LAUREĀTI 2014

Nominācija/ Laureāts/ Balva

Novada labākais kultūras pasākums/projekts

 • L.Gundars "Trīs ozoli Litenē", brīvdabas uzvedums ar amatiermākslas kolektīvu piedalīšanos Litenes estrādē
  • Laimdotas Kliesmetes tumšo trauku komplekts

Novada kultūras sponsors / mecenāts

 • SIA "Rubate"
  • Ģirta Jogura glezna “Jaunā Patagonija”

Novada Gada cilvēks kultūrā

 • Sandra Dikmane, Gulbenes Mākslas skolas direktore
  • Rasmas Pušpures sudraba piespraude

Gada pasākums   kultūras / tautas namā

 • K.Sebra 100 gadu jubilejas pasākums Lizuma kultūras namā
  • Antras Augustinovičas dekors “Gaisma”

Gada kultūras darbinieks

 • Maija Leimane, Litenes tautas nama vadītāja
  • Rasmas Pušpures sudraba piespraude

Gada mūzikas   koncerts/ projekts

 • Gulbenes Mūzikas skolas 55 gadu jubilejas koncerts Gulbenes kultūras centrā
  • Ilvijas Juškevičas glezna “Ražas laiks”

Gada mūzikas pedagogs/ mūziķis

 • Guntars Mednis, jauniešu VIA vadītājs Gulbenē, Jaungulbenē, Līgo
  • Edagara Andersona – Safronova etnomūzikas instruments

Gada novada literāts / krājums

 • Inese Tora, Mirdza Ankupa "Mani un tavi dvēseles putni"
  • Ailitas Brezinskas fotogrāfija un “Lapa” un Ivetas Cigles fotogrāfija "Logs"

Gada bibliotekārs

 • Agrita Petrovska, Tirzas bibliotēkas vadītāja
  • Sandras Dikmanes fotogrāfija uz audekla “Rīts”

Gada vizuālās mākslas izstāde/ projekts

 • Gulbenes Mākslas skolas 25 gadu jubilejas ietvaros izstāde „Satikšanās” Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejā
  • Rūtas Dimdiņas glezna “Klusā daba ar augļiem”

Gada mākslas pedagogs/mākslinieks

 • Ināra Aleksejeva, Gulbenes Mākslas skolas pedagoģe
  • Birutas Akmentiņas austa šalle ar gobelēna ielaidumiem

Gada amatiermākslas   kolektīvs

 • Gulbenes kultūras centra senioru tautisko deju kolektīvs "Vērdiņš", vadītāja D.Putniņa
  • Laimdotas Kliesmetes gaišo trauku komplekts

Gada amatiermākslas kolektīva vadītājs

 • Alda Alberte, Tirzas amatierteātra 'Mūžam tavs" režisore
  • Ilvijas Juškevičas glezna “Pavasaris”

Gada izstāde/projekts muzejā!

 • Ekspozīcija kordiriģentiem Imantam un Gido Kokariem Ozolkalnā
  • Antras Augustinovičas dekors “Ugunī

Gada muzejnieks

 • Laila Ķiploka, kordiriģentu Kokaru ekspozīcijas Ozolkalnā, vadītāja
  • Ģirta Jogura glezna “Pasaules mala”

Mūža ieguldījums

 • Raitis Apalups
  • Aijas Auzānes austā vilnas sega

Inesītes balva

 • Astrīda Vilciņa, Daukstu pagasta kultūras darba organizatore, amatierteātra režisore, Gulbenes TT aktrise
  • Inesītes ceļojošā balva, naudas prēmija