LAUREĀTI 2012

Nominācija/ Laureāts/ Balva

Novada labākais kultūras pasākums / projekts

 • Latvijas skolu jaunatnes tautas deju festivāls "Latvju bērni danci veda"
  • Ilze Muceniece -   glezna "Mežs"

Novada kultūras sponsors / mecenāts

 • Aldis Spalviņš, AS " Rankas piens"
  • Viktors Bogdanovs - kokā veidota balva "Gulbju deja"

Novada Gada cilvēks kultūrā

 • Antra Sprudzāne
  • Rasma Pušpure - metālmākslas balva "Pērles"

Mūža ieguldījums kultūrā

 • Austra Brūvere
  • Lidija Kazāka - austs plecu lakats

Gada pasākums kultūras / tautas namā

 • Pededzes svētki "Atceries Pededzes krastus"
  • Ingrīda Magone- keramikas šķīvis

Gada kultūras darbinieks

 • Gaida Vīksniņa
  • Dārta Dikmane - glezna "Pievakarē"

Gada mūzikas koncerti/ konkursi/ projekti

 • Gulbenes kultūras centra pūtēju orķestra 10 gadu jubilejas koncerts „Pirmie 10 soļi no piano līdz forte”
  • Evita Rusova -   glezna "Iela"

Gada mūzikas pedagogs/mūziķis (par ieguldījumu mūzikas attīstībā)

 • Lidija Musajeva
  • Sandra Dikmane - fotogrāfija uz audekla   "Rīts"

Gada novada literāts (labākā dzeja/proza -  labākais izdevums / grāmata)

 • Dzejoļu krājums "12 mūsējie"
  • Ilvija Juškevica- glezna "Dabas spēks"

Gada bibliotekārs

 • Sabīne JefimovaSolvita Lībere un Anita Rauza
  • Laimdota Kliesmete - trīs daļu trauku komplekts

Gada vizuālās mākslas izpausmes/izstādes/projekti

 • Sandra un Dārta Dikmanes, sienas gleznojums "Es zinu, kā roze plaukst"
  • Antras Augustinoviča - dekors no pērlītēm

Gada mākslas pedagogs/mākslinieks

 • Laimdota Kliesmete
  • Patrīcija Brekte - grafiku "Fabrika"

Gada amatiermākslas kolektīvs

 • Gulbenes kultūras centra jauniešu tautisko deju kopa "Zelta Rūsiņš"
  • Ingrīda Magone - keramikas šķīvis

Gada amatiermākslas kolektīva vadītājs

 • Dainuvīte Putniņa
  • Ilona Brekte - akvarelis "Cīnijas"

Gada jaunais amatiermākslas kolektīvs /vadītājs

 • Lejasciema vokāli instrumentālais ansamblis „Vārti vaļā”, vadītāja Inga Deigele
  • Aisma Graumane- glezna "Gulbenei"

Veiksmīgākā izstāde/projekts muzejā

 • "Dzīve kā košums" , Tautas lietišķās mākslas studijas "Sagša" 60 gadu jubilejas izstāde
  • Antra Augustinoviča - dekors "Bāka"

Gada muzejnieks

 • Anatolijs Savickis
  • Ģirts Jogurs -   glezna "Eksotika"

Ineses Stalidzānes naudas balvu jeb Inesītes balvu saņēma Anita Birzniece.