Apstiprināts 2013. gada 24. oktobra Gulbenes novada domes sēdē Nr.16, 42.§

Grozījumi 2014. gada 25. septembra Gulbenes novada domes sēdē Nr.20, 47.§

Grozījumi 2015. gada 25. jūnija Gulbenes novada domes sēdē Nr.15, 55.§

Grozījumi 2018. gada 26. aprīļa Gulbenes novada domes sēdē Nr.7, 45.§

Maksas pakalpojumi Gulbenes novada muzejos

1. Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja maksas pakalpojumi

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Cena bez PVN, euro

1.

Ieejas maksa uz vienu izstādi

 

1.1.

pieaugušajam

0,40

1.2.

skolēniem

0,20

2.

Ieejas maksa muzeja izstāžu zālēs

 

2.1.

pieaugušajam

1.20

2.2.

skolēniem

0,60

3.

Ieejas maksa muzeja atklātajā krājuma glabātavā

 

3.1.

pieaugušajam

0,60

3.2.

skolēniem

0,30

4.

Muzejpedagoģijas programmas vadīšana

 

4.1.

pieaugušajam

2,00

4.2.

bērnam, mācību iestādes audzēknim

1,00

5.

Ekskursijas vadīšana izstādē, atklātajā krājuma glabātavā

 

5.1.

grupai līdz 20 cilvēkiem

2,00

5.2.

grupai virs 20 cilvēkiem

5,00

6.

Ekskursijas vadīšana grupai līdz 20 cilvēkiem

 

6.1.

Pilsētā

 

6.1.1.

pieaugušajiem

30,00

6.1.2.

pieaugušajiem svešvalodās

50,00

6.1.3.

bērniem, mācību iestāžu audzēkņiem

15,00

6.1.4.

bērniem, mācību iestāžu audzēkņiem svešvalodās

35,00

6.2.

Pa novadu

 

6.2.1.

pieaugušajiem

60,00

6.2.2.

pieaugušajiem svešvalodās

70,00

6.2.3.

bērniem, mācību iestāžu audzēkņiem

30,00

6.2.4.

bērniem, mācību iestāžu audzēkņiem svešvalodās

45,00

7.

Ekskursijas vadīšana grupai virs 20 cilvēkiem

 

7.1.

Pilsētā

 

7.1.1.

pieaugušajiem

50,00

7.1.2.

pieaugušajiem svešvalodās

70,00

7.1.3.

bērniem, mācību iestāžu audzēkņiem

35,00

7.1.4.

bērniem, mācību iestāžu audzēkņiem svešvalodās

55,00

7.2.

Pa novadu

 

7.2.1.

pieaugušajiem

80,00

7.2.2.

pieaugušajiem svešvalodās

90,00

7.2.3.

bērniem, mācību iestāžu audzēkņiem

50,00

7.2.4.

bērniem, mācību iestāžu audzēkņiem svešvalodās

65,00

8.

Konsultācija, uzziņu sagatavošana 1 lappuse

2,00

9.

Krājuma vienības deponēšana

 

9.1.

1 mēnesis

10,00

9.2.

1 nedēļa

3,00

9.3.

1 diena

1,00

10.

Vienas krājuma vienības izmantošana

1,00 – 1,50

11.

Muzeja lasītavas vienības izmantošana

0,30

12.

Skenēšana

 

12.1.

foto

2,00

12.2.

dokuments

2,00

12.3.

foto negatīvs

2,00

12.4.

diapozitīvs

2,00

13.

Kopēšana

 

13.1.

A4 1 lappuse

0,10

13.2.

fotogrāfijas kopija 1 kopija

0,20

14.

Fotografēšana izstādē

2,00

15.

Informācijas ieraksts CD, DVD ar muzeja matricu

3,00

16.

Informācijas ieraksts USB atmiņas kartē

2,00

Bērniem līdz skolas vecumam ieeja muzeja izstādēs ir bez maksas.

Ieeja muzeja izstādēs bez maksas trešdienās:

  • Pensionāriem (uzrādot apliecību);
  • Invalīdiem (uzrādot apliecību);
  • Bērniem un mācību iestāžu audzēkņiem ar īpašām vajadzībām;
  • Latvijas muzeju darbiniekiem (uzrādot apliecību);
  • Pasaules muzeju darbiniekiem (uzrādot IKOM karti)

2. Druvienas Vecā skola – muzejs

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (euro)

1.

Ieejas maksa muzejā:

   

1.1.

pieaugušajiem

1 persona

2,00

1.2.

skolēniem, pensionāriem

1 persona

1,00

2.

Ekskursijas vadīšana muzejā

1 stunda

7,00

Pakalpojumus neapliek ar pievienotās vērtības nodokli saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 17.punkta d) apakšpunktu.