28.01.2021. Gulbenes novada domes sēde Nr. 1

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

2. Par nekustamā īpašuma Stāmerienas pagastā ar nosaukumu “Lāči” atsavināšanu

3. Par nekustamā īpašuma Daukstu pagastā ar nosaukumu “Priedkalni” atsavināšanu

4. Par Lejasciema pagasta dzīvokļa īpašuma "Gaujmalas"-20 atsavināšanu

5. Par Lejasciema pagasta dzīvokļa īpašuma “Gaujmalas”- 13 atsavināšanu

6. Par Rankas pagasta dzīvokļa īpašuma "Kartona Fabrika 7 "-2 atsavināšanu

7. Par Stradu pagasta dzīvokļa īpašuma "Šķieneri 9"-14 atsavināšanu

8. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Dārza iela 10A” atsavināšanu un nosacītās cenas apstiprināšanu

9. Par nekustamā īpašuma Rankas pagastā ar nosaukumu “Aizstrautiņi”,  nosacītās cenas apstiprināšanu

10. Par nekustamā īpašuma O.Kalpaka iela 45 – 12, Gulbene, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

11. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Zvaigžņu iela 18A” pircēja apstiprināšanu

12. Par nekustamā īpašuma Viestura iela 22 – 4, Gulbene, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

13. Par nekustamā īpašuma Viestura iela 23 – 14, Gulbene, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

14. Par nekustamā īpašuma Daukstu pagastā ar nosaukumu “Mieži” pircēja apstiprināšanu

15. Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Upleju zeme” pircēja apstiprināšanu

16. Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Silenieki” pircēja apstiprināšanu

17. Par nekustamā īpašuma Rankas pagastā ar nosaukumu “Akmentiņi”, pircēja apstiprināšanu

18. Par nekustamā īpašuma “Gatves 4” – 8, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

19. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 1, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

20. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 2, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

21. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 4, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

22. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 5, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

23. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 6, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

24. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 7, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

25. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 8, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

26. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 9, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

27. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 10, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

28. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 11, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

29. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 12, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

30. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 13, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

31. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 14, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

32. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 15, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

33. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 16, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

34. Par kustamās mantas – automašīnas ŠKODA OCTAVIA (valsts reģistrācijas numurs HA3615), pircēja apstiprināšanu

35. Par Rankas pagasta nekustamā īpašuma “Dambji” sastāva grozīšanu

36. Par Jaungulbenes pagasta nekustamā īpašuma “SIA “ARKA”” sastāva grozīšanu

37. Par Stradu pagasta nekustamā īpašuma “Kalniņi” sastāva grozīšanu

38. Par Beļavas pagasta nekustamā īpašuma “Ozolkalni” sastāva grozīšanu

39. Par Druvienas pagasta nekustamā īpašuma “Birzmalas” sastāva grozīšanu

40. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Daukstu pagasta  nekustamajam īpašumam “Sautiņi”

41. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Līgo pagasta  nekustamajam īpašumam “Eļmi”

42. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Tirzas pagasta  nekustamajam īpašumam “Ķezberi”

43. Par Gulbenes novada pašvaldības ētikas kodeksa apstiprināšanu

44. Par precizējumiem Gulbenes novada domes 2020.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.26 “Kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi”

45. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2020.gada 26.novembra lēmumā Nr.GND/2020/1094 “Par mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Ogres tehnikumam” (protokols Nr.21; 123.p)

46. Par atmežošanas cirti nekustamajā īpašumā “Nometne”, Litenes pagastā, Gulbenes novadā

47. Par nekustamā īpašuma “Kaktiņi”, Stradu pagastā, sadalīšanu un robežu pārkārtošanu

48. Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Atvaru pļava” izsoles rezultātu apstiprināšanu

49. Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Spārīte 356” izsoles rezultātu apstiprināšanu

50. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Dzirnavu iela 28C”, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

51. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Ausekļa iela 8A”, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

52. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Baložu iela 15”, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

53. Par nekustamā īpašuma Daukstu pagastā ar nosaukumu “Vecmelderi”, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

54. Par nekustamā īpašuma “Muiža” – 1, Galgauskas pagasts, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

55. Par nekustamā īpašuma “Baloži” – 2, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

56. Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Vīgrieži”, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

57. Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Ievugrava 17”, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

58. Par Gulbenes novada izglītības attīstības plāna 2021.-2025.gadam pirmās redakcijas nodošanu sabiedrības līdzdalības organizēšanai

59. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2018.gada 22.februāra lēmumā “Par Gulbenes novada Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas izveidošanu” (protokols Nr. 3, 51.§)

60. Par dzīvokļa Līkā iela 28-31, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma  pārjaunošanu

61. Par J.J. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

62. Par R. L. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

63. Par S. A. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu  jautājumu risināšanas reģistra

64. Par dzīvojamās telpas Brīvības iela 16-13, Gulbene, Gulbenes novads, izīrēšanu

65. Par dzīvojamās telpas Nākotnes ielā 2 k-1-42, Gulbenē, izīrēšanu

66. Par dienesta dzīvojamās telpas Līkā iela 25A-7, Gulbene, Gulbenes novads, izīrēšanu

67. Par sociālā dzīvokļa Nr.27, izīrēšanu,  sociālā dzīvojamā mājā „Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads

68. Par dzīvojamās telpas “Kartona Fabrika 3”-2, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu

69. Par dzīvojamās telpas Nr.9, “Dzelmes”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads,  īres līguma noslēgšanu

70. Par dzīvojamās telpas Nr.10, “Dzelmes”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads,  īres līguma noslēgšanu

71. Par dzīvojamās telpas Nr.13, “Dzelmes”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads,  īres līguma noslēgšanu

72. Par dzīvojamās telpas Nr.14, “Dzelmes”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads,  īres līguma noslēgšanu

73. Par dzīvojamās telpas Nr.15, “Dzelmes”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads,  īres līguma noslēgšanu

74. Par dzīvojamās telpas Nr.16 un Nr.17, “Dzelmes”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads,  īres līguma noslēgšanu

75. Par dzīvojamās telpas Nr.19, “Dzelmes”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads,  īres līguma noslēgšanu

76. Par dzīvokļa Brīvības iela 5-1, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

77. Par dzīvokļa Brīvības iela 16-7, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

78. Par dzīvokļa Brīvības iela 16-14, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

79. Par dzīvokļa Gaitnieku iela 10-12, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

80. Par dzīvokļa O.Kalpaka iela 88-14, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

81. Par dzīvokļa O.Kalpaka iela 88-21, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

82. Par dzīvokļa O.Kalpaka iela 35-2, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

83. Par dzīvokļa O.Kalpaka iela 35-9, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

84. Par dzīvokļa Litenes iela 13-6, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

85. Par dzīvokļa Līkā iela 10-23, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

86. Par dzīvokļa Līkā iela 25A-63, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

87. Par dzīvokļa Līkā iela 25A-64, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

88. Par dzīvokļa Pamatu iela 11-4, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

89. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-2-14, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

90. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-1-58, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

91. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-7-48, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

92. Par dzīvokļa Rīgas iela 50-11, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

93. Par dzīvokļa Rīgas iela 58-10, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

94. Par dzīvokļa Rīgas iela 58A-23, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

95. Par dzīvokļa Viestura iela 35-4, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

96. Par dzīvokļa Viestura iela 41-4, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

97. Par dzīvokļa Viestura iela 39-6, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

98. Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-4-23, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

99. Par dzīvokļa “Lauksaimniecības Skola 20A” - 4, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

100. Par dzīvokļa “Lauksaimniecības Skola 20” -11, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

101. Par dzīvokļa “Šķieneri 8”-22, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

102. Par dzīvokļa “Stāķi 15”-16, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

103. Par dzīvokļa “Tirzmalas”-3, Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

104. Par dzīvokļa “Ozoliņi”-4, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

105. Par remonta izdevumu ieskaitīšanu dzīvokļa “Klintis”-3, Lizumā, Lizuma pagastā, Gulbenes novadā īres maksā

106. Par dzīvojamās telpas īres maksas samazināšanu

107. Par izmaiņām Gulbenes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvā

108. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2018.gada 26.aprīļa nolikumā “Gulbenes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums”” apstiprināšanu

109. Par grozījumu Gulbenes novada domes 2020.gada 30.decembra lēmumā “Par finansiālā atbalsta piešķiršanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “GULBENES AUTO-MOTO” Nr.GND/2020/1218 (protokols Nr.22; 122.p.)

110. Par finansējumu projektam “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Stāķi 11, Stradu pagasts, Gulbenes novads energoefektivitātes uzlabošana”

111. Par mērķdotāciju pašvaldības autoceļiem (ielām) izlietojumu 2021.gadā

112. Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma izmaksas veikšanu nekustamā īpašuma Litenes ielā 5A, Gulbenē, Gulbenes novadā pieslēguma centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai būvniecībai

113. Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma izmaksas veikšanu nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 15, Gulbenē, Gulbenes novadā pieslēguma centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai būvniecībai

114. Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma izmaksas veikšanu nekustamā īpašuma “Tauriņi 2”, Litenē, Litenes pagastā, Gulbenes novadā pieslēguma centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas būvniecībai

115. Par privātās vispārējās izglītības iestādes Gulbenes Valdorfa pamatskola līdzfinansēšanu 2021.gadā

116. Par grozījumiem deleģēšanas līgumā ar SIA “Gulbenes autobuss”

117. Par dabas resursu nodokļa līdzekļu piešķiršanu SIA “Gulbenes nami” degradētās katlu mājas teritorijas “Jaunakas” Šķieneri, Stradu pag., Gulbenes nov., tālākai sakārtošanai, mazuta pārsūknētavas demontāžai un restaurētas asenizācijas mucas iegādei

118. Par grozījumu Gulbenes novada domes 2020.gada 24.septembra lēmumā Nr. GND/2020/824 “Par līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai Skolas ielā 1, Gulbenē piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai” (protokols Nr.17; 123.p)

119. Par I.Liepiņa 2020.gada 12.decembra deputāta pieprasījuma izskatīšanu

120. Par Gulbenes novada domes 2021.gada 28.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 “Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2021.gadam” apstiprināšanu

121. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Dzirnavu iela 37”, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

122. Par nekustamā īpašuma Viestura iela 9A – 1, Gulbene, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

123. Par nekustamā īpašuma Viestura iela 9A – 2, Gulbene, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

25.02.2021. Gulbenes novada domes sēde Nr. 2

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

2. Par Lejasciema pagasta nekustamā īpašuma “Jaunaļļi” sastāva grozīšanu

3. Par Rankas pagasta nekustamā īpašuma “Miervaldi” sastāva grozīšanu

4. Par Rankas pagasta nekustamā īpašuma “Ozolsāvas” sastāva grozīšanu

5. Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa iela 1E, Gulbene, Gulbenes novads, trešās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

6. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Zaļā iela 1” pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

7. Par nekustamā īpašuma “Lauksaimniecības Skola 20A” – 13, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, trešās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

8. Par nekustamā īpašuma “Gravas 4” – 4, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

9. Par nekustamā īpašuma “Gravas 4” – 6, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

10. Par nekustamā īpašuma “Gravas 4” – 7, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

11. Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Kalna Pīpenes”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

12. Par nekustamā īpašuma “Gatves” – 11, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

13. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 16” – 11, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

14. Par nekustamā īpašuma “Lauksaimniecības skola 10” – 10, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

15. Par nekustamā īpašuma “Ilgas” – 2, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

16. Par nekustamā īpašuma “Stāķi 2” – 2, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

17. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Baložu iela 12” atsavināšanu

18. Par Gulbenes pilsētas dzīvokļa īpašuma Raiņa iela 47 – 2, atsavināšanu

19. Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Spāres” atsavināšanu

20. Par zemes nomas līguma slēgšanu

21. Par finansiālā atbalsta piešķiršanu nodibinājumam  “Gulbenes Evaņģēliski luteriskā draudze”

22. Par nekustamā īpašuma Rankas pagastā “Autoceļš P33” sadalīšanu un robežu pārkārtošanu

23. Par vienošanos par Lizuma pagasta zemes Parka iela 11 daļas, nodošanu īpašumā bez atlīdzības

24. Par pilnvarojumu parakstīt ar rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un izmantošanu saistītos dokumentus

25. Par projekta “Dabas takas gar Pededzes un Sitas upes krastiem infrastruktūras objektu atjaunošana un uzlabošana ar labiekārtojuma elementiem” īstenošanu un projekta līdzfinansējuma nodrošināšanu

26. Par pirkuma līguma un līguma par privatizācijas objekta ieķīlāšanu atcelšanu

27. Par grozījumiem 2020.gada 30.decembra lēmumā Nr. GND/2020/1144 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Beļavas pagasta nekustamajam īpašumam “Upmalieši””

28. Par grozījumiem 2020.gada 30.decembra lēmumā Nr. GND/2020/1142 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Rankas pagasta nekustamajam īpašumam “Lejaslielsāvas””

29. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Lizuma pagasta  nekustamajam īpašumam “Strautmalas”

30. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Galgauskas pagasta  nekustamajam īpašumam “Tālavas”

31. Par nekustamā īpašuma Skolas iela 5 k-4 – 36, Gulbene, Gulbenes novads,  nosacītās cenas apstiprināšanu

32. Par nekustamā īpašuma “Mežotnes 2” – 3, Svelberģis, Beļavas pagasts, Gulbenes novads,  nosacītās cenas apstiprināšanu

33. Par nekustamā īpašuma Stāmerienas pagastā ar nosaukumu “Lāči”  nosacītās cenas apstiprināšanu

34. Par nekustamā īpašuma Ābeļu iela 5 – 5, Gulbene, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

35. Par nekustamā īpašuma Viestura iela 29 – 4, Gulbene, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

36. Par nekustamā īpašuma Galgauskas pagastā ar nosaukumu “Indrāni” pircēja apstiprināšanu

37. Par nekustamā īpašuma Līgo pagastā ar nosaukumu “Liepu mala” pircēja apstiprināšanu

38. Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Litenes mežniecība” pircēja apstiprināšanu

39. Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Aurovas lauks” pircēja apstiprināšanu

40. Par nekustamā īpašuma “Šķieneri 7” – 12, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

41. Par nekustamā īpašuma “Pededze” – 11, Stradu pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

42. Par nekustamā īpašuma Tirzas pagastā ar nosaukumu “Mazkalniņi” pircēja apstiprināšanu

43. Par zemes vienību piekritību pašvaldībai

44. Par zemes vienību noteikšanu par starpgabaliem

45. Par servitūta ceļa noteikšanu

46. Par ieguldījumu SIA “Gulbenes nami” pamatkapitālā

47. Par Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības veicināšanas komisijas sastāva un nolikuma apstiprināšanu

48. Par zemes vienību ieskaitīšanu rezerves zemes fondā

49. Par izglītības iestāžu izmaksām pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2021.gadā

50. Par M. K.izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

51. Par A. K. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

52. Par L. S. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

53. Par S. S. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

54. Par D. A. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

55. Par A. A. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

56. Par V. L. H. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

57. Par A. B. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

58. Par K. K. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

59. Par S. J. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

60. Par R. K. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

61. Par I. R. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

62. Par A. M. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

63. Par M. L. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

64. Par M. P. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

65. Par S. S. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

66. Par A. M. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

67. Par G. N. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

68. Par M. K. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

69. Par A. S. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

70. Par A. K. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

71. Par A. M. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

72. Par L. G. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

73. Par I. L. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

74. Par S. L. A. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

75. Par D. Ā.izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

76. Par E. M. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

77. Par S. Š. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

78. Par D. L. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

79. Par S. R. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

80. Par S. S. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

81. Par A. B. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

82. Par I. D. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

83. Par K. U. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

84. Par J. P. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

85. Par J. J. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

86. Par J. L. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

87. Par D. J. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

88. Par S. Z. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

89. Par R. K. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

90. Par L. P. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

91. Par E. S. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

92. Par K. K. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

93. Par N. K. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

94. Par A. A. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

95. Par R. R. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļujautājumu risināšanas reģistra

96. Par K. B. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

97. Par K. D. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

98. Par V. P. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

99. Par A. C. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

100. Par D. B. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

101. Par K. Ž. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

102. Par J. B. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

103. Par N. K. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

104. Par S. F. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

105. Par J. R. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

106. Par D. T. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

107. Par J. V. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

108. Par S. B. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

109. Par A. A. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

110. Par K. L. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

111. Par D. Č. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

112. Par J. K. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

113. Par M. S. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

114. Par Z. F. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

115. Par J. T. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

116. Par dzīvojamās telpas “Kartona Fabrika 6”-6, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu

117. Par dzīvokļa “Šķieneri 7”-24, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu

118. Par dzīvokļa “Stāķi 4”-10, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu

119. Par dzīvokļa Blaumaņa iela 29-2, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

120. Par dzīvokļa Dzelzceļa iela 3A-6, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

121. Par dzīvokļa Dzelzceļa iela 18-8, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

122. Par dzīvokļa Dzelzceļa iela 13-4, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

123. Par dzīvokļa Dzelzceļa iela 3A-11, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

124. Par dzīvokļa O.Kalpaka iela 35-10, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

125. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-1-41, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

126. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-7-31, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

127. Par dzīvokļa Pils iela 6-7, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

128. Par dzīvojamās telpas Nr.3 veco ļaužu dzīvojamā mājā Upes iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

129. Par dzīvojamās telpas Nr.10 veco ļaužu dzīvojamā mājā Upes iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

130. Par dzīvojamās telpas Nr.25A sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

131. Par dzīvojamās telpas Nr.27A sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

132. Par dzīvokļa “Ceļmalas”-3, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

133. Par dzīvokļa “Ceļmalas”-11A, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

134. Par dzīvokļa “Ceļmalas”-12, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

135. Par dzīvokļa “Ceļmalas”-13, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

136. Par dzīvokļa  Liepu iela 2-3, Pilskalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

137. Par dzīvokļa “Mežotnes 1”-1, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

138. Par dzīvokļa “Gaujmalas”-18, Sinole, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

139. Par dzīvokļa “Gaujmalas”-22, Sinole, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

140. Par dzīvokļa “Lauksaimniecības Skola 20A”-6, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

141. Par dzīvokļa  „Dārza māja”-2, Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

142. Par dzīvojamo telpu Nr.20, 21, 22 “Dzelmes”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

143. Par dzīvokļa “Krasti”-4, Līgo, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

144. Par dzīvokļa “Krasti”-2, Līgo, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

145. Par dzīvokļa  “Vītoli”-8, Līgo , Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

146. Par dzīvokļa  “Vītoli”-16, Līgo , Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

147. Par dzīvokļa “Egles”-2, Līgo, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

148. Par dzīvojamās telpas “Akoti”, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

149. Par dzīvokļa “Rozītes”-3, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

150. Par dzīvokļa  “Gatves 7”-2, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

151. Par dzīvokļa “Gatves 8”-12, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

152. Par dzīvokļa “Šķieneri 8”-13, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

153. Par dzīvokļa “Šķieneri 6”-17, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

154. Par dzīvokļa “Šķieneri 10”-66, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

155. Par dzīvokļa “Ceļmalas 2”-9, Ceļmalas, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

156. Par dzīvokļa “Dzirnavas”-4, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

157. Par dzīvokļa “Ozoliņi”-5, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

158. Par dzīvokļa Pamatu iela 11-5, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma pārjaunošanu

159. Par precizējumiem Gulbenes novada domes 2020.gada 30.decembra saistošajos noteikumos Nr.31 “Par maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa noteikšanu”

160. Par aizņēmumu Eiropas Savienības fondu projekta Nr.9.3.1.1/19/044 “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Gulbenes novadā” īstenošanai

161. Par aizņēmumu Eiropas Savienības fonda projekta Nr.5.6.2.0./19/I/014 “Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Gulbenes novadā” īstenošanai

162. Par projekta “Brīvības ielas atjaunošana posmā no Rīgas ielas līdz Bērzu ielai Gulbenē” pieteikuma iesniegšanu Satiksmes ministrijā un projekta finansējuma nodrošināšanu

163. Par projekta “Zivju resursu pavairošana Gulbenes novada ezeros” pieteikuma iesniegšanu un projekta finansējuma nodrošināšanu

164. Par nekustamā īpašuma nodokļa par 2021.gadu samaksas termiņu pārcelšanu

165. Par Gulbenes novada vēlēšanu komisijas un iecirkņu  komisiju locekļu un pieaicināto personu atlīdzību un ēdināšanas izdevumu  kompensāciju 2021.gada Gulbenes novada pašvaldības domes vēlēšanu sagatavošanā

166. Par priekšlikumu 446.vēlēšanu iecirkņa  nosaukuma un adreses maiņai

167. Par priekšlikumu 450.vēlēšanu iecirkņa  nosaukuma un adreses maiņai

168. Par priekšlikumu 451.vēlēšanu iecirkņa  nosaukuma un adreses maiņai

169. Par priekšlikumu 452.vēlēšanu iecirkņa  nosaukuma un adreses maiņai

170. Par priekšlikumu vēlēšanu iecirkņu  maiņai Gulbenes pilsētā

171. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījums Gulbenes novada domes noteikumos “Gulbenes novada domes, pašvaldības administrācijas, iestāžu un to struktūrvienību amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”” apstiprināšanu

172. Par mēnešalgas noteikšanu Gulbenes novada bāriņtiesas priekšsēdētājam, priekšsēdētāja vietniekam un locekļiem

173. Par mēnešalgas noteikšanu Gulbenes novada pašvaldības iestāžu vadītājiem

174. Par grozījumu Gulbenes novada domes 2020.gada 27.februāra lēmumā “Par Gulbenes novada pašvaldības sociālās aprūpes iestāžu maksas pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu” (protokols Nr.5; 34.§)

175. Par grozījumu Gulbenes novada domes 2009.gada 24.septembra saistošajos noteikumos Nr.11 “Par pašvaldības nodevām Gulbenes novadā”

176. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.25 “Gulbenes novada pašvaldības nolikums”

177. Par projekta “Skolotāju digitālo prasmju uzlabošana lietot WEB tīklu izglītības kvalitātes paaugstināšanai pamatskolā un vidusskolā” Nr. 2020-1-LV01-KA226-094524 realizēšanu programmā ERASMUS+

178. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Gulbenes novada domes  priekšsēdētājam Normundam Audzišam

179. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 28.novembra iekšējā normatīvajā aktā “Gulbenes novada Beļavas pagasta pārvaldes nolikums”” apstiprināšanu

180. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 28.novembra iekšējā normatīvajā aktā “Gulbenes novada Galgauskas pagasta pārvaldes nolikums”” apstiprināšanu

181. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 28.novembra iekšējā normatīvajā aktā “Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta pārvaldes nolikums”” apstiprināšanu

182. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 28.novembra iekšējā normatīvajā aktā “Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvaldes nolikums”” apstiprināšanu

183. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 28.novembra iekšējā normatīvajā aktā “Gulbenes novada Litenes pagasta pārvaldes nolikums”” apstiprināšanu

184. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 28.novembra iekšējā normatīvajā aktā “Gulbenes novada Lizuma pagasta pārvaldes nolikums”” apstiprināšanu

185. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 28.novembra iekšējā normatīvajā aktā “Gulbenes novada Rankas pagasta pārvaldes nolikums”” apstiprināšanu

186. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 28.novembra iekšējā normatīvajā aktā “Gulbenes novada Stāmerienas pagasta pārvaldes nolikums”” apstiprināšanu

187. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 28.novembra iekšējā normatīvajā aktā “Gulbenes novada Stradu pagasta pārvaldes nolikums”” apstiprināšanu

188. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 28.novembra iekšējā normatīvajā aktā “Gulbenes novada Tirzas pagasta pārvaldes nolikums”” apstiprināšanu

189. Par nekustamā īpašuma Tirzas pagastā ar nosaukumu “Dainas” pircēja apstiprināšanu

190. Par grozījumu 2020.gada 26.marta domes ārkārtas sēdes lēmumā “Par galvojuma sniegšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Gulbenes nami”” (Nr.7, 5.&)

191. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Ozolu iela 2C” atsavināšanu

25.03.2021. Gulbenes novada domes sēde Nr. 3

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

2. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Ozolu iela 24” pircēja apstiprināšanu

3. Par nekustamā īpašuma Nākotnes iela 2 k-4 – 6, Gulbene, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

4. Par nekustamā īpašuma Skolas iela 5 k-4 – 36, Gulbene, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

5. Par nekustamā īpašuma “Mežotnes 2” – 3, Svelberģis, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

6. Par nekustamā īpašuma Daukstu pagastā ar nosaukumu “Vecmelderi” pircēja apstiprināšanu

7. Par nekustamā īpašuma “Muiža” – 1, Galgauskas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

8. Par nekustamā īpašuma “Baloži” – 2, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

9. Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Irbītes” pircēja apstiprināšanu

10. Par nekustamā īpašuma Stāmerienas pagastā ar nosaukumu “Lāči” pircēja apstiprināšanu

11. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Līkā iela 13” atsavināšanu

12. Par Lejasciema pagasta dzīvokļa īpašuma "Gaujmalas"-21 atsavināšanu

13. Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Jasmīni” atsavināšanu

14. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Raiņa iela 51A”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

15. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Dzirnavu iela 28C”, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

16. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Ausekļa iela 8A”, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

17. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Baložu iela 15”, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

18. Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Spārīte 356”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

19. Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Spāres”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

20. Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Stirnas”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

21. Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Atvaru pļava”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

22. Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Pērles”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

23. Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Lapsu mala”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

24. Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Vīgrieži”, trešās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

25. Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Ievugrava 17”, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

26. Par kustamās mantas – automašīnas FORD TRANSIT (valsts reģistrācijas numurs GV 8101), sestās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

27. Par Beļavas pagasta nekustamā īpašuma “Ainavas” sastāva grozīšanu

28. Par Galgauskas pagasta nekustamā īpašuma “Sarmas” sastāva grozīšanu

29. Par Galgauskas pagasta nekustamā īpašuma “Tīcēni” sastāva grozīšanu

30. Par Līgo pagasta nekustamā īpašuma “Grantsbedres” sastāva grozīšanu

31. Par Lizuma pagasta nekustamā īpašuma “Jaunsētas” sastāva grozīšanu

32. Par Rankas pagasta nekustamā īpašuma “Strautiņi 2” sastāva grozīšanu

33. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un sastāva grozīšanu Beļavas pagasta  nekustamajam īpašumam “Paegļi”

34. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Beļavas pagasta  nekustamajam īpašumam “Skalbes”

35. Par zemes ierīcības projekta grozījumu apstiprināšanu Stradu pagasta  nekustamajam īpašumam “Mežsētas”

36. Par grozījumiem 2020.gada 29.oktobra lēmumā Nr. GND/2020/848 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Stāmerienas pagasta nekustamajam īpašumam “Ošakakti””

37. Par iekšējā normatīvā akta “Gulbenes novada pašvaldības 2021.gada līdzdalības budžetēšanas projektu konkursa nolikums” apstiprināšanu

38. Par Gulbenes novada Teritorijas plānojuma grozījumu  izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu

39. Par Gulbenes novada domes 2021.gada 25.marta saistošo noteikumu Nr.4 “Grozījums Gulbenes novada domes 2011.gada 29.decembra saistošajos noteikumos Nr.20 “Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs”

40. Par saistošo noteikumu Nr.5 “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai uz saimniecisko darbību Gulbenes novadā” izdošanu

41. Par Gulbenes novada vidusskolas attīstības plāna 2021.-2023. gadam apstiprināšanu

42. Par S. T. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

43. Par I. B. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

44. Par I. M. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

45. Par E. N. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

46. Par iesnieguma izskatīšanu

47. Par R. L. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

48. Par dzīvojamās telpas Brīvības ielā 24-26, Gulbenē, izīrēšanu

49. Par dzīvojamās telpas “Ceļmalas”-10, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu

50. Par dzīvokļa Blaumaņa iela 29-8, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

51. Par dzīvokļa Līkā iela 10-21, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

52. Par dzīvokļa Līkā iela 10-22, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

53. Par dzīvokļa Miera iela 10-1, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

54. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-6-3, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

55. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-6-42, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

56. Par dzīvokļa Robežu iela 10-1, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

57. Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-1-33, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

58. Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-4-25, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

59. Par dzīvokļa Viestura iela 39-8, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

60. Par dzīvokļa Upes iela 3-1, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

61. Par dzīvojamās telpas Nr.9 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

62. Par dzīvokļa Dārza iela 15-9, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

63. Par dzīvokļa “Veiši”-14, Galgauska, Galgauskas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

64. Par dzīvokļa “Lauksaimniecības Skola 20”-4, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

65. Par dzīvokļa “Lauksaimniecības Skola 20A” – 9, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

66. Par dzīvokļa Ozolu iela 2-4, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

67. Par dzīvokļa Ozolu iela 2-22, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

68. Par dzīvokļa “Stacija” - 4, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

69. Par dzīvokļa Jaunlitenes iela 6-3, Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

70. Par dzīvokļa Jaunlitenes iela 7-1, Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

71. Par dzīvojamās mājas “Alkšņi” Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

72. Par dzīvokļa “Kartona Fabrika 7”-3, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads,  īres līguma termiņa pagarināšanu

73. Par dzīvokļa “Gatves 6”-1, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads,  īres līguma termiņa pagarināšanu

74. Par dzīvokļa “Gatves 6”-3, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

75. Par dzīvokļa “Gatves”-12, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

76. Par dzīvokļa “Ievlejas”-4, Vecstāmeriena, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

77. Par dzīvokļa “Medņi”-2, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

78. Par dzīvokļa “Stāķi 19”-15, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

79. Par dzīvokļa “Šķieneri 7”-20, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

80. Par dzīvokļa “Virānes Skola”-1, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

81. Par dzīvokļu “Virānes skola”-2 un  “Virānes skola”-3, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

82. Par dzīvokļa “Skoliņa”, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

83. Par Gulbenes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu

84. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījums Gulbenes novada domes 2013.gada 19.decembra nolikumā “Gulbenes novada sociālā dienesta nolikums”” apstiprināšanu

85. Par Gulbenes novada domes 2021.gada 25.marta saistošo noteikumu Nr.6 “Grozījums Gulbenes novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.25 “Gulbenes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu

86. Par Gulbenes novada vēlēšanu komisijas locekļa  kandidātu pieteikšanas termiņa noteikšanu

87. Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma izmaksas veikšanu nekustamā īpašuma Ozolu ielā 38, Gulbenē, Gulbenes novadā pieslēguma centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas būvniecībai

88. Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma izmaksas veikšanu nekustamā īpašuma Ozolu ielā 6A, Gulbenē, Gulbenes novadā pieslēguma centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas būvniecībai

89. Par Gulbenes novada Sporta pārvaldes infrastruktūras sakārtošanu  un finansēšanas kārtību

90. Par grozījumu Gulbenes novada domes 2021.gada 25.februāra lēmumā Nr.GND/2021/294  “Par mēnešalgas noteikšanu Gulbenes novada pašvaldības iestāžu vadītājiem”, nosakot mēnešalgu Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta pārvaldes vadītājam

91. Par grozījumu Gulbenes novada domes 2021.gada 25.februāra lēmumā Nr.GND/2021/294 “Par mēnešalgas noteikšanu Gulbenes novada pašvaldības iestāžu vadītājiem”, nosakot mēnešalgu Gulbenes novada sociālās aprūpes centra „Siltais” vadītājam

92. Par Gulbenes novada domes 25.03.2021.saistošo noteikumu Nr.7 “Grozījums Gulbenes novada domes 25.06.2015. saistošajos noteikumos Nr.24 “Par vecāku līdzdalības maksu Gulbenes novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs””

93. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas atjaunošanu un pārbūvi darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” ietvaros

94. Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāvā

95. Par aizņēmumu Valsts kasē investīciju projektam “Jaunās ielas Gulbenē pārbūve”

96. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Dzirnavu iela 37” pircēja apstiprināšanu

97. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Dārza iela 10A” pircēja apstiprināšanu

29.04.2021. Gulbenes novada domes sēde Nr. 4

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu.

2. Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Kalna Kallas” sastāva grozīšanu.

3. Par Beļavas pagasta nekustamā īpašuma “Kalna 3” sastāva grozīšanu.

4. Par Litenes pagasta nekustamā īpašuma “Ozoli 7” sastāva grozīšanu.

5. Par Druvienas pagasta nekustamā īpašuma “Saulaiņi” sastāva grozīšanu.

6. Par Galgauskas pagasta nekustamā īpašuma “Pamati” sastāva grozīšanu.

7. Par nekustamā īpašuma Galgauskas pagastā ar nosaukumu “Biķernieki” sastāva grozīšanu.

8. Par Lejasciema pagasta nekustamā īpašuma “Ābeļkalns” sastāva grozīšanu.

9. Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Tālumi” sastāva grozīšanu.

10. Par Litenes pagasta nekustamā īpašuma “Ozolciems” sastāva grozīšanu.

11. Par Stāmerienas pagasta nekustamā īpašuma “Čiekuri” sastāva grozīšanu.

12. Par Stradu pagasta nekustamā īpašuma “Garkalni” sastāva grozīšanu.

13. Par Stradu pagasta nekustamā īpašuma “Birztiņas” sastāva grozīšanu.

14. Par Tirzas pagasta nekustamā īpašuma “Zīlītes” sastāva grozīšanu.

15. Par Gulbenes pilsētas dzīvokļa īpašuma Dzelzceļa iela 3A-6, atsavināšanu.

16. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Naglenes iela 42A” atsavināšanu.

17. Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Purenes” atsavināšanu.

18. Par Lizuma pagasta dzīvokļa īpašuma “Ražotāji” - 13 atsavināšanu.

19. Par Rankas pagasta dzīvokļa īpašuma “Rēveļi 8” – 17 atsavināšanu.

20. Par Stradu pagasta dzīvokļa īpašuma “Stāķi 17”-1 atsavināšanu.

21. Par nekustamā īpašuma Rīgas iela 58 – 22, Gulbene, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

22. Par nekustamā īpašuma “Kalnieši 1” – 3, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

23. Par nekustamā īpašuma “Gaujmalas” – 13, Sinole, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

24. Par nekustamā īpašuma “Gaujmalas” – 20, Sinole, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

25. Par nekustamā īpašuma “Gatves 3” – 2, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

26. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 16” – 11, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

27. Par nekustamā īpašuma Stāmerienas pagastā ar nosaukumu “Oļi” pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

28. Par nekustamā īpašuma “Šķieneri 9” – 14, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

29. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Līkā iela 13”  nosacītās cenas apstiprināšanu.

30. Par nekustamā īpašuma Nākotnes iela 2 k-9 – 1, Gulbene, Gulbenes novads,  nosacītās cenas apstiprināšanu.

31. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 7” – 2, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, nosacītās cenas apstiprināšanu.

32. Par nekustamā īpašuma “Lauksaimniecības Skola 20A” – 13, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu.

33. Par nekustamā īpašuma “Gravas 4” – 4, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu.

34. Par nekustamā īpašuma “Gravas 4” – 6, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu.

35. Par nekustamā īpašuma “Gravas 4” – 7, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu.

36. Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Kalna Pīpenes”, pircēja apstiprināšanu.

37. Par nekustamā īpašuma “Gatves” – 11, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu.

38. Par nekustamā īpašuma Rankas pagastā ar nosaukumu “Aizstrautiņi” pircēja apstiprināšanu.

39. Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa iela 1E, Gulbene, Gulbenes novads, atsavināšanas izbeigšanu.

40. Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā “P34” sadalīšanu un robežu pārkārtošanu.

41. Par Stradu pagasta zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5090 009 0022 sadalīšanu.

42. Par Stradu pagasta zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5090 002 0460 sadalīšanu.

43. Par specializētā tūristu transportlīdzekļa kustības maršruta Gulbenes pilsētā apstiprināšanu.

44. Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanu meža kvartālā, Beļavas pagasta īpašumā  “Imantas”.

45. Par zemes vienību piekritību pašvaldībai.

46. Par zemes vienību ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.

47. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Lizuma pagasta  nekustamajam īpašumam “Strēbeles”.

48. Par servitūta ceļa noteikšanu.

49. Par I. D. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.

50. Par atteikumu reģistrēt M. D. Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.

51. Par atteikumu reģistrēt J. B. Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.

52. Par J. Z. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.

53. Par I. J. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.

54. Par N. Š. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.

55. Par atteikumu reģistrēt E. Ž. Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.

56. Par dzīvojamās telpas Brīvības iela 16-12, Gulbene, Gulbenes novads, izīrēšanu.

57. Par dzīvojamās telpas Litenes iela 13-2, Gulbenē, izīrēšanu.

58. Par dzīvojamās telpas Litenes iela 13-4, Gulbenē, izīrēšanu.

59. Par dzīvojamās telpas Līkā iela 25A-46, Gulbene, Gulbenes novads, izīrēšanu.

60. Par dzīvojamās telpas Viestura iela 35-3, Gulbene, Gulbenes novads, izīrēšanu.

61. Par dzīvojamās telpas Upes ielā 2-18, Gulbenē, izīrēšanu.

62. Par dzīvokļa “Lauksaimniecības Skola 5”-5, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu.

63. Par dzīvokļa “Šķieneri 8”-21, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu.

64. Par dzīvokļa “Šķieneri 10”-43, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu.

65. Par dzīvokļa Ābeļu iela 14-4, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

66. Par dzīvokļa Brīvības iela 5-6, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

67. Par dzīvokļa Dzelzceļa iela 3A-10, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

68. Par dzīvokļa Dzelzceļa iela 13-5, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

69. Par dzīvokļa Dzelzceļa iela 17-1, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

70. Par dzīvokļa Dzirnavu iela 2-2, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

71. Par dzīvokļa Litenes iela 13-6, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

72. Par dzīvokļa Litenes iela 29-5, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

73. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-1-29, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

74. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-1-42, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

75. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-2-39, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

76. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-6-27, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

77. Par dzīvokļa Pamatu iela 11-1, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

78. Par dzīvokļa Rīgas iela 48-12, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

79. Par dzīvokļa Rīgas iela 68A-1, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

80. Par dzīvokļa Rīgas iela 68A-5, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

81. Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-5-46, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

82. Par dzīvokļa Viestura iela 16-2, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

83. Par dzīvokļa Viestura iela 41-1, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

84. Par dzīvokļa Viestura iela 43-7, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

85. Par dzīvokļa Upes iela 2-22, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

86. Par dzīvojamās telpas Nr.5 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

87. Par dzīvojamās telpas Nr.6 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

88. Par dzīvojamās telpas Nr.6A sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšan.u

89. Par dzīvojamās telpas Nr.17 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

90. Par dzīvojamās telpas Nr.18 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

91. Par dzīvojamās telpas Nr.24 sociālā  dzīvojamā mājā .“Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

92. Par dzīvojamās telpas Nr.26 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

93. Par dzīvojamās telpas Nr.28 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

94. Par dzīvokļa “Ceļmalas”-7, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

95. Par dzīvokļa “Ceļmalas”-8, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

96. Par mājas “Skujiņas”,  Daukstu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

97. Par dzīvokļa Dārza iela 1-1, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

98. Par dzīvokļa Dārza iela 1-4, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

99. Par dzīvokļa Dārza iela 3-8, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

100. Par dzīvokļa Ozolu iela 1-11, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

101. Par dzīvokļa Ozolu iela 1-13, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

102. Par dzīvokļa Ozolu iela 1-21, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

103. Par dzīvokļa Ozolu iela 2-7, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

104. Par dzīvokļa Ozolu iela 2-24, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

105. Par dzīvokļa “Mežniecība” - 4, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

106. Par dzīvokļa “Lauksaimniecības Skola 20”-3, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

107. Par dzīvokļa “Lauksaimniecības Skola 6”-15, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

108. Par dzīvokļa “Aduliena 1”-1,  Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

109. Par dzīvokļa “Aduliena 1”-4,  Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

110. Par dzīvokļa “Aduliena 1”-6,  Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

111. Par dzīvokļa “Aduliena 1”-8, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

112. Par dzīvokļa “Aduliena 1”-8A, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

113. Par dzīvokļa “Aduliena 1”-11,  Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

114. Par dzīvokļa “Aduliena 1”-12,  Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

115. Par dzīvokļa “Aduliena 1”-13,  Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

116. Par dzīvokļa “Aduliena 1”-14,  Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

117. Par dzīvokļa “Aduliena 1”-17,  Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

118. Par dzīvokļa Jaunlitenes iela 6-4 Litene, Litenes pagasts  Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

119. Par dzīvokļa Krasta iela 4, Līgo, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

120. Par dzīvokļa “Kartona Fabrika 6”-4, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

121. Par dzīvokļa “Ceļmalas 3”-4, Ceļmalas, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

122. Par dzīvokļa “Šķieneri 6”-3, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

123. Par dzīvokļa “Šķieneri 10”-42, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

124. Par dzīvokļa “Šķieneri 10”-56, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

125. Par dzīvokļa “Šķieneri 3”-5, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

126. Par dzīvokļa “Stāķi 18”-20, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

127. Par dzīvokļa “Stāķi 18”-2, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

128. Par dzīvokļa “Šķieneri 2”-10, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

129. Par dzīvokļa “Stāķi 17”-18, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

130. Par dzīvokļa “Stāķi 18”-11, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

131. Par dzīvokļa “Pededze”-9, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

132. Par dzīvokļa "Ozoliņi"-4, Tirzas pagasts, Gulbenes novads īres līguma darbības termiņa pagarināšanu.

133. Par dzīvokļa "Kļavkalni"-8, Tirza, Tirzas pag., Gulbenes nov., īres līguma darbības termiņa pagarināšanu.

134. Par dzīvokļa O.Kalpaka iela 88-13, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma pārjaunošanu.

135. Par dzīvokļa “Stāķi  2”-15, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pārjaunošanu.

136. Par Gulbenes novada domes 2021.gada 29.aprīļa saistošo noteikumu Nr.8  “Par sociālā pakalpojuma “Aprūpe mājās” nodrošināšanu Gulbenes novadā” izdošanu.

137. Par Vitas Elsiņas atbrīvošanu no Gulbenes novada dzimtsarakstu nodaļas vadītājas amata.

138. Par Sandras Zušas iecelšanu Gulbenes novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja amatā.

139. Par finansiālā atbalsta piešķiršanu biedrībai “VK Gulbene”.

140. Par finansiālā atbalsta piešķiršanu sportistam D. K.

141. Par amatu savienošanas atļauju Antrai Sprudzānei.

142. Par projekta 101035066 – EUROPE DIRECT realizēšanu un  nepieciešamā finansējuma nodrošināšanu.

143. Par Latvijas Futbola federācijas Futbola infrastruktūras  inventāra atbalsta programmu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

144. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2020.gada 30.jūnija nolikumā “Gulbenes novada vidusskolas nolikums””apstiprināšanu.

145. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2021.gada 25.februāra lēmumā Nr.GND/2021/293 “Par mēnešalgas noteikšanu Gulbenes novada bāriņtiesas priekšsēdētājam, priekšsēdētāja vietniekam un locekļiem”.

146. Par līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai Kļavkalnu iela 16, Ozolkalns, Beļavas pag., Gulbenes nov.,energoefektivitātes pasākumu veikšanai.

147. Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Nākotnes iela 2 k-2, Gulbene piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai.

148. Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Skolas iela 1, Gulbene piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas 2.kārtai.

149. Par Gulbenes novada domei izsniegto aizdevumu pārjaunojuma līgumu slēgšanu.

150. Par aizņēmuma ņemšanu.

151. Par Gulbenes novada domes 2021.gada 29.aprīļa saistošo noteikumu Nr.9  “Grozījums Gulbenes novada domes 2009.gada 24.septembra saistošajos noteikumos Nr.11 “Par pašvaldības nodevām Gulbenes novadā”” izdošanu.

152. Par Gulbenes novada domes 2021.gada 29.aprīļa saistošo noteikumu Nr.10 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2016.gada 26.maija saistošajos noteikumos Nr.11 “Kārtība, kādā Gulbenes novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei” izdošanu.

153. Par projekta “Zaļi un viedi ciemi Austrumeiropā” pieteikuma iesniegšanu un projekta priekšfinansējuma nodrošināšanu.

154. Par domes priekšsēdētāja komandējumu uz Sanktpērterburgu.

155. Par Janas Solovjovas atbrīvošanu no K.Valdemāra sākumskolas direktores amata.

156. Par amatu savienošanas atļauju Janai Igaviņai.

157. Par amatu savienošanas atļauju Anitai Deksnei.

158. Par amatu savienošanas atļauju Jānim Barinskim.

159. Par amatu savienošanas atļauju Jānim Kupcim.

160. Par amatu savienošanas atļauju Montai Ķellei.

161. Par amatu savienošanas atļauju Daigai Krēsliņai.

162. Par amatu savienošanas atļauju Laimai Šmitei-Ūdrei.

163. Par Gulbenes novada vēlēšanu komisijas locekļa ievēlēšanu.

164. Par nekustamā īpašuma “Stāķi 2” – 2, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu.

165. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2020.gada 9.novembra lēmumā Nr. GND/2020/971 “Par mērķdotācijas piešķiršanu biedrībai "Uzņēmēji Gulbenes novadam””.

12.05.2021. Gulbenes novada domes sēde Nr. 5

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

2. Par Gulbenes novada domei izsniegto aizdevumu pārjaunojuma līgumu slēgšanu

3. Par grozījumu Gulbenes novada domes 2021.gada 29.aprīļa lēmumā Nr. GND/2021/ 557 “Par aizņēmuma ņemšanu” (protokols Nr.4;  150.p)

4. Par Gulbenes novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam investīciju plāna 2021.-2023.gadam grozījumiem

5. Par projekta “Bērzu pamatskolas pārbūve par radošo iniciatīvu centru” pieteikuma iesniegšanu un projekta līdzfinansējuma nodrošināšanu

6. Par projekta “Skolas ielas apkaimes vides kvalitātes uzlabošana Gulbenē” pieteikuma iesniegšanu un projekta līdzfinansējuma nodrošināšanu

27.05.2021. Gulbenes novada domes sēde Nr. 6

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu.

2. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Zaļā iela 1” pircēja apstiprināšanu.

3. Par nekustamā īpašuma Nākotnes iela 2 k-9 – 1, Gulbene, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu.

4. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Raiņa iela 51A” pircēja apstiprināšanu.

5. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Līkā iela 13” pircēja apstiprināšanu.

6. Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Spāres” pircēja apstiprināšanu.

7. Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Spārīte 356” pircēja apstiprināšanu.

8. Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Stirnas” pircēja apstiprināšanu.

9. Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Vīgrieži” pircēja apstiprināšanu.

10. Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Pērles” pircēja apstiprināšanu.

11. Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Atvaru pļava” pircēja apstiprināšanu.

12. Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Pumpuri Prim” sastāva grozīšanu.

13. Par nekustamā īpašuma Tirzas pagastā ar nosaukumu “Robežnieki” sastāva grozīšanu.

14. Par Beļavas pagasta nekustamā īpašuma “Liedskalniņi” sastāva grozīšanu.

15. Par Stradu pagasta nekustamā īpašuma “Viļņi” sastāva grozīšanu.

16. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Lejasciema pagasta nekustamajam īpašumam “Ceļmalas”.

17. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Lejasciema pagasta  nekustamajam īpašumam “Zemdegas”.

18. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Beļavas pagasta  nekustamajam īpašumam “Imantas”.

19. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Rankas pagasta  nekustamajiem īpašumiem “Jaunatas” un “Vidusjaunatas”.

20. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Līgo pagasta  nekustamajam īpašumam “Ozolu Salas”.

21. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Stāmerienas pagasta  nekustamajam īpašumam “Rudupji”.

22. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Līgo pagasta  nekustamajam īpašumam “Indras”.

23. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un sastāva grozīšanu  Stradu pagasta nekustamajam īpašumam “Stigas”.

24. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Nākotnes iela 16” atsavināšanu.

25. Par nekustamā īpašuma Tirzas pagastā ar nosaukumu “Vecadulienas veikals” atsavināšanu.

26. Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Liānas” atsavināšanu.

27. Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Graužvidi” atsavināšanu un nosacītās cenas apstiprināšanu.

28. Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Smilgas 1” atsavināšanas izbeigšanu.

29. Par kustamās mantas – automašīnas FORD TRANSIT (valsts reģistrācijas numurs GV 8101), atsavināšanas izbeigšanu.

30. Par Gulbenes novada pašvaldības kustamās mantas – automašīnas VOLKSWAGEN CADDY KOMBI (valsts reģistrācijas numurs GC3983), atsavināšanu.

31. Par kustamās mantas – automašīnas OPEL VIVARO (valsts reģistrācijas numurs JK6376), atsavināšanas izbeigšanu.

32. Par Druvienas pagasta dzīvokļa īpašuma “Gatves”- 8 atsavināšanu.

33. Par Gulbenes pilsētas dzīvokļa īpašuma Rīgas iela 56 atsavināšanu.

34. Par dzīvokļa īpašuma “Stāķi 17”-22, Stradu pagastā, atsavināšanu.

35. Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Purenes” nosacītās cenas apstiprināšanu.

36. Par nekustamā īpašuma Galgauskas pagastā ar nosaukumu “Jaunavoti” nosacītās cenas apstiprināšanu.

37. Par nekustamā īpašuma Rankas pagastā ar nosaukumu “Mežmalas”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

38. Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa iela 5A – 9, Gulbene, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

39. Par nekustamā īpašuma Raiņa iela 47 – 2, Gulbene, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

40. Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Jasmīni”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

41. Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Lapsu mala”, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

42. Par nekustamā īpašuma “Ilgas” – 2, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

43. Par nekustamā īpašuma “Lauksaimniecības skola 10” – 10, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

44. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Baložu iela 15”, trešās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

45. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Dzirnavu iela 28C”, trešās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

46. Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Ievugrava 17”, trešās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

47. Par nekustamo īpašumu maiņu.

48. Par Gulbenes novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam investīciju plāna 2021.-2023.gadam grozījumiem.

49. Par nekustamā īpašuma Galgauskas pagastā ar nosaukumu “Meža Biķernieki” nodošanu valstij bez atlīdzības.

50. Par precizējumiem Gulbenes novada domes 2021.gada 29.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.8 “Par sociālā pakalpojuma “Aprūpe mājās” nodrošināšanu Gulbenes novadā”.

51. Par atteikumu reģistrēt A.S. Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.

52. Par G. S. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.

53. Par atteikumu reģistrēt I. B. Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.

54. Par A. U. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.

55. Par S. Č. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.

56. Par A. R. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības sociālo dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.

57. Par J. K. K. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā..

58. Par J. B. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

59. Par V. P. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu  jautājumu risināšanas reģistra.

60. Par sociālā dzīvokļa Nr.25A, izīrēšanu,  sociālā dzīvojamā mājā „Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads.

61. Par dzīvokļa “Kartona Fabrika 8”-5, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu.

62. Par dzīvokļa “Šķieneri 4”-6, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu.

63. Par dzīvokļa Upes iela 2-14, Gulbene, Gulbenes novads, izīrēšanu.

64. Par dzīvokļa Brīvības iela 5-10, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

65. Par dzīvokļa Litenes iela 13-5, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

66. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-7-34, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

67. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-9-44, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

68. Par dzīvokļa O.Kalpaka iela 88-11, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

69. Par dzīvokļa Pils iela 6-2, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

70. Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-6-18, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

71. Par dzīvokļa Upes iela 3-5, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

72. Par dzīvojamās telpas Nr.27 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

73. Par dzīvokļa „Purvīši”, Druviena, Druvienas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

74. Par dzīvokļa „Veiši ”-1, Galgauska, Galgauskas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

75. Par dzīvojamo telpu Nr.20, 21, 22 “Dzelmes”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

76. Par dzīvokļa „Ražotāji”-7, Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

77. Par dzīvokļa „Krasti”-2, Līgo, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

78. Par dzīvokļa „Rozītes”-3, Līgo, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

79. Par dzīvokļa „Egles”-2, Līgo, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

80. Par dzīvokļa „Avoti”-1, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

81. Par dzīvokļa „Kartona Fabrika 6”-6, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

82. Par dzīvokļa „Rēveļi 8”-16, Rēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

83. Par dzīvokļa „Šķieneri 2”-3, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

84. Par dzīvokļa „Šķieneri 3”-7, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

85. Par dzīvokļa „Šķieneri 8”-5, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

86. Par dzīvokļa „Šķieneri 8”-20, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

87. Par dzīvokļa „Stāķi 4”-10, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

88. Par dzīvokļa „Stāķi 3”-1, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu.

89. Par dzīvokļa "Tirzmalas"-1, Tirza, Tirzas pagasts, īres līguma termiņa pagarināšanu.

90. Par dzīvokļa “Kartona fabrika 9”-6, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma pārjaunošanu.

91. Par dzīvokļa “Lauksaimniecības Skola 10”-7, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma pārjaunošanu.

92. Par projekta „Komponista Jāņa Porieša piemiņas CD “…tā baltā mūžība” ierakstīšana, izdošana” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

93. Par Gulbenes novada izglītības attīstības plāna 2021.-2025.gadam apstiprināšanu.

94. Par iekšējā normatīvā akta “Interešu izglītības programmu īstenošanas principi,  kārtība un kritēriji valsts mērķdotācijas un pašvaldības dotācijas finansējuma sadalei Gulbenes novada pašvaldībā” apstiprināšanu.

95. Par iekšējā normatīvā akta “Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un valsts mērķdotācijas un pašvaldības dotācijas finansējuma sadales komisijas nolikums” apstiprināšanu.

96. Par remonta izdevumu ieskaitīšanu dzīvokļa  “Stāķi 17”-22, Stāķos, Stradu pagastā, Gulbenes novadā īres maksā.

97. Par precizējumiem Gulbenes novada domes 2021.gada 29.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.9  “Grozījums Gulbenes novada domes 2009.gada 24.septembra saistošajos noteikumos Nr.11 “Par pašvaldības nodevām Gulbenes novadā””.

98. Par Gulbenes novada domes 2021.gada 27.maija saistošo noteikumu Nr.11 “Grozījums Gulbenes novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.25 “Gulbenes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu.

99. Par Gulbenes novada domes 2021.gada 27.maija saistošo noteikumu Nr.12 „Grozījumi Gulbenes novada domes 2021.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2021.gadam” izdošanu.

100. Par Gulbenes novada pašvaldības 2020.gada gada pārskata apstiprināšanu.

101. Par Gulbenes novada pašvaldības 2020.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.

102. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījums Gulbenes novada domes 2016.gada 29.decembra  noteikumos Nr.8 “Gulbenes novada domes, pašvaldības administrācijas, iestāžu un to struktūrvienību amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”” apstiprināšanu.

103. Par izmaiņām Gulbenes novada domes Mantas iznomāšanas komisijas, Lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisijas un Īpašuma novērtēšanas un izsoļu komisijas sastāvā.

104. Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Sabiedriskā transporta komisijas sastāvā.

105. Par grozījumu Gulbenes novada domes 2021.gada 29.aprīļa lēmumā Nr.GND/2021/550 “Par Latvijas Futbola federācijas Futbola infrastruktūras inventāra atbalsta programmu un līdzfinansējuma nodrošināšanu” (protokols Nr.4, 143.p.).

106. Par Gulbenes novada domes 2021.gada 27.maija saistošo noteikumu Nr.13 “Grozījums Gulbenes novada domes 2020.gada 19.marta saistošajos noteikumos Nr.9 “Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” maksas pakalpojumu cenrādis”” izdošanu.

107. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas atjaunošanu un pārbūvi darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” ietvaros.

108. Par Lejasciema pagasta nekustamā īpašuma “Vītiņi” sastāva grozīšanu.

30.06.2021. Gulbenes novada domes sēde Nr. 7

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

2. Par Beļavas pagasta nekustamā īpašuma “Smiltāji” sastāva grozīšanu

3. Par Druvienas pagasta nekustamā īpašuma “Druvienas pagasta centrs” sastāva grozīšanu

4. Par Galgauskas pagasta nekustamā īpašuma “Gatves” sastāva grozīšanu

5. Par Lejasciema pagasta nekustamā īpašuma “Gundegas” sastāva grozīšanu

6. Par Lejasciema pagasta nekustamā īpašuma “Vanadziņi” sastāva grozīšanu

7. Par Lejasciema pagasta nekustamā īpašuma “Līgotnes” sastāva grozīšanu

8. Par Stāmerienas pagasta nekustamā īpašuma “Auči 1” sastāva grozīšanu

9. Par Stāmerienas pagasta nekustamā īpašuma “Jaunplaudīši” sastāva grozīšanu

10. Par Stradu pagasta nekustamā īpašuma “Novoselova” sastāva grozīšanu

11. Par Tirzas pagasta nekustamā īpašuma “Airītes” sastāva grozīšanu

12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Galgauskas pagasta  nekustamajam īpašumam “Baznīckalns”

13. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Lejasciema pagasta  nekustamajam īpašumam “Plienāji”

14. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Lejasciema pagasta  nekustamajam īpašumam “Rainis”

15. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Lejasciema pagasta  nekustamajam īpašumam “Jaunbirži”

16. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Litenes pagasta  nekustamajam īpašumam “Rubeņi”

17. Par ēku (būvju) īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Gaitnieku iela 2A” atsavināšanu

18. Par dzīvokļa īpašuma “Viestura iela 39-7" Gulbenē, atsavināšanu

19. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Latgales iela 2” sastāvā ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5001 005 0019 ½ domājamās daļas atsavināšanu

20. Par nekustamā īpašuma Druvienas pagastā ar nosaukumu “Pērlis” atsavināšanu

21. Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Graužu lauks” atsavināšanu

22. Par nekustamā īpašuma Daukstu pagastā ar nosaukumu “Pienenes” atsavināšanu

23. Par nekustamā īpašuma Rankas pagastā ar nosaukumu “Lazdiņas” atsavināšanu

24. Par dzīvokļa īpašuma “Stāķi 2”-9, Stradu pagastā, atsavināšanu

25. Par nekustamā īpašuma Tirzas pagastā ar nosaukumu “Dūkuri” atsavināšanu

26. Par nekustamā īpašuma Stāmerienas pagastā ar nosaukumu “Oļi” pircēja apstiprināšanu

27. Par nekustamā īpašuma “Kalnieši 1” – 3, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

28. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 7” – 2, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

29. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 16” – 11, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

30. Par nekustamā īpašuma “Gatves 3” – 2, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

31. Par nekustamā īpašuma “Šķieneri 9” – 14, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

32. Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa iela 3A – 6, Gulbene, Gulbenes novads,  nosacītās cenas apstiprināšanu

33. Par nekustamā īpašuma Tirzas pagastā ar nosaukumu “Vecadulienas veikals”  nosacītās cenas apstiprināšanu

34. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Nākotnes iela 16”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

35. Par nekustamā īpašuma Rīgas iela 58 – 22, Gulbene, Gulbenes novads, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

36. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Ausekļa iela 8A” trešās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

37. Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Liānas”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

38. Par nekustamā īpašuma “Gaujmalas” – 21, Sinole, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

39. Par nekustamā īpašuma “Gaujmalas” – 13, Sinole, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

40. Par nekustamā īpašuma “Gaujmalas” – 20, Sinole, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

41. Par nekustamā īpašuma “Lauksaimniecības Skola 20A” – 13, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

42. Par Gulbenes novada domes 2021.gada 30.jūnija saistošo noteikumu Nr. 14 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Gulbenes novadā” izdošanu

43. Par Gulbenes novada domes 2011.gada 29.septembra instrukcijas Nr.1 “Par izīrētāju pienākumiem dzīvojamās mājas (dzīvojamās telpas) remontēšanā un uzturēšanā” atzīšanu par spēku zaudējušu

44. Par pilnvarojumu pārstāvībai biedrībā “Vidzemes Tūrisma asociācija”

45. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5064 012 0410 robežu shēmas apstiprināšanu

46. Par ielas statusa noteikšanu inženierbūvei Stradu pagastā

47. Par ielas statusa noteikšanu inženierbūvei Beļavas pagastā

48. Par atteikumu reģistrēt I. B. Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

49. Par atteikumu reģistrēt S. P. Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

50. Par atteikumu reģistrēt T. R. Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

51. Par K. A. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

52. Par A. S. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

53. Par I. V. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

54. Par A. K. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

55. Par E. K. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

56. Par S. E. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

57. Par R. B. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu  jautājumu risināšanas reģistra

58. Par I. J. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu  jautājumu risināšanas reģistra

59. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-7-17, Gulbene, Gulbenes novads, izīrēšanu

60. Par dzīvokļa Dārza iela 11-5, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu

61. Par dzīvokļa Blaumaņa iela 29-4 Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

62. Par dzīvokļa Brīvības iela 5-5, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

63. Par dzīvokļa Brīvības iela 5-8, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

64. Par dzīvokļa Brīvības iela 5-9, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

65. Par dzīvokļa Brīvības iela 5-11, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

66. Par dzīvokļa Brīvības iela 16-7 Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

67. Par dzīvokļa Brīvības iela 16-13 Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

68. Par dzīvokļa Dzelzceļa iela 3A-12, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

69. Par dzīvokļa Līkā iela 25A-29, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

70. Par dzīvokļa Līkā iela 28-35, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

71. Par dzīvokļa O.Kalpaka iela 88-10, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

72. Par dzīvokļa O.Kalpaka iela 88-19, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

73. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-2-23, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

74. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-5-26, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

75. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-4-40, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

76. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-1-54, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

77. Par dzīvokļa Pamatu iela 11A-6, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

78. Par dzīvokļa Pils iela 6-8, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

79. Par dzīvokļa Rīgas iela 48-8, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

80. Par dzīvokļa Rīgas iela 58-28, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

81. Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-4-27, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

82. Par dzīvojamās telpas Upes iela 2-8, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

83. Par dzīvokļa Upes iela 3-3, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

84. Par dzīvokļa Upes iela 3-6, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

85. Par dzīvojamās telpas Nr.12 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

86. Par dzīvojamās telpas Nr.12A sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

87. Par dzīvojamās telpas Nr.25 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

88. Par dzīvojamās telpas Nr.26A sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

89. Par dzīvokļa  “Pilskalni 2”-2, Pilskalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

90. Par dzīvokļa “Strautmaļi”-2,  Druviena, Druvienas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

91. Par dzīvojamās mājas “Saulgrieži”, Druviena, Druvienas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

92. Par dzīvokļa “Lauksaimniecības Skola 20” -2, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

93. Par dzīvokļa “Stacija” -5, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

94. Par dzīvojamās telpas Nr.9, “Dzelmes”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads,  īres līguma termiņa pagarināšanu.

95. Par dzīvojamās telpas Nr.13, “Dzelmes”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads,  īres līguma termiņa pagarināšanu.

96. Par dzīvojamās telpas Nr.14, “Dzelmes”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads,  īres līguma termiņa pagarināšanu.

97. Par dzīvojamās telpas Nr.19, “Dzelmes”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads,  īres līguma termiņa pagarināšanu.

98. Par dzīvojamās mājas Alkšņi, Līgo pagasts Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

99. Par dzīvokļa “Šķieneri 1”-11, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

100. Par dzīvokļa “Pededze”-12, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

101. Par dzīvokļa “Virānes skola”-1, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

102. Par atteikumu pagarināt dzīvokļa “Gatves 5”-6, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņu

103. Par dzīvokļa Dārza iela 2-8, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma pārjaunošanu

104. Par dzīvokļa “Stāķi 17”-3, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma pārjaunošanu

105. Par Gulbenes novada domes 2021.gada 30.jūnija saistošo noteikumu Nr.15  “Par sociālo un cita sociālā atbalsta pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Gulbenes novadā” izdošanu

106. Par Gulbenes novada domes 2021.gada 30.jūnija saistošo noteikumu Nr.16  “Grozījumi Gulbenes novada domes 2020.gada 19.marta saistošajos noteikumos Nr.7 “Par sociālajiem pabalstiem”” izdošanu

107. Par Gulbenes novada domes 2021.gada 30.jūnija saistošo noteikumu Nr.17  “Grozījumi Gulbenes novada domes 2020.gada 19.marta saistošajos noteikumos Nr.6 “Par pabalstiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm”” izdošanu

108. Par Ingas Dukures atbrīvošanu no Gulbenes novada bāriņtiesas priekšsēdētājas amata

109. Par priekšfinansējuma nodrošināšanu projekta “Digitālās prasmes visiem” realizēšanai programmā ERASMUS+ mācību mobilitāšu KA1 sektorā

110. Par priekšfinansējuma nodrošināšanu projekta “Work together” (Strādājam kopā) realizēšanai programmā ERASMUS+ stratēģiskās partnerības KA2 sektorā

111. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2016.gada 31.marta noteikumos Nr.4 “Par stipendijām Gulbenes novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamiem”” apstiprināšanu

112. Par iekšējā normatīvā akta “Gulbenes novada vispārizglītojošo skolu izglītojamo sasniegumu mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniskās pētniecības darbu konferencēs izvērtēšanas un apbalvošanas kārtība” apstiprināšanu

113. Par aizņēmumu Valsts kasē investīciju projektam “Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Šķieneros”

114. Par prioritārā investīciju projekta “Ielu apgaismojuma izbūve Gulbenes novada ciemos” iesniegšanu valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai

115. Par aizņēmumu infrastruktūras projektam “Skolas ielas pārbūve Gulbenē, Gulbenes novadā”

116. Par aizņēmumu Valsts kasē investīciju projektam “Lejasciema vidusskolas stadiona pārbūve”

117. Par maksas pakalpojumiem

118. Par Gulbenes novada pašvaldības aģentūras „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” 2020.gada publiskā pārskata apstiprināšanu

119. Par remonta izdevumu ieskaitīšanu dzīvokļa “Šķieneri 1”-11, Šķieneri, Stradu pagastā, Gulbenes novadā īres maksā

120. Par Gulbenes novada domes 2021.gada 30.jūnija saistošo noteikumu Nr.18 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.25  “Gulbenes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu

121. Par izmaiņām Gulbenes novada domes Kultūras komisijas, stipendiju piešķiršanas komisijas un pilnvaroto biedrības “Gulbenes Buki” pārstāvju sastāvā

122. Par SIA ”Gulbenes nami” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu maksas apstiprināšanu Gulbenes novada Stradu pagasta Stāķu un Šķieneru ciemos

123. Par projekta “No jauna kopā būt”  priekšfinansējuma piešķiršanas atbalstīšanu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras rīkotajā projektu konkursā “Atbalsts jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai”

124. Par sadarbības līguma slēgšanu

125. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2017.gada 29.jūnija lēmumā “Par pašvaldības mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā SIA “Gulbenes nami”” (protokols Nr.9; 25.§)

126. Par dzīvokļa “Šķieneri 8”-15, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu

127. Par Druvienas pagasta nekustamā īpašuma “Kviešukalns” sastāva grozīšanu

128. Par kustamās mantas – automašīnas VOLKSWAGEN CADDY KOMBI (valsts reģistrācijas numurs GC3983), pircēja apstiprināšanu

129. Par iekšējā normatīvā akta “No valsts budžeta līdzekļiem finansētu bērnu nometņu projektu konkursa nolikums” apstiprināšanu

01.07.2021. Gulbenes novada domes sēde Nr. 8

Darba kārtība

Par Gulbenes novada domes priekšsēdētāja ievēlēšanu.

01.07.2021. Gulbenes novada domes sēde Nr. 9

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

2. Par Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu

08.07.2021. Gulbenes novada domes ārkārtas sēde Nr. 10

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu.
2. Par deputātu ievēlēšanu Gulbenes novada domes Finanšu komitejas sastāvā
3. Par deputātu ievēlēšanu Gulbenes novada domes Tautsaimniecības komitejas sastāvā
4. Par deputātu ievēlēšanu Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sastāvā
5. Par deputātu ievēlēšanu Gulbenes novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas sastāvā
6. Par Gulbenes novada domes pārstāvja izvirzīšanu darbam Vidzemes plānošanas reģiona attīstības padomē
7. Par izmaiņām Gulbenes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvā
8. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2018.gada 26.aprīļa nolikumā “Gulbenes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums”” apstiprināšanu
9. Par aizņēmumu infrastruktūras projektam “Skolas ielas pārbūve Gulbenē, Gulbenes novadā”
10. Par projekta “Ventilācijas sistēmas izbūve Tirzas pamatskolā” atbalstīšanu un pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanu
11. Par projekta “Ventilācijas sistēmas izbūve Lejasciema vidusskolā” atbalstīšanu un pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanu
12. Par projekta “Ventilācijas sistēmas izbūve Stāķu pamatskolā” atbalstīšanu un pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanu
13. Par projekta “Ventilācijas sistēmas izbūve Rankas pamatskolā” atbalstīšanu un pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanu

29.07.2021. Gulbenes novada domes ārkārtas sēde Nr. 11

Darba kārtība

Darba kārtība:

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

2. Par Galgauskas pagasta nekustamā īpašuma “Ķīvītes” sastāva grozīšanu

3. Par Lejasciema pagasta nekustamā īpašuma “Irbenāji” sastāva grozīšanu

4. Par Lizuma pagasta nekustamā īpašuma “Avotu Pieti” sastāva grozīšanu

5. Par Stāmerienas pagasta nekustamā īpašuma “Zvejnieki” sastāva grozīšanu

6. Par Stradu pagasta nekustamā īpašuma “Lejasvirši” sastāva grozīšanu

7. Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu 2021.gada 30.jūnija lēmumā Nr. GND/2021/691 “Par Stāmerienas pagasta nekustamā īpašuma “Jaunplaudīši” sastāva grozīšanu”

8. Par grozījumiem 2021.gada 30.jūnija lēmumā Nr. GND/2021/687 “Par Lejasciema pagasta nekustamā īpašuma “Gundegas” sastāva grozīšanu”

9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Beļavas pagasta nekustamajam īpašumam “Gulbenes Zvērsaimniecība”

10. Par grozījumiem 2020.gada 26.novembra lēmumā Nr. GND/2020/982 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Beļavas pagasta nekustamajam īpašumam “Imantas””

11. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Latgales iela 2” sastāvā ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5001 005 0019 ½ domājamās daļas  nosacītās cenas apstiprināšanu

12. Par nekustamā īpašuma Rankas pagastā ar nosaukumu “Lazdiņas” nosacītās cenas apstiprināšanu

13. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Dzelzceļa iela 1E” atsavināšanu

14. Par dzīvokļa īpašuma “Gatves 7"-11, Rankas pagastā, atsavināšanu

15. Par dzīvokļa īpašuma “Šķieneri 1" - 9, Stradu pagastā, atsavināšanu

16. Par dzīvokļa īpašuma “Stāķi 18" - 1, Stradu pagastā, atsavināšanu

17. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Baložu iela 15” atsavināšanas izbeigšanu

18. Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Ievugrava 17” atsavināšanas izbeigšanu

19. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Baložu iela 12”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

20. Par nekustamā īpašuma Raiņa iela 47 – 2, Gulbene, Gulbenes novads, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

21. Par nekustamā īpašuma Daukstu pagastā ar nosaukumu “Lidlauks”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

22. Par nekustamā īpašuma Daukstu pagastā ar nosaukumu “Pienenes”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

23. Par nekustamā īpašuma “Gatves” – 8, Druviena, Druvienas pagasts, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

24. Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Purenes” pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

25. Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Graužvidi” pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

26. Par nekustamā īpašuma “Rēveļi 8” – 17, Rēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

27. Par nekustamā īpašuma Rankas pagastā ar nosaukumu “Mežmalas”, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

28. Par nekustamā īpašuma “Ilgas” – 2, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, trešās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

29. Par nekustamā īpašuma “Stāķi 17” – 1, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

30. Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Jasmīni”, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

31. Par nekustamā īpašuma Galgauskas pagastā ar nosaukumu “Jaunavoti” pircēja apstiprināšanu

32. Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa iela 5A – 9, Gulbene, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

33. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Dzirnavu iela 28C” pircēja apstiprināšanu

34. Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Lapsu mala” pircēja apstiprināšanu

35. Par nekustamā īpašuma “Lauksaimniecības skola 10” – 10, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

36. Par projekta “MUZEJS BEZ ROBEŽĀM – parka stāsti” pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanu

37. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 5090 001 0069, 5090 001 0070, 5090 001 0071, robežu shēmu apstiprināšanu

38. Par Gulbenes novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm

39. Par servitūta ceļa noteikšanu

40. Par Gata Zemnieka reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

41. Par Ingusa Ozola reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

42. Par Ilonas Pastares reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

43. Par atteikumu reģistrēt Ģirtu Roziņu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

44. Par atteikumu reģistrēt Edgaru Ragovski Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

45. Par atteikumu reģistrēt Jāni Grūbi Gulbenes novada pašvaldības sociālās dzīvojamās telpas izīrēšanas reģistrā

46. Par dzīvokļa Litenes iela 13-2, Gulbene, Gulbenes novads, izīrēšanu

47. Par dzīvojamās telpas Upes iela 2-1, Gulbene, Gulbenes novads, izīrēšanu

48. Par dzīvokļa Skolas iela 3-2, Lejasciems, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu

49. Par dzīvokļa Jaunlitenes iela 7-6, Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu

50. Par dzīvokļa Brīvības iela 24-26, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

51. Par dzīvokļa Līkā iela 25A-5, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

52. Par dzīvokļa Līkā iela 25A-44, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

53. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-4-3, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

54. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-9-39, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

55. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-2-14, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

56. Par dzīvokļa Rīgas iela 68A-1, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

57. Par dzīvokļa Rīgas iela 70-4, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

58. Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-3-33, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

59. Par dzīvokļa Upes iela 5-7, Gulbene, Gulbenes novads,  īres līguma termiņa pagarināšanu

60. Par dzīvokļa Viestura iela 10-4, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

61. Par dzīvokļa Viestura iela 29A-8, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

62. Par dzīvokļa Viestura iela 41-4, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

63. Par dzīvokļa “Mežotnes 1”-4, Svelberģis, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

64. Par dzīvojamās telpas Nr.27A sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

65. Par dzīvokļa Dārza iela 15-4, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, īres  līguma termiņa pagarināšanu

66. Par dzīvokļa “Vietaskrasts”-3, Galgauskas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

67. Par dzīvojamās telpas Nr.8, “Dzelmes”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads,  īres līguma termiņa pagarināšanu.

68. Par dzīvokļa “Gatves 5”-3, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres  līguma termiņa pagarināšanu

69. Par dzīvokļa “Gatves 5”-6, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads,  īres līguma termiņa pagarināšanu

70. Par dzīvokļa “Gatves 9”-3, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres  līguma termiņa pagarināšanu

71. Par dzīvokļa “Avoti”-2, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres  līguma termiņa pagarināšanu

72. Par dzīvokļa “Kartona Fabrika 3”-4, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres  līguma termiņa pagarināšanu

73. Par dzīvokļa “Rēveļi 8”-13, Rēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres  līguma termiņa pagarināšanu

74. Par dzīvokļa “Krustalīces”-4, Vecstāmeriena, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

75. Par dzīvokļa “Ceļmalas 1”-18, Ceļmalas, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

76. Par dzīvokļa “Ozoliņi”-4, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

77. Par dzīvokļa Dārza iela 3-8, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma pārjaunošanu

78. Par dzīvokļa “Šķieneri 6”-5, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma pārjaunošanu

79. Par Gulbenes novada domes pievienošanos Memorandam par sociālā darba attīstību pašvaldībās

80. Par precizējumiem Gulbenes novada domes 2021.gada 30.jūnija saistošajos noteikumos Nr.17 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2020.gada 19.marta saistošajos noteikumos Nr.6 “Par pabalstiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimen

81. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2020.gada 30.jūnija noteikumos Nr.GND/IEK/2020/15 “Stipendijas piešķiršanas noteikumi studējošiem”” apstiprināšanu

82. Par remonta izdevumu ieskaitīšanu dzīvojamās mājas Ezera iela 3,  Jaungulbenē, Jaungulbenes pagastā, Gulbenes novadā īres maksā

83. Par prioritārā investīciju projekta “Rankas kultūras nama jumta seguma nomaiņa” iesniegšanu valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai

84. Par ziedojuma pieņemšanu un pašvaldības finansējuma nodrošināšanu velotrases izbūvei

85. Par telpu nodošanu patapinājumā biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts”

86. Par papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts”

87. Par Aināra Brezinska atbrīvošanu no Gulbenes novada Stāmerienas pagasta pārvaldes vadītāja amata

88. Par Gulbenes novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja un locekļu kandidātu pieteikšanas termiņa noteikšanu

89. Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Dzīvesvietas reģistrācijas un anulācijas  komisijas sastāvā

90. Par  Kultūras komisijas sastāva apstiprināšanu

91. Par  Gulbenes novada stipendiju piešķiršanas komisijas sastāva apstiprināšanu

92. Par Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas sastāva apstiprināšanu

93. Par Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un valsts mērķdotācijas un pašvaldības dotācijas finansējuma sadales  komisijas sastāva apstiprināšanu

94. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2018.gada 30.augusta nolikumā “Gulbenes novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikums”” apstiprināšanu

95. Par Gulbenes novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāva apstiprināšanu

96. Par  deputāta G.Cigļa atbrīvošanu no darba Mantas iznomāšanas komisijā

97. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījums Gulbenes novada domes 2018.gada 25.oktobra nolikumā “Gulbenes novada pašvaldības Ētikas komisijas nolikums”” apstiprināšanu

98. Par Gulbenes novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam investīciju plāna 2021.-2023.gadam grozījumiem

99. Par sanitāro cirti nekustamajā īpašumā Stāmerienas pagastā ar nosaukumu “Vecziedulejas”

05.08.2021. Gulbenes novada domes ārkārtas sēde Nr. 12

Darba kārtība

  1. Par projekta “Ražošanas un noliktavas ēkas ar biroja telpām izveide Lizumā” pieteikuma iesniegšanu un projekta līdzfinansējuma nodrošināšanu