att

 

Pagasta raksturojums

 • Platība: 98.19 km2
 • Iedzīvotāju skaits: 570
 • Lielākā apdzīvotā vieta/-tas: Galgauska, Rimstavas
 • Upes, ezeri: Tirza un tās pietekas Vijata, Gosupe, Lāčupīte; Kamaldiņa, Krustalīce, Alkšņupīte, un Galgauskas ezers
 • Lielākais purvs – Salas purvs

Vispārīga informācija

Galgauskas pagasts atrodas Gulbenes novada ziemeļu daļā un robežojas ar Gulbenes novada Daukstu, Beļavas, Tirzas, Lejasciema, un Jaungulbenes pagastiem. Administratīvā centra attālums līdz novada centram ir 18 km.

Galgauskas pagastā ir izvietota interaktīva pagasta izzināšanas karte  - ar viedierīci nolasot krāsainos QR kodus, interesenti var doties Galgauskai “pa pēdām”.

Pagasta vēsture

Galgauskas muižas pagasts dibināts 1870.gados agrākajā Tirzas draudzes novadā. 1890.gadā Galgauskas muižas pagastam pievienoja Gulbenes mācītājmuižas pagastu un Krapas muižas pagastu. 2009. gadā Galgauskas pagastu kā administratīvo teritoriju iekļāva Gulbenes novadā. Galgauskas pagasta nosaukums cēlies no t.s. "poļu laikiem" 16.-17.gs., kad muiža ieguvusi nosaukumu pēc tās īpašnieka - pana Golgovska vārda.

Pakalpojumi un uzņēmējdarbība (ievērojamākie uzņēmumi/saimniecības)

Tā kā pagastā pārsvarā dominē lauksaimniecībā izmantojamā zeme (aramzeme, pļavas, ganības), tad pagastā izteikti attīstījusies lauksaimniecības nozare, tai skaitā graudkopība un lopkopība.

Lielākās zemnieku saimniecības:

 • z/s „Lācīši” – piena lopkopība, graudaugu un rapša audzēšana, kaltēšana
 • z/s „Torņkalns” – graudkopība, eļļas augu audzēšana, lauksaimniecības pakalpojumi, mežizstrāde
 • SIA “AGIMOS” - citu liellopu audzēšana
 • SIA “Lācēni Agro” - citu liellopu audzēšana
 • SIA ‘’N – OLE’’ – specializācija gaļas liellopu audzēšana – GALLOWEY šķirne
 • z/s “Purmalas” - jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība)

Pagastā uzņēmējdarbību veic:

 • KKS „Kopdarbs” lauksaimniecības pakalpojumu sniegšana
 • I/u „Gusts” veikals – tirdzniecība (pārtikas un citas pirmās nepieciešamības preces)
 • SIA „Audzes” sniedz meža tehnikas pakalpojumus, kā arī veic meža tehnikas remontu
 • SIA “Stabilo” - kravu pārvadājumi, kokmateriālu, būvmateriālu un sanitārtehnikas ierīču vairumtirdzniecība
 • SIA “KlausāmNAMI” - skaņu ierakstu producēšana

Galgauskas mednieku biedrība, kuras mērķis ir izveidot videi draudzīgu, ilgtspējīgu medību saimniecību, racionāli izmantojot medību resursus.

Galgauskas pagastā ir pieejami šādi pakalpojumi – pašvaldības administrācijas pakalpojumi, pirmsskolas izglītības iestāde „Ābolīši”, sporta halle, bibliotēka, sabiedriskais interneta pieejas punkts pagasta bibliotēkā, Galgauskas feldšeru - vecmāšu punkts (FVP); sociālā dienesta un bāriņtiesas, kā arī iecirkņa inspektora pakalpojumi; sabiedriskā transporta kustība ar pieturvietu uz blakus esošajiem pagastiem un Gulbenes pilsētu, pārtikas un rūpniecības preču tirdzniecības vieta – I/u „Gusts”, notekūdeņu attīrīšana, atkritumu savākšana, centralizēta ūdensapgāde.

Publiski pieejamas atpūtas vietas – DabasZāle (estrāde), kultūras nams. 

Radošie amatiermākslas kolektīvi:

 • Galgauskas kultūras nama amatierteātris “Rekvizīts” (vadītāja Pārsla Lazdiņa),
 • Galgauskas kultūras nama vokālais ansamblis “Veišu muzikanti” un bērnu vokālais ansamblis “Veisīši” (vadītāja Inga Zomerovska)
 • Galgauskas kultūras nama lietišķās mākslas pulciņš "Vijata" (vadītāja Aija Auzāne)

Novadnieki, kuri dzimuši pagastā

 • Galgausnieši pamatoti lepojas ar saviem novadniekiem: dzejniekiem un rakstniekiem – Birzmalieti, Jāni Baltiņu, Alvilu Cepli, Alfonsu Franci, Alisi Kroni – Lauriņu, Viju Poļaku-Rikveili, Artūru Snipu, folkloristi Ritu Drīzuli, fotogrāfu Ferdinandu Knoku, kordiriģentu Haraldu Medni, novadpētnieku Oļģertu Miezīti, gleznotāju Kārli Dekteru un uzņēmēju Gundegu Sauškinu.

Ko redzēt, ko aplūkot?

 • Nozīmīgākie Galgauskas pagasta vietējās nozīmes kultūras pieminekļi ir: Galgauskas pamatskolas ēka un Galgauskas Dziedāšanas biedrības nams (tagadējais kultūras nams), Galgauskas muižas Svētā Jāņa Kristītāja pareizticīgo baznīca.
 • Nozīmīgākie un īpaši aizsargājamie dabas objekti ir: dižkoks – Žuburu ozols (7.37m), ozols pie „Ozoliņu” mājām (5,2m), ozols pie „Nikliņu” mājām (4m), dižkoks - Māzeru priede jeb Punu priede.
 • Vietējās nozīmes dabas aizsargājamo objektu sarakstā ietverts arī Plēķu laukakmens, tā apkārtmērs 14 metri. Akmens ir sarkanbrūns, lielkristalisks rapakivi granīts.
 • Vietējās nozīmes arheoloģijas pieminekļi ir arī divi pilskalni. Bļodas kalns atrodas 2 km attālumā no Galgauskas centra. Tas ir 5-6 m augsts kalns, kuru veido viegla smilts. Nostāsti vēsta, ka kalnā nogrimusi baznīca. Ausenes pilskalns atrodas 500 m uz dienvidaustrumiem no „Lazdukalna” mājām, lauka vidū, 5-6 m augstā uzkalnā.
 • Viennozīmīgi ekskursiju pieturvietās iekļaujamais objekts būtu mūžīgais spēka avots – dziedinošās pirtis: „Lazdukalna” mājas saimnieces Valdas Vītolas un z/s „Ozoliņi” saimnieka Anduļa Dzeņa pirts gudrības jau izskanējušas tālu.
 • Uz Tirzas upes darbojas Galgauskas dzirnavu HES. Šī vieta kļuvusi par iecienītu pagasta iedzīvotāju un viesu atpūtas vietu.
 • Galgauskā darbojas viesu nams „Ainavas”. SIA ”Ainavas” pieder arī neliela HES uz Vijatas upes. Z/s „Ozoldruvas” izmitina tūristus, kā arī vada ekskursijas pa skaistākajām vietām.
 • Galgauskas pagastam ir izstrādāts arī detalizēts velomaršruts " Centrs - Galgauskas HES -Galgauskas ezers, armijas bāze - Sv. Jāņa Kristītāja pareizticīgo baznīca - Galgauskas muiža -viesu nams "Ainavas" - māzerainā priede - Galgauskas kapsēta - Plēķu laukakmens”.