Apstiprināts 

2022.gada 24.novembra domes sēdē (protokols Nr.23; 81.p.)