozīšanu”

8. Par grozījumiem 2021.gada 30.jūnija lēmumā Nr. GND/2021/687 “Par Lejasciema pagasta nekustamā īpašuma “Gundegas” sastāva grozīšanu”

9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Beļavas pagasta nekustamajam īpašumam “Gulbenes Zvērsaimniecība”

10. Par grozījumiem 2020.gada 26.novembra lēmumā Nr. GND/2020/982 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Beļavas pagasta nekustamajam īpašumam “Imantas””

11. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Latgales iela 2” sastāvā ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5001 005 0019 ½ domājamās daļas  nosacītās cenas apstiprināšanu

12. Par nekustamā īpašuma Rankas pagastā ar nosaukumu “Lazdiņas” nosacītās cenas apstiprināšanu

13. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Dzelzceļa iela 1E” atsavināšanu

14. Par dzīvokļa īpašuma “Gatves 7"-11, Rankas pagastā, atsavināšanu

15. Par dzīvokļa īpašuma “Šķieneri 1" - 9, Stradu pagastā, atsavināšanu

16. Par dzīvokļa īpašuma “Stāķi 18" - 1, Stradu pagastā, atsavināšanu

17. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Baložu iela 15” atsavināšanas izbeigšanu

18. Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Ievugrava 17” atsavināšanas izbeigšanu

19. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Baložu iela 12”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

20. Par nekustamā īpašuma Raiņa iela 47 – 2, Gulbene, Gulbenes novads, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

21. Par nekustamā īpašuma Daukstu pagastā ar nosaukumu “Lidlauks”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

22. Par nekustamā īpašuma Daukstu pagastā ar nosaukumu “Pienenes”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

23. Par nekustamā īpašuma “Gatves” – 8, Druviena, Druvienas pagasts, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

24. Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Purenes” pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

25. Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Graužvidi” pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

26. Par nekustamā īpašuma “Rēveļi 8” – 17, Rēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

27. Par nekustamā īpašuma Rankas pagastā ar nosaukumu “Mežmalas”, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

28. Par nekustamā īpašuma “Ilgas” – 2, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, trešās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

29. Par nekustamā īpašuma “Stāķi 17” – 1, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

30. Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Jasmīni”, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

31. Par nekustamā īpašuma Galgauskas pagastā ar nosaukumu “Jaunavoti” pircēja apstiprināšanu

32. Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa iela 5A – 9, Gulbene, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

33. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Dzirnavu iela 28C” pircēja apstiprināšanu

34. Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Lapsu mala” pircēja apstiprināšanu

35. Par nekustamā īpašuma “Lauksaimniecības skola 10” – 10, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

36. Par projekta “MUZEJS BEZ ROBEŽĀM – parka stāsti” pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanu

37. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 5090 001 0069, 5090 001 0070, 5090 001 0071, robežu shēmu apstiprināšanu

38. Par Gulbenes novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm

39. Par servitūta ceļa noteikšanu

40. Par Gata Zemnieka reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

41. Par Ingusa Ozola reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

42. Par Ilonas Pastares reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

43. Par atteikumu reģistrēt Ģirtu Roziņu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

44. Par atteikumu reģistrēt Edgaru Ragovski Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

45. Par atteikumu reģistrēt Jāni Grūbi Gulbenes novada pašvaldības sociālās dzīvojamās telpas izīrēšanas reģistrā

46. Par dzīvokļa Litenes iela 13-2, Gulbene, Gulbenes novads, izīrēšanu

47. Par dzīvojamās telpas Upes iela 2-1, Gulbene, Gulbenes novads, izīrēšanu

48. Par dzīvokļa Skolas iela 3-2, Lejasciems, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu

49. Par dzīvokļa Jaunlitenes iela 7-6, Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu

50. Par dzīvokļa Brīvības iela 24-26, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

51. Par dzīvokļa Līkā iela 25A-5, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

52. Par dzīvokļa Līkā iela 25A-44, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

53. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-4-3, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

54. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-9-39, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

55. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-2-14, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

56. Par dzīvokļa Rīgas iela 68A-1, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

57. Par dzīvokļa Rīgas iela 70-4, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

58. Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-3-33, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

59. Par dzīvokļa Upes iela 5-7, Gulbene, Gulbenes novads,  īres līguma termiņa pagarināšanu

60. Par dzīvokļa Viestura iela 10-4, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

61. Par dzīvokļa Viestura iela 29A-8, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

62. Par dzīvokļa Viestura iela 41-4, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

63. Par dzīvokļa “Mežotnes 1”-4, Svelberģis, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

64. Par dzīvojamās telpas Nr.27A sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

65. Par dzīvokļa Dārza iela 15-4, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, īres  līguma termiņa pagarināšanu

66. Par dzīvokļa “Vietaskrasts”-3, Galgauskas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

67. Par dzīvojamās telpas Nr.8, “Dzelmes”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads,  īres līguma termiņa pagarināšanu.

68. Par dzīvokļa “Gatves 5”-3, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres  līguma termiņa pagarināšanu

69. Par dzīvokļa “Gatves 5”-6, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads,  īres līguma termiņa pagarināšanu

70. Par dzīvokļa “Gatves 9”-3, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres  līguma termiņa pagarināšanu

71. Par dzīvokļa “Avoti”-2, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres  līguma termiņa pagarināšanu

72. Par dzīvokļa “Kartona Fabrika 3”-4, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres  līguma termiņa pagarināšanu

73. Par dzīvokļa “Rēveļi 8”-13, Rēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres  līguma termiņa pagarināšanu

74. Par dzīvokļa “Krustalīces”-4, Vecstāmeriena, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

75. Par dzīvokļa “Ceļmalas 1”-18, Ceļmalas, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

76. Par dzīvokļa “Ozoliņi”-4, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

77. Par dzīvokļa Dārza iela 3-8, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma pārjaunošanu

78. Par dzīvokļa “Šķieneri 6”-5, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma pārjaunošanu

79. Par Gulbenes novada domes pievienošanos Memorandam par sociālā darba attīstību pašvaldībās

80. Par precizējumiem Gulbenes novada domes 2021.gada 30.jūnija saistošajos noteikumos Nr.17 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2020.gada 19.marta saistošajos noteikumos Nr.6 “Par pabalstiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimen

81. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2020.gada 30.jūnija noteikumos Nr.GND/IEK/2020/15 “Stipendijas piešķiršanas noteikumi studējošiem”” apstiprināšanu

82. Par remonta izdevumu ieskaitīšanu dzīvojamās mājas Ezera iela 3,  Jaungulbenē, Jaungulbenes pagastā, Gulbenes novadā īres maksā

83. Par prioritārā investīciju projekta “Rankas kultūras nama jumta seguma nomaiņa” iesniegšanu valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai

84. Par ziedojuma pieņemšanu un pašvaldības finansējuma nodrošināšanu velotrases izbūvei

85. Par telpu nodošanu patapinājumā biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts”

86. Par papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts”

87. Par Aināra Brezinska atbrīvošanu no Gulbenes novada Stāmerienas pagasta pārvaldes vadītāja amata

88. Par Gulbenes novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja un locekļu kandidātu pieteikšanas termiņa noteikšanu

89. Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Dzīvesvietas reģistrācijas un anulācijas  komisijas sastāvā

90. Par  Kultūras komisijas sastāva apstiprināšanu

91. Par  Gulbenes novada stipendiju piešķiršanas komisijas sastāva apstiprināšanu

92. Par Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas sastāva apstiprināšanu

93. Par Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un valsts mērķdotācijas un pašvaldības dotācijas finansējuma sadales  komisijas sastāva apstiprināšanu

94. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2018.gada 30.augusta nolikumā “Gulbenes novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikums”” apstiprināšanu

95. Par Gulbenes novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāva apstiprināšanu

96. Par  deputāta G.Cigļa atbrīvošanu no darba Mantas iznomāšanas komisijā

97. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījums Gulbenes novada domes 2018.gada 25.oktobra nolikumā “Gulbenes novada pašvaldības Ētikas komisijas nolikums”” apstiprināšanu

98. Par Gulbenes novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam investīciju plāna 2021.-2023.gadam grozījumiem

99. Par sanitāro cirti nekustamajā īpašumā Stāmerienas pagastā ar nosaukumu “Vecziedulejas”

05.08.2021. Gulbenes novada domes ārkārtas sēde Nr. 12

Darba kārtība

  1. Par projekta “Ražošanas un noliktavas ēkas ar biroja telpām izveide Lizumā” pieteikuma iesniegšanu un projekta līdzfinansējuma nodrošināšanu

12.08.2021. Gulbenes novada domes sēde  Nr. 13

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Andis Caunītis

2. Par ieguldījumu SIA “Gulbenes nami” pamatkapitālā

ZIŅO: Andis Caunītis

3. Par izlases cirti nekustamajā īpašumā Jaungulbenes pagastā ar nosaukumu “Adulienas skola”

ZIŅO: Andis Caunītis

26.08.2021. Gulbenes novada domes sēde Nr. 14

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Andis Caunītis

2. Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Gaitiņi 2” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

3. Par Galgauskas pagasta nekustamā īpašuma “Plēķi - 1” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

4. Par Galgauskas pagasta nekustamā īpašuma “Austrumi” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

5. Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Zemes” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

6. Par Rankas pagasta nekustamā īpašuma “Gaujas - 4” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

7. Par nekustamā īpašuma Rankas pagastā ar nosaukumu “Galadukuļi” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

8. Par nekustamā īpašuma Stāmerienas pagastā ar nosaukumu “Kalnāres” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

9. Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Stāķi 11 – 7” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

10. Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar kadastra numuru 5090 009 0101 sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

11. Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Šķieneri TEH” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

12. Par Daukstu pagasta dzīvojamās ēkas "Kalnieši 1" pārvaldīšanas tiesību nodošanu

ZIŅO: Guna Švika

13. Par Gulbenes pilsētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5001 009 0112 sadalīšanu

ZIŅO: Guna Švika

14. Par Gulbenes pilsētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5001 007 0094 sadalīšanu

ZIŅO: Guna Švika

15. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Gulbenes pilsētas nekustamajam īpašumam “Brīvības iela 87”

ZIŅO: Guna Švika

16. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Lizuma pagasta nekustamajam īpašumam “Oši”

ZIŅO: Guna Švika

17. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un sastāva grozīšanu Lizuma pagasta nekustamajam īpašumam “Modriņi”

ZIŅO: Guna Švika

18. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Ceriņu iela 24” atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

19. Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Pļavas” atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

20. Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Salnāji” atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

21. Par zemes vienības Lejasciema pagastā ar kadastra numuru 5064 006 0040 atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

22. Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Velēnas lauks” atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

23. Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Raskrēsliņi” atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

24. Par dzīvokļa īpašuma "Gatves 5" - 6, Rankas pagastā, atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

25. Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Pededzes parkas” atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

26. Par nekustamā īpašuma “Stāķi 17” – 22, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

27. Par nekustamā īpašuma Rīgas iela 56 – 27, Gulbene, Gulbenes novads, nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

28. Par nekustamā īpašuma Daukstu pagastā ar nosaukumu “Priedkalni” nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

29. Par nekustamā īpašuma “Ražotāji” – 13, Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

30. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Latgales iela 2” sastāvā ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5001 005 0019 ½ domājamās daļas pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

31. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Nākotnes iela 16” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

32. Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Liānas” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

33. Par nekustamā īpašuma “Gaujmalas” – 13, Sinole, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

34. Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Graužvidi” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

35. Par nekustamā īpašuma “Lauksaimniecības Skola 20A” – 13, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

36. Par nekustamā īpašuma “Gaujmalas” – 21, Sinole, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

37. Par nekustamā īpašuma Rīgas iela 58 – 22, Gulbene, Gulbenes novads, trešās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

38. Par nekustamā īpašuma “Gaujmalas” – 20, Sinole, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, trešās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

39. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Ausekļa iela 8A” izsoles rezultātu apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

40. Par zemes vienību piekritību pašvaldībai

ZIŅO: Guna Švika

41. Par zemes vienību noteikšanu par starpgabaliem

ZIŅO: Guna Švika

42. Par nomas objekta piedāvājumu atlases organizēšanu

ZIŅO: Guna Švika

43. Par Gulbenes novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam investīciju plāna 2021.-2023.gadam grozījumiem

ZIŅO: Guna Švika

44. Par kopšanas cirti nekustamajā īpašumā Jaungulbenes pagastā ar nosaukumu “Adulienas skola”

ZIŅO: Guna Švika

45. Par Gulbenes novada domes Licencēšanas komisijas likvidēšanu

ZIŅO: Guna Švika

46. Par iekšējā normatīvā akta “Gulbenes novada pašvaldības Tūrisma komisijas nolikums” apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

47. Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Tūrisma komisijas sastāvā

ZIŅO: Guna Švika

48. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījums Gulbenes novada domes 2009.gada 10.septembra nolikumā “Gulbenes novada domes Vides aizsardzības jautājumu komisijas nolikums”” apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

49. Par izmaiņām Vides aizsardzības jautājumu komisijas sastāvā

ZIŅO: Guna Švika

50. Par izmaiņām Sabiedriskā transporta komisijas sastāvā

ZIŅO: Guna Švika

51. Par izmaiņām Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības veicināšanas komisijas sastāvā

ZIŅO: Guna Švika

52. Par izmaiņām Īpašuma novērtēšanas un izsoļu komisijas sastāvā

ZIŅO: Guna Švika

53. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2009.gada 10.septembra nolikumā “Gulbenes novada domes Autoceļu (ielu) fonda komisijas nolikums”” apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

54. Par izmaiņām Autoceļu (ielu) fonda komisijas sastāvā

ZIŅO: Guna Švika

55. Par Medību koordinācijas komisijas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

56. Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Mantas iznomāšanas komisijas sastāvā

ZIŅO: Guna Švika

57. Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisijas sastāvā

ZIŅO: Guna Švika

58. Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Ētikas komisijas sastāvā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

59. Par izmaiņām Apbalvošanas komisijas sastāvā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

60. Par Gulbenes novada vēlēšanu komisijas sastāva apstiprināšanu

ZIŅO: Andis Caunītis

61. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2020.gada 26.novembra noteikumos Nr.GND/IEK/2020/36 “Kārtība, kādā tiek reģistrēti amatiermākslas kolektīvi Gulbenes novada pašvaldībā, noteikta to darbības finansēšana un darba samaksa vadītājiem, speciālistiem, koncertmeistariem un profesionāliem nozares ekspertiem”” apstiprināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

62. Par iekšējā normatīvā akta “Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas nolikums” apstiprināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

63. Par stipendiju piešķiršanai atbalstāmo profesionālo studiju specialitātēm un maksimālo stipendiātu skaitu katrā atbalstāmajā specialitātē 2021.gadā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

64. Par priekšfinansējuma nodrošināšanu Eiropas brīvprātīgā darba projektam Nr.2021-1-LV02-ESC51-VTJ-000037280 realizēšanai Gulbenes 1.pirmsskolas izglītības iestādē, Gulbenes 2.pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķītis”, Gulbenes novada bibliotēkā un Lejasciema pirmsskolas izglītības iestādē “Kamenīte” programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” ietvaros

ZIŅO: Anatolijs Savickis

65. Par Gulbenes novada brīvprātīgā darba sistēmas vadlīniju apstiprināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

66. Par R. E. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

67. Par L. D. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

68. Par atteikumu reģistrēt T. F. Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

69. Par dzīvokļa Ābeļu iela 26-1, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

70. Par dzīvokļa Līkā iela 25A-24, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

71. Par dzīvokļa Miera iela 1B-3, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

72. Par dzīvokļa Pils iela 6-1, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

73. Par dzīvokļa Pils iela 6-6, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

74. Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-4-23, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

75. Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-6-18, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

76. Par dzīvokļa Viestura iela 39-1, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

77. Par dzīvokļa Liepu iela 2-3, Pilskalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

78. Par dzīvokļa “Lauksaimniecības Skola” -1, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

79. Par dzīvokļa “Lauksaimniecības Skola 5” -5, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

80. Par dzīvojamās telpas Nr.15, “Dzelmes”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

ZIŅO: Anatolijs Savickis

81. Par dzīvokļa „Egles”-2, Līgo, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

82. Par dzīvokļa „Rozītes”-3, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

83. Par dzīvokļa “Vītoli”-8, Līgo , Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

84. Par dzīvokļa “Stāķi 3”-14, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

85. Par dzīvokļa “Šķieneri 9”-2, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

86. Par dzīvokļa “Šķieneri 10”-43, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

87. Par dzīvokļa “Šķieneri 10”-45, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

88. Par dzīvokļa “Šķieneri 8”-32, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

89. Par dzīvokļu "Virānes skola"-2 un "Virānes skola"-3, Tirzas pag., Gulbenes nov., īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

90. Par dzīvokļa "Ozoliņi"-5, Tirzas pag., Gulbenes nov., īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

91. Par Gulbenes novada domes 2021.gada 26.augusta saistošo noteikumu Nr.19 “Par sociālo palīdzību Gulbenes novadā” izdošanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

92. Par atbildīgās Gulbenes novada pašvaldības politiskās amatpersonas noteikšanu darbībai Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

93. Par projekta “Ķekatas Stāmerienas pilī” īstenošanu un projekta līdzfinansējuma nodrošināšanu

ZIŅO: Andis Caunītis, Guna Švika

94. Par remonta izdevumu ieskaitīšanu dzīvokļa “Stāķi 17”-18, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads īres maksā

ZIŅO: Andis Caunītis

95. Par aizņēmumu infrastruktūras projektam “Sporta ielas posma Stradu pagastā Gulbenes novadā seguma atjaunošana, stāvlaukuma un gājēju celiņa izbūve”

ZIŅO: Andis Caunītis

96. Par aizņēmumu infrastruktūras projektam “Vienības ielas posma Beļavas pagastā, Gulbenes novadā un pieguļošās teritorijas seguma atjaunošana”

ZIŅO: Andis Caunītis

97. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “Gulbenes autobuss”

ZIŅO: Andis Caunītis

98. Par pabalsta piešķiršanu Valtim Krauklim

ZIŅO: Andis Caunītis

99. Par Guntras Rones iecelšanu Gulbenes novada Stāmerienas pagasta pārvaldes vadītāja amatā

ZIŅO: Andis Caunītis

02.09.2021. Gulbenes novada domes ārkārtas sēde Nr. 15

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Andis Caunītis

2. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2021.gada 25.marta iekšējā normatīvajā aktā Nr.GND/IEK/2021/22 “Gulbenes novada pašvaldības 2021. gada līdzdalības budžetēšanas projektu konkursa nolikums”” apstiprināšanu

ZIŅO: Zane Pūcīte

3. Par lokālplānojuma, kas groza Gulbenes novada teritorijas plānojumu, izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Zaļajā ielā 3, Gulbenē, Gulbenes novadā

ZIŅO: Jānis Barinskis

4. Par politiskās amatpersonas deleģēšanu Vidzemes plānošanas reģiona Deinstitucionalizācijas vadības grupā

ZIŅO: Sanita Mickeviča

30.09.2021. Gulbenes novada domes sēde Nr.16

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Andis Caunītis

2. Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Svelberģis 12” atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

3. Par nekustamā īpašuma Daukstu pagastā ar nosaukumu “Lapiņi” atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

4. Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Rīgas iela 12” atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

5. Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Jaunmezīši” atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

6. Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Lejaslīči” atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

7. Par nekustamā īpašuma “Ilgas” – 2, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, atsavināšanas izbeigšanu

ZIŅO: Guna Švika

8. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Ceriņu iela 24” nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

9. Par ēku (būvju) īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Gaitnieku iela 2A” nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

10. Par nekustamā īpašuma Druvienas pagastā ar nosaukumu “Pērlis” nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

11. Par nekustamā īpašuma “Stāķi 2” – 9, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

12. Par nekustamā īpašuma Tirzas pagastā ar nosaukumu “Kalnasīļi” nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

13. Par nekustamo īpašumu Gulbenes pilsētā ar nosaukumiem “Nākotnes iela 18” un “Latgales iela 9” nosacīto cenu apstiprināšanu un maiņas līguma slēgšanu

ZIŅO: Guna Švika

14. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Ausekļa iela 8A”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

15. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Dzelzceļa iela 1E”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

16. Par nekustamā īpašuma Viestura iela 39 – 7, Gulbene, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

17. Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Salnāji”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

18. Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Dzērves mala”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

19. Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Velēnas lauks”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

20. Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Raskrēsliņi”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

21. Par nekustamā īpašuma Stāmerienas pagastā ar nosaukumu “Pogaļas”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

22. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Baložu iela 12”, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

23. Par nekustamā īpašuma “Gatves” – 8, Druviena, Druvienas pagasts, Gulbenes novads, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

24. Par nekustamā īpašuma “Stāķi 17” – 1, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

25. Par nekustamā īpašuma Raiņa iela 47 – 2, Gulbene, Gulbenes novads, trešās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

26. Par nekustamā īpašuma Rankas pagastā ar nosaukumu “Mežmalas”, trešās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

27. Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Jasmīni”, trešās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

28. Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa iela 3A – 6, Gulbene, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

29. Par nekustamā īpašuma Rīgas iela 56 – 27, Gulbene, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

30. Par nekustamā īpašuma Daukstu pagastā ar nosaukumu “Lidlauks” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

31. Par nekustamā īpašuma Daukstu pagastā ar nosaukumu “Pienenes” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

32. Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Gāršas ferma” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

33. Par nekustamā īpašuma “Stāķi 17” – 22, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

34. Par servitūta ceļa noteikšanu

ZIŅO: Guna Švika

35. Par zemes vienības platības precizēšanu

ZIŅO: Guna Švika

36. Par zemes vienības Galgauskas pagastā platības precizēšanu

ZIŅO: Guna Švika

37. Par Litenes pagasta nekustamo īpašumu “Aizpurieši” un “Liepulejas” zemes vienību apvienošanu

ZIŅO: Guna Švika

38. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5044 009 0156 robežu shēmas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

39. Par Beļavas pagasta nekustamā īpašuma “Saules - 1” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

40. Par Daukstu pagasta nekustamā īpašuma “Vecpriednieki” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

41. Par Lizuma pagasta nekustamā īpašuma “Kalniņi” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

42. Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Velēnas zaļā zona” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

43. Par Līgo pagasta nekustamā īpašuma “Kaulēni” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

44. Par grozījumu veikšanu Gulbenes novada domes 2021.gada 27.maija lēmumā Nr.GND/2021/589 “Par nekustamā īpašuma Tirzas pagastā ar nosaukumu “Robežnieki” sastāva grozīšanu” (protokols Nr.6, 13.p.)

ZIŅO: Guna Švika

45. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Stradu pagasta nekustamajam īpašumam “Jaunakas”

ZIŅO: Guna Švika

46. Par cirtes veida precizēšanu Gulbenes novada domes 2021.gada 26.augusta lēmumā Nr.GND/2021/969 “Par kopšanas cirti nekustamajā īpašumā Jaungulbenes pagastā ar nosaukumu “Adulienas skola”

ZIŅO: Guna Švika

47. Par koku ciršanu nekustamajos īpašumos Gulbenes pilsētā ar nosaukumiem “Valmes mežs”, “Tilta iela 34”, “Emzes iela 19”

ZIŅO: Guna Švika

48. Par Stradu pagasta zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5090 001 0112 sadalīšanu

ZIŅO: Guna Švika

49. Par V. R. iesnieguma izskatīšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

50. Par A. G. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

51. Par I. L. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

52. Par A. G. reģistrēšanu Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

53. Par atteikumu reģistrēt K. V. Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

54. Par L. K. izslēgšanu no Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Anatolijs Savickis

55. Par N. K. izslēgšanu no Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Anatolijs Savickis

56. Par dzīvokļa Upes iela 2-2, Gulbene, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

57. Par dzīvokļa Upes iela 2-9, Gulbene, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

58. Par dzīvokļa “Skolas māja” 8, Kalniena, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

59. Par dzīvokļa “Ievlejas”-8, Vecstāmeriena, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

60. Par dzīvokļa “Šķieneri 7”-24, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

61. Par dzīvokļa Blaumaņa iela 29-2, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

62. Par dzīvokļa Blaumaņa iela 29-5, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

63. Par dzīvokļa Brīvības iela 16-12, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

64. Par dzīvokļa Dzelzceļa iela 3A-10, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

65. Par dienesta dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-9-5, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

66. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-7-17, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

67. Par dzīvokļa Līkā iela 25A-46, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

68. Par dzīvokļa O.Kalpaka iela 35-8, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

69. Par dzīvokļa O.Kalpaka iela 88-11, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

70. Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-3-13, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

71. Par dzīvojamās telpas Upes iela 2-12, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

72. Par dzīvojamās telpas Upes iela 2-27, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

73. Par dzīvojamās telpas Upes iela 2-37, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

74. Par dzīvokļa Upes iela 3-1, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

75. Par dzīvokļa Rīgas iela 19-4, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

76. Par dzīvokļa Rīgas iela 48-12, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

77. Par dzīvokļa Rīgas iela 58A-31, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

78. Par dzīvokļa Raiņa iela 44-10, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

79. Par dzīvojamās telpas Nr.9 sociālā dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

80. Par dzīvojamās telpas Nr.25A sociālā dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

81. Par dzīvokļa “Ceļmalas ”-9, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

82. Par dzīvokļa Dārza iela 15-9, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

83. Par dzīvojamās mājas “Purvīši”, Druviena, Druvienas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

84. Par dzīvokļa Ozolu iela 2-1, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

85. Par dzīvokļa “Āres”-1, Sinole, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

86. Par dzīvojamās telpas Nr.9, “Dzelmes”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

ZIŅO: Anatolijs Savickis

87. Par dzīvojamās telpas Nr.13, “Dzelmes”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

ZIŅO: Anatolijs Savickis

88. Par dzīvojamās telpas Nr.19, “Dzelmes”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

ZIŅO: Anatolijs Savickis

89. Par dzīvojamo telpu Nr.20, 21, 22 “Dzelmes”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

90. Par dzīvokļa “Vītoli - 3”, Līgo, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

91. Par dzīvojamās mājas “Alkšņi”, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

92. Par dzīvokļa “Gatves 5” - 10, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

93. Par dzīvokļa “Gatves” - 6, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

94. Par dzīvokļa “Gatves 6” - 11, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

95. Par dzīvokļa “Kartona Fabrika 6” - 6, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

96. Par dzīvokļa “Kartona Fabrika 8” - 5, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

97. Par dienesta dzīvokļa “Avoti” - 3, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

98. Par dzīvokļa “Stāķi 4”-18, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

99. Par dzīvokļa “Šķieneri 10”-18, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

100. Par dzīvokļa “Šķieneri 8”-20, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

101. Par dzīvokļa “Šķieneri 4”-6, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

102. Par dzīvokļa “Šķieneri 7”-25, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanunu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

103. Par dzīvokļa “Stāķi 18”-7, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

104. Par dzīvokļa “Ceļmalas 3”-14, Ceļmalas, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

105. Par dzīvokļa “Virānes skola”-1, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

106. Par dzīvokļa Dārza iela 15-23, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma pārjaunošanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

107. Par dzīvokļa Dārza iela 2-8, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma pārjaunošanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

108. Par precizējumiem Gulbenes novada domes 2021.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.19 “Par sociālo palīdzību Gulbenes novadā”

ZIŅO: Anatolijs Savickis

109. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2016.gada 28.aprīļa nolikumā “Gulbenes bāriņtiesas nolikums” apstiprināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

110. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2019.gada 27.jūnija iekšējā normatīvajā aktā “Gulbenes novada pašvaldības Kultūras komisijas nolikums”” apstiprināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

111. Par mēnešalgas noteikšanu novada izglītības iestāžu vadītājiem no 2021.gada 1.septembra līdz 2022.gada 31.augustam

ZIŅO: Anatolijs Savickis

112. Par Gulbīša pamatskolas attīstības plāna 2021.-2024. gadam apstiprināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

113. Par grozījumu Gulbenes novada domes 2021.gada 29.jūlija lēmumā Nr.GND/2021/960 “Par projekta “MUZEJS BEZ ROBEŽĀM – parka stāsti” pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanu” (protokols Nr.11, 36.p.)

ZIŅO: Anatolijs Savickis

114. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījums Gulbenes novada domes 2019.gada 31.oktobra nolikumā “Gulbenes Mūzikas skolas nolikums””apstiprināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

115. Par transportlīdzekļa nodošanu individuālā lietošanā Gulbenes novada domes priekšsēdētājam A.Caunītim

ZIŅO: Guna Švika

116. Par transportlīdzekļa nodošanu individuālā lietošanā Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietniecei G.Švikai

ZIŅO: Andis Caunītis

117. Par finansējumu projektam “Skolas ielas pārbūve Gulbenē, Gulbenes novadā”

ZIŅO: Andis Caunītis

118. Par grozījumu Gulbenes novada domes 2016.gada 28.aprīļa lēmumā “Par Gulbenes novada vispārējo izglītības iestāžu maksas pakalpojumiem”

ZIŅO: Andis Caunītis

119. Par grozījumu Gulbenes novada domes 2013.gada 24.oktobra lēmumā „Par maksas pakalpojumiem Gulbenes kultūras namos, tautas namos un estrādēs”

ZIŅO: Andis Caunītis

120. Par Gulbenes novada Sporta pārvaldes maksas pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu

ZIŅO: Andis Caunītis

121. Par Gulbenes novada domes 2021.gada 30.septembra saistošo noteikumu Nr.20 „Grozījumi Gulbenes novada domes 2021.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2021.gadam” izdošanu

ZIŅO: Andis Caunītis

122. Par Gulbenes novada domes 2021.gada 30.septembra saistošo noteikumu Nr.21 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un to piešķiršanas kārtību Gulbenes novadā” izdošanu

ZIŅO: Andis Caunītis

123. Par finansiālā atbalsta piešķiršanu biedrībai “Gulbenes Moto”

ZIŅO: Anatolijs Savickis

124. Par aizņēmumu Valsts kasē investīciju projektam “Stadiona skrejceļa un futbola laukuma pārbūve Skolas ielā 12A, Gulbenē”

ZIŅO: Andis Caunītis

125. Par grozījumiem 2021.gada 25.februāra lēmumā Nr.GND/2021/170 “Par izglītības iestāžu izmaksām pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2021.gadā”

ZIŅO: Andis Caunītis

126. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Gulbenes novada domes priekšsēdētājam Andim Caunītim

ZIŅO: Guna Švika

127. Par dalību nekustamā īpašuma Klēts iela 6, Gulbene, Gulbenes novads izsolē

ZIŅO: Andis Caunītis

28.10.2021. Gulbenes novada domes sēde Nr. 17

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Andis Caunītis

2. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Ceriņu iela 24” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

3. Par nekustamā īpašuma Rīgas iela 58 – 22, Gulbene, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

4. Par nekustamā īpašuma Daukstu pagastā ar nosaukumu “Priedkalni” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

5. Par nekustamā īpašuma “Lauksaimniecības Skola 20A” – 13, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

6. Par nekustamā īpašuma “Gaujmalas” – 21, Sinole, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

7. Par nekustamā īpašuma “Ražotāji” – 13, Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

8. Par nekustamā īpašuma “Rēveļi 8” – 17, Rēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

9. Par nekustamā īpašuma “Stāķi 2” – 9, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

10. Par nekustamā īpašuma Tirzas pagastā ar nosaukumu “Kalnasīļi” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

11. Par Beļavas pagasta nekustamā īpašuma “Saules - 1” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

12. Par Daukstu pagasta nekustamā īpašuma “Skrebeļi” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

13. Par Galgauskas pagasta nekustamā īpašuma “Musteri - 2” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

14. Par Jaungulbenes pagasta nekustamā īpašuma “Ezera - 3” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

15. Par Jaungulbenes pagasta nekustamā īpašuma sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

16. Par Rankas pagasta nekustamā īpašuma “Avotkalns” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

17. Par Stāmerienas pagasta nekustamā īpašuma “Namsadi” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

18. Par Stāmerienas pagasta nekustamā īpašuma “Ievas” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

19. Par Stāmerienas pagasta nekustamo īpašumu “Salukalns” un “Ozolciems” sastāvu grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

20. Par Stradu pagasta nekustamā īpašuma “Zvaigznes” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

21. Par Stradu pagasta nekustamā īpašuma “Siljāņi” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

22. Par Tirzas pagasta nekustamā īpašuma “Arāji” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

23. Par dzīvokļa īpašuma Skolas iela 5k - 1 – 4, Gulbene, atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

24. Par nekustamā īpašuma Daukstu pagastā ar nosaukumu “Viesturi” atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

25. Par nekustamā īpašuma Līgo pagastā ar nosaukumu “Krasta iela 12” atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

26. Par Rankas pagasta dzīvokļa īpašuma “Lauksaimniecības skola 10”-7 atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

27. Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa iela 3A – 6, Gulbene, Gulbenes novads, atsavināšanas izbeigšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

28. Par domājamo daļu no zemes Skolas ielā 1, Gulbene, nodošanu īpašumā bez atlīdzības

ZIŅO: Gunārs Ciglis

29. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Stāmerienas pagasta nekustamajam īpašumam “Smiltāji - 1”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

30. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Lejasciema pagasta nekustamajam īpašumam “Lapati – Tinguri”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

31. Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanu meža kvartālā Daukstu pagasta nekustamajā īpašumā “Straumēni”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

32. Par nekustamā īpašuma “Gaujmalas” – 20, Sinole, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

33. Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Svelberģis 12”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

34. Par nekustamā īpašuma Daukstu pagastā ar nosaukumu “Lapiņi”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

35. Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Jaunmezīši”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

36. Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Lejaslīči”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

37. Par “Gulbenes novada attīstības programmas 2018. - 2024.gadam īstenošanas uzraudzības pārskata par 2018. - 2020. gadu” apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

38. Par Gulbenes novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam investīciju plāna 2021.-2023.gadam grozījumiem

ZIŅO: Gunārs Ciglis

39. Par ielas statusa noteikšanu inženierbūvei Lejasciema pagastā

ZIŅO: Gunārs Ciglis

40. Par E. F. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

41. Par S. D. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

42. Par L. A. izslēgšanu no Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Anatolijs Savickis

43. Par dzīvokļa “Gulbīša internāts”-1, Gulbītis, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

44. Par dzīvokļa “ Gulbīša internāts”-4, Gulbītis, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

45. Par dzīvokļa Blaumaņa iela 29-8, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

46. Par dzīvokļa Litenes iela 29-3, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

47. Par dzīvokļa Litenes iela 29-5, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

48. Par dzīvokļa Miera iela 15-1, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

49. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-2-39, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

50. Par dzīvokļa O. Kalpaka iela 88-18, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

51. Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-4-15, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

52. Par dzīvokļa “Mežotnes 1”-7, Svelberģis, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

53. Par dzīvokļa Dārza iela 11-5, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

54. Par dzīvokļa Jaunlitenes iela 6-4, Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

55. Par dzīvokļa Jaunlitenes iela 7-6, Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

56. Par dzīvojamās telpas Nr.8, “Dzelmes”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

ZIŅO: Anatolijs Savickis

57. Par dzīvojamās telpas “Ražotāji”-7, Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

ZIŅO: Anatolijs Savickis

58. Par dzīvokļa “Krasti - 3”, Līgo, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

59. Par dzīvokļa Krasta iela 4, Līgo, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

60. Par dzīvokļa “Kartona Fabrika 6”-4, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

61. Par dzīvokļa “Kartona Fabrika 3”-6, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

62. Par dzīvokļa “Šķieneri 10”-19, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

63. Par dzīvokļa “Stāķi 19”-15, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

64. Par dzīvokļa “Šķieneri 4”-3, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

65. Par dzīvokļa “Šķieneri 8”-6, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

66. Par dzīvokļa “Stāķi 17”-18, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

67. Par dzīvokļa Dzirnavu iela 2-2, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma pārjaunošanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

68. Par Gulbenes novada domes 2021.gada 28.oktobra saistošo noteikumu Nr.22 “Par pabalstu krīzes situācijā saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību Gulbenes novadā” izdošanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

69. Par Gulbenes novada domes 2021.gada 28.oktobra saistošo noteikumu Nr.23 “Grozījums Gulbenes novada domes 2021.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.19 “Par sociālo palīdzību Gulbenes novadā”” izdošanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

70. Par balvas “Gulbenes novada GODS 2021” piešķiršanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

71. Par Gulbenes novada sporta attīstības plāna 2023.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

72. Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Sporta komisijas sastāvā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

73. Par Gulbenes novada kultūras attīstības plāna 2023.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

74. Par Izglītības attīstības plāna Gulbenes novada Rankas pagastā izstrādes uzsākšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

75. Par pārstāvja deleģēšanu darbam Ogres tehnikuma konventā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

76. Par stipendijas piešķiršanu

ZIŅO: Andis Caunītis

77. Par Gulbenes novada domes 2021.gada 28.oktobra saistošo noteikumu Nr.24 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.25 “Gulbenes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu

ZIŅO: Andis Caunītis

78. Par aizņēmumu infrastruktūras projektam “Vidus ielas pārbūve Gulbenē”

ZIŅO: Andis Caunītis

79. Par grozījumu Gulbenes novada domes 2021.gada 29.jūlija lēmumā Nr.GND/2021/909 “Par telpu nodošanu patapinājumā biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts”” (protokols Nr.11, 85.p.)

ZIŅO: Andis Caunītis

80. Par precizējumiem Gulbenes novada domes 2021.gada 30.septembra saistošajos noteikumos Nr.21 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un to piešķiršanas kārtību Gulbenes novadā”

ZIŅO: Andis Caunītis

81. Par nekustamā īpašuma Klēts ielā 6 nosolītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Andis Caunītis

82. Par iekšējā normatīvā akta “Instrukcija par piemaksas noteikšanas kritērijiem un piešķiršanas kārtību Gulbenes novada Pašvaldības policijas darbiniekiem par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos saistībā ar Covid-19 infekcijas slimības uzliesmojumu un tās seku novēršanu” apstiprināšanu

ZIŅO: Andis Caunītis

83. Par Atzinības raksta piešķiršanu

ZIŅO: Andis Caunītis

84. Par Goda diploma piešķiršanu

ZIŅO: Andis Caunītis

02.11.2021.Gulbenes novada domes ārkārtas sēde Nr. 18

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Andis Caunītis

2. Par Gulbenes novada domes 2021.gada 28.oktobra lēmuma Nr. GND/2021/1229 “Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Sporta komisijas sastāvā” atcelšanu

ZIŅO: Daumants Dreiškens

3. Par Atzinības raksta piešķiršanu

ZIŅO: Andis Caunītis

10.11.2021.Gulbenes novada domes ārkārtas sēde Nr. 19

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Andis Caunītis

2. Par nekustamā īpašuma Viestura iela 39 – 7, Gulbene, Gulbenes novads, izsoles norises dienas pārcelšanu

ZIŅO: Andis Caunītis

3. Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Salnāji” izsoles norises dienas pārcelšanu

ZIŅO: Andis Caunītis

4. Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Dzērves mala” izsoles norises dienas pārcelšanu

ZIŅO: Andis Caunītis

5. Par nekustamā īpašuma Stāmerienas pagastā ar nosaukumu “Pogaļas” izsoles norises dienas pārcelšanu

ZIŅO: Andis Caunītis

6. Par nekustamā īpašuma “Stāķi 17” – 1, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, izsoles norises dienas pārcelšanu

ZIŅO: Andis Caunītis

7. Par finansējuma piešķiršanu no finanšu līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem

ZIŅO: Andis Caunītis

23.11.2021. Gulbenes novada domes ārkārta sēde Nr. 20

Darba kārtība

1.Par Gulbenes novada domes deputāta Ata Jencīša pilnvaru apturēšanu uz laiku.

2.Par Gulbenes novada domes 2021.gada 23.novembra saistošo noteikumu Nr.25 “Grozījums Gulbenes novada domes 2021.gada 28. oktobra saistošajos noteikumos Nr.22 “Par pabalstu krīzes situācijā saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību Gulbenes novadā”” izdošanu.

25.11.2021. Gulbenes novada domes sēde Nr. 21

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Andis Caunītis

2. Par Beļavas pagasta nekustamā īpašuma “Lauku kallas” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

3. Par Druvienas pagasta nekustamā īpašuma “Rogas” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

4. Par Druvienas pagasta nekustamā īpašuma “Svilāres” zemes vienības sadalīšanu un sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

5. Par Galgauskas pagasta nekustamā īpašuma “Jaunupītes” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

6. Par Līgo pagasta nekustamā īpašuma “Ozolu - 13” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

7. Par Stāmerienas pagasta nekustamā īpašuma “Putrāni” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

8. Par Stāmerienas pagasta nekustamā īpašuma “Dunduri 1” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

9. Par Stradu pagasta nekustamā īpašuma “Siljāņi” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

10. Par Gulbenes pilsētas dzīvokļa īpašuma Līkā iela 25A - 67, atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

11. Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Spārīte 51” atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

12. Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Berģi” atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

13. Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Ausekļi” atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

14. Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Zaļumi” atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

15. Par nekustamā īpašuma Rankas pagastā ar nosaukumu “Gaujas 1” atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

16. Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Ievugrava 62” atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

17. Par Stradu pagasta dzīvokļa īpašuma “Stāķi 14” - 1, atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

18. Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Spārēni” atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

19. Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Jasmīni” atsavināšanas izbeigšanu

ZIŅO: Guna Švika

20. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Beļavas pagasta nekustamajam īpašumam “Mētras”

ZIŅO: Guna Švika

21. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Beļavas pagasta nekustamajam īpašumam “Vizītes”

ZIŅO: Guna Švika

22. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Daukstu pagasta nekustamajiem īpašumiem “Salas” un “Lazdiņi”

ZIŅO: Guna Švika

23. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Stradu pagasta nekustamajam īpašumam “Vecbirņi”

ZIŅO: Guna Švika

24. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Litenes pagasta nekustamajam īpašumam “Ausmiņas”

ZIŅO: Guna Švika

25. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Lejasciema pagasta nekustamajam īpašumam “Atvases”

ZIŅO: Guna Švika

26. Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Rīgas iela 12” nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

27. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Ausekļa iela 8A”, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

28. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Dzelzceļa iela 1E”, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

29. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Baložu iela 12”, trešās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

30. Par nekustamā īpašuma “Gatves” – 8, Druviena, Druvienas pagasts, Gulbenes novads, trešās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

31. Par nekustamā īpašuma Raiņa iela 47 – 2, Gulbene, Gulbenes novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

32. Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Raskrēsliņi” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

33. Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Velēnas lauks” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

34. Par nekustamā īpašuma Rankas pagastā ar nosaukumu “Mežmalas” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

35. Par zemes vienības piekritību pašvaldībai

ZIŅO: Guna Švika

36. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5090 001 0169 robežu shēmas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

37. Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanu meža kvartālā Jaungulbenes pagasta nekustamajā īpašumā “Zaļkalni”

ZIŅO: Guna Švika

38. Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības veicināšanas komisijas sastāvā

ZIŅO: Guna Švika

39. Par siltumapgādes pakalpojuma sniegšanas kārtību Lejasciema ciemā no 2022./2023.gada apkures sezonas

ZIŅO: Guna Švika

40. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2016.gada 25.augusta attīstības plānošanas dokumentā “Stāmerienas pils darbības stratēģija 2016.-2030.gadam”

ZIŅO: Guna Švika

41. Par iekšējā normatīvā akta “Gulbenes novada autoceļu tīklā veicamo ikdienas uzturēšanas darbu un remontdarbu tehniskā specifikācija” apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

42. Par I. K. nereģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

43. Par E. P. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

44. Par J. V. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

45. Par I. A. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

46. Par dzīvokļa Dzirnavu iela 7A-7, Gulbene, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

47. Par dzīvokļa Rīgas iela 58A-6, Gulbene, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

48. Par dzīvokļa Upes iela 2-18, Gulbene, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

49. Par dzīvokļa Upes iela 2-23, Gulbene, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

50. Par I. B. iesnieguma izskatīšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

51. Par O. Č. iesnieguma izskatīšanu.

ZIŅO: Anatolijs Savickis

52. Par dzīvokļa Līkā iela 25A-25, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma slēgšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

53. Par dzīvokļa Bišu iela 4-15, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

54. Par dzīvokļa Dzelzceļa iela 13-1, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

55. Par dzīvokļa Dzelzceļa iela 17-1, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

56. Par dzīvokļa Līkā iela 10-30, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

57. Par dzīvokļa Līkā iela 28-14, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

58. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-1-60, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

59. Par dzīvokļa O.Kalpaka iela 88-10, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

60. Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-6-18, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

61. Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-1-26, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

62. Par dzīvokļa Viestura iela 22-2, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

63. Par dzīvokļa Viestura iela 39-8, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

64. Par dzīvokļa Upes iela 3-5, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

65. Par dzīvojamās telpas Nr.5 sociālā dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

66. Par dzīvojamās telpas Nr.6 sociālā dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

67. Par dzīvojamās telpas Nr.6A sociālā dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

68. Par dzīvojamās telpas Nr.17 sociālā dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

69. Par dzīvojamās telpas Nr.18 sociālā dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

70. Par dzīvojamās telpas Nr.19 veco ļaužu dzīvojamā mājā Upes iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

71. Par dzīvojamās telpas Nr.24 sociālā dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

72. Par dzīvojamās telpas Nr.25 sociālā dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

73. Par dzīvojamās telpas Nr.26 sociālā dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

74. Par dzīvojamās telpas Nr.28 sociālā dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

75. Par dzīvokļa “Ceļmalas”-10, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

76. Par dzīvokļa Dārza iela 3-2, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

77. Par dzīvokļa “Gatves”-10, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

78. Par dzīvokļa “Šķieneri 8”-15, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

79. Par dzīvokļa “Ozoliņi”-4, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

80. Par dzīvokļa “Tirzmalas”-11, Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

81. Par dzīvokļa “Dzirnavas”-1, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

82. Par dzīvokļa Litenes iela 29-7, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma pārjaunošanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

83. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 19.decembra nolikumā “Gulbenes novada pašvaldības Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas nolikums”” apstiprināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

84. Par Jaungulbenes pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” attīstības plāna 2021.-2024. gadam apstiprināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

85. Par Druvienas sporta zāles pielāgošanu BMX sporta veida vajadzībām

ZIŅO: Anatolijs Savickis

86. Par finansiālā atbalsta piešķiršanu biedrībai “Gulbenes Buki”

ZIŅO: Andis Caunītis

87. Par finansiālā atbalsta piešķiršanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “GULBENES AUTO-MOTO”

ZIŅO: Andis Caunītis

88. Par projekta „Ģimenes ārstu prakšu infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana Gulbenes novadā” atbalstīšanu un finansējuma nodrošināšanu

ZIŅO: Andis Caunītis

89. Par projekta “Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Šķieneros” pieteikuma iesniegšanu un projekta līdzfinansējuma nodrošināšanu

ZIŅO: Andis Caunītis

90. Par grozījumu 2021.gada 25.februāra domes sēdes lēmumā Nr. GND/2021/283 (protokols Nr. 2;162. p.) “Par projekta “Brīvības ielas atjaunošana posmā no Rīgas ielas līdz Bērzu ielai Gulbenē” pieteikuma iesniegšanu Satiksmes ministrijā un projekta finansējuma nodrošināšanu”

ZIŅO: Andis Caunītis

91. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2013.gada 24.oktobra lēmumā “Par Gulbenes novada sociālo dienestu maksas pakalpojumiem”

ZIŅO: Andis Caunītis

92. Par Gulbenes novada domes 2021.gada 25.novembra saistošo noteikumu Nr.25

“Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Gulbenes novadā”

izdošanu

ZIŅO: Andis Caunītis

93. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2016.gada 29.decembra noteikumos Nr.8 “Gulbenes novada domes, pašvaldības administrācijas, iestāžu un to struktūrvienību amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”” apstiprināšanu

ZIŅO: Andis Caunītis

94. Par dalību ALTUM atbalsta programmā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Stāķi 15”, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, energoefektivitātes pasākumu īstenošanai

ZIŅO: Andis Caunītis

95. Par Edītes Kanaviņas atbrīvošanu no Gulbenes novada Izglītības pārvaldes vadītāja amata

ZIŅO: Andis Caunītis

96. Par Lienītes Reinsones-Leišavnieces atbrīvošanu no Gulbenes novada pašvaldības izpilddirektora amata

ZIŅO: Andis Caunītis

09.12.2021. Gulbenes novada domes ārkārtas sēde Nr. 22

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Andis Caunītis

2. Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas sastāvā

ZIŅO: Andis Caunītis

3. Par Gulbenes novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas – kokmateriālu 215,9 m3 apjomā, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Andis Caunītis

4. Par priekšfinansējuma nodrošināšanu projekta “Līdzdalības restarts” Nr.VP2021/5-18 īstenošanai

ZIŅO: Lelde Bašķere

30.12.2021. Gulbenes novada domes sēde  Nr.23

DARBA KĀRTĪBA

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Andis Caunītis

2. Par Beļavas pagasta nekustamā īpašuma “Līdumi” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

3. Par Daukstu pagasta nekustamā īpašuma “Aizupieši” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

4. Par Galgauskas pagasta nekustamā īpašuma “Baloži” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

5. Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Tālumi” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

6. Par Lejasciema pagasta nekustamā īpašuma “Ceriņziedi” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

7. Par Litenes pagasta nekustamā īpašuma “Ganības - 1” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

8. Par Līgo pagasta nekustamā īpašuma “Auzāni” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

9. Par Līgo pagasta nekustamā īpašuma “Jāņukalns” zemes vienības sadalīšanu un sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

10. Par Stradu pagasta nekustamā īpašuma “Upeslīči” zemes vienības sadalīšanu un sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Lejasciema pagasta nekustamajam īpašumam “Lejasmedņi”

ZIŅO: Guna Švika

12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Lejasciema pagasta nekustamajam īpašumam “Bērziņi - 1”

ZIŅO: Guna Švika

13. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Lejasciema pagasta nekustamajam īpašumam “Melderi”

ZIŅO: Guna Švika

14. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Litenes pagasta nekustamajam īpašumam “Jaunkļaviņas”

ZIŅO: Guna Švika

15. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Litenes pagasta nekustamajiem īpašumiem “Sidrabiņi” un “Druvenieki”

ZIŅO: Guna Švika

16. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Rankas pagasta nekustamajam īpašumam “Mežāres”

ZIŅO: Guna Švika

17. Par nekustamā īpašuma Viestura iela 39 – 7, Gulbene, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

18. Par ēku (būvju) īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Gaitnieku iela 2A” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

19. Par nekustamā īpašuma Druvienas pagastā ar nosaukumu “Pērlis” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

20. Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Dzērves mala” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

21. Par nekustamā īpašuma “Gatves 7” – 11, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

22. Par nekustamā īpašuma Stāmerienas pagastā ar nosaukumu “Pogaļas” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

23. Par nekustamā īpašuma “Stāķi 17” – 1, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

24. Par nekustamā īpašuma Jaungulbenes pagastā ar nosaukumu “Obrovas zeme” atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

25. Par Stradu pagasta dzīvokļa īpašuma “Šķieneri 7” - 7, atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

26. Par Stradu pagasta dzīvokļa īpašuma “Stāķi 19” - 10, atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

27. Par nekustamā īpašuma Rankas pagastā ar nosaukumu “Lazdiņas” atsavināšanas izbeigšanu

ZIŅO: Guna Švika

28. Par nekustamā īpašuma Tirzas pagastā ar nosaukumu “Vecadulienas veikals” atsavināšanas izbeigšanu

ZIŅO: Guna Švika

29. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Naglenes iela 42A”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

30. Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Berģi”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

31. Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Miķelīšu mala”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

32. Par nekustamā īpašuma Līgo pagastā ar nosaukumu “Krasta iela 12”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

33. Par nekustamā īpašuma “Lauksaimniecības skola 10” – 7, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

34. Par nekustamā īpašuma Rankas pagastā ar nosaukumu “Birzītes 1”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

35. Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Spārēni”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

36. Par nekustamā īpašuma “Šķieneri 1” – 9, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

37. Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Ausekļi” nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

38. Par Tirzas pagasta nekustamā īpašuma “Tirzas pamatskola” sastāvā ietilpstošās ēkas pārbūvi

ZIŅO: Guna Švika

39. Par Gulbenes novada domes 2021.gada 30.decembra saistošo noteikumu Nr.28 “Par teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu Gulbenes novadā” izdošanu

ZIŅO: Guna Švika

40. Par Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” darba plāna apstiprināšanu 2022.gadam

ZIŅO: Guna Švika

41. Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Iepirkumu komisijas sastāvā

ZIŅO: Guna Švika

42. Par lokālplānojuma, kas groza Gulbenes novada teritorijas plānojumu, nekustamajam īpašumam Zaļajā ielā 3, Gulbenē, Gulbenes novadā, pirmās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

ZIŅO: Guna Švika

43. Par zemes vienības piekritību pašvaldībai

ZIŅO: Guna Švika

44. Par S. S. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

45. Par K. Š. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

46. Par V. M. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

47. Par R. K. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

48. Par I. K. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

49. Par S. S. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

50. Par dzīvokļa “Krasti”-4, Līgo, Līgo pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

51. Par dzīvokļa “Stāķi 4 ”-11, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

52. Par dzīvokļa “Stāķi 4 ”-14, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

53. Par dzīvojamās telpas “Kartona Fabrika 3”-2, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

54. Par dzīvokļa “Šķieneri 8”-18, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

55. Par dzīvokļa Brīvības iela 16-14, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

56. Par dzīvokļa Līkā iela 28-31, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

57. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-7-34, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

58. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-9-81, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

59. Par dzīvokļa Pils iela 6-2, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

60. Par dzīvokļa Raiņa iela 15-2, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

61. Par dzīvokļa Rīgas iela 58A-47, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

62. Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-1-14, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

63. Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-1-54, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

64. Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-4-23, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

65. Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-5-9, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

66. Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-6-20, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

67. Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-7-27, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

68. Par dzīvojamās telpas Nr.1 veco ļaužu dzīvojamā mājā Upes iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

69. Par dzīvojamās telpas Nr.2 veco ļaužu dzīvojamā mājā Upes iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

70. Par dzīvojamās telpas Nr.12 veco ļaužu dzīvojamā mājā Upes iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

71. Par dzīvojamās telpas Nr.12 sociālā dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

72. Par dzīvojamās telpas Nr.12A sociālā dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

73. Par dzīvojamās telpas Nr.26A sociālā dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

74. Par dzīvojamās telpas Nr.27 sociālā dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

75. Par dzīvokļa Kļavkalnu iela 16-10, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

76. Par dzīvokļa Kļavkalnu iela 16-14, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

77. Par dzīvokļa “Mežotnes 1”-6, Svelberģis, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

78. Par dzīvokļa Dārza iela 1-4, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

79. Par dzīvokļa Dārza iela 3-8, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

80. Par dzīvokļa Dārza iela 15-4, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

81. Par dzīvokļa Dārza iela 15-20, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

82. Par dzīvokļa “Pabērži”-1, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

83. Par dzīvokļa “Pabērži”-4, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

84. Par dzīvokļa “Liepas”-2, Druviena, Druvienas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

85. Par dzīvokļa “Stacija”-7, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

86. Par dzīvokļa “Lauksaimniecības Skola 20”-9, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

87. Par dzīvokļa “Lauksaimniecības Skola 20A”-6, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

88. Par dienesta dzīvokļa Skolas iela 5A, Lejasciems, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

89. Par dzīvokļa “Dārzamāja”-1, Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

90. Par dzīvojamās telpas Nr.8, “Dzelmes”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

91. Par dzīvojamās telpas Nr.9, “Dzelmes”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

92. Par dzīvojamās telpas Nr.13, “Dzelmes”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

93. Par dzīvojamās telpas Nr.15, “Dzelmes”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

94. Par dzīvojamās telpas Nr.19, “Dzelmes”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

95. Par dzīvojamo telpu Nr. 20,21 un 22, “Dzelmes”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

96. Par dzīvokļa “Vītoli”-2, Līgo, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

97. Par dzīvokļa “Vītoli”-3, Līgo, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

98. Par dzīvokļa “Vītoli”-8, Līgo, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

99. Par dzīvokļa “Vītoli”-9, Līgo, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

100. Par dzīvokļa “Kadiķi-1”, Līgo, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

101. Par dzīvokļa “Rozītes” -3, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

102. Par dzīvokļa “Kartona Fabrika 6”-6, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

103. Par dzīvokļa “Kartona Fabrika 7”-6, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

104. Par dzīvokļa “Kartona Fabrika 8”-5, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

105. Par dzīvokļa “Gatves 6”-5, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

106. Par dzīvokļa “Gatves 7”-9, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

107. Par dzīvokļa “Gatves 9”-11, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

108. Par dzīvokļa “Mežsētas”-3, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

109. Par dzīvokļa “Avotiņi”-16, Kalniena, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

110. Par dzīvokļa “Ievlejas’’-6, Vecstāmeriena, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

111. Par dzīvokļa “Ievlejas’’-8, Vecstāmeriena, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

112. Par dzīvokļa “Dzelzceļa ēka 11.6.km’’-1, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

113. Par dzīvokļa “Stāķi 3”-4, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

114. Par dzīvokļa “Stāķi 3”-5, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

115. Par dzīvokļa “Stāķi 3”-18, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

116. Par dzīvokļa “Stāķi 4”-23, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

117. Par dzīvokļa “Stāķi 15”-15, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

118. Par dzīvokļa “Stāķi 19”-22, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

119. Par dzīvokļa “Šķieneri 1”-8, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

120. Par dzīvokļa “Šķieneri 2”-3, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

121. Par dzīvokļa “Šķieneri 2”-7, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

122. Par dzīvokļa “Šķieneri 7”-1, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

123. Par dzīvokļa “Šķieneri 7”-8, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

124. Par dzīvokļa “Šķieneri 7”-24, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

125. Par dzīvokļa “Šķieneri 8”-11, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

126. Par dzīvokļa “Šķieneri 8”-20, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

127. Par dzīvokļa “Šķieneri 9”-12, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

128. Par dzīvokļa “Šķieneri 9”-18, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

129. Par dzīvokļa “Ceļmalas 1”-14, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

130. Par dzīvokļa “Pededze”-10, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

131. Par G. L. iesnieguma izskatīšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

132. Par J. B. iesnieguma izskatīšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

133. Par dienesta dzīvokļa “Avoti”-3, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads īres līguma pārjaunošanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

134. Par Daces Kablukovas iecelšanu Gulbenes novada pašvaldības iestādes “Gulbenes novada Izglītības pārvaldes” vadītāja amatā

ZIŅO: Andis Caunītis

135. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījums Gulbenes novada domes 2017.gada 25.maija nolikumā “Gulbīša pamatskolas nolikums””apstiprināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

136. Par grozījumu Gulbenes novada domes 2021.gada 28.oktobra lēmumā Nr.GND/2021/1231 “Par Izglītības attīstības plāna Gulbenes novada Rankas pagastā izstrādes uzsākšanu”

ZIŅO: Anatolijs Savickis

137. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2021.gada 28.oktobra lēmumā Nr.GND/2021/1228 “Par Gulbenes novada sporta attīstības plāna 2023.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu”

ZIŅO: Anatolijs Savickis

138. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījums Gulbenes novada domes 2013.gada 28.novembra nolikumā “Gulbenes novada Līgo pagasta pārvaldes nolikums”” apstiprināšanu

ZIŅO: Andis Caunītis

139. Par mērķdotācijas pašvaldību ceļu fonda rezerves programmas 2022.-2024. gadam apstiprināšanu

ZIŅO: Andis Caunītis

140. Par Gulbenes novada domes 2021.gada 30. decembra saistošo noteikumu Nr.29 „Grozījumi Gulbenes novada domes 2021.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2021.gadam” izdošanu

ZIŅO: Andis Caunītis

141. Par Gulbenes novada domes 2021.gada 30.decembra saistošo noteikumu Nr.30 “Grozījums Gulbenes novada domes 2012.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”” izdošanu

ZIŅO: Andis Caunītis

142. Par izmaiņām Gulbenes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvā

ZIŅO: Andis Caunītis

143. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2018.gada 26.aprīļa nolikumā “Gulbenes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums”” apstiprināšanu

ZIŅO: Andis Caunītis

144. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 28.novembra nolikumā “Gulbenes novada pašvaldības administrācijas nolikums”” apstiprināšanu

ZIŅO: Andis Caunītis