Nominācija

Laureāti/Balvas

 1. Novada labākais kultūras pasākums/ projekts/ izstāde/ koncerts/ izdevums
  • Deju lieluzvedums “Nāc laika loku kopā izdzīvot!” 29.07.2017. Gulbenē Novadnieku dienu ietvaros
  • Gulbenes novada 18 visu paaudžu tautisko deju kolektīvi, Gulbenes Tautas teātra, jauniešu un bērnu teātra studijas aktieri teatrāli dejiskā uzvedumā atklāja stāstu par piederību savai mājai, novadam un Latvijai. Unikāls un iespaidīgs L.Zitānes, E.Ķikustes, E.Siļķēnas, I.Kļaviņas, S.Dikmanes un pārējās komandas kopdarbs.
 2. Novada Gada cilvēks kultūrā
  • Zaiga Mangusa, Gulbenes deju apriņķa virsvadītāja, kolektīvu vadītāja.
  • Zaiga vada Stāmerienas un Litenes jauniešu kolektīvus, Lizuma senioru kolektīvu un skolēnu kolektīvus Stāmerienā, Stāķos, Gulbenē un Lejasciemā, paralēli veidojot un koordinējot aktīvu un intensīvu visa novada deju kolektīvu ikdienas darbu un koncertdzīvi. Īpaši jāuzteic darbs pie dalības XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos.
 3. Debija kultūrā
  • Zane Meiere
  • Gulbenes novada skolēnu deju kolektīvu virsvadītāja un Gulbenes kultūras centra pirmskolas vecuma bērnu tautisko deju kolektīvu “Knausīši” vadītāja, pašlaik darbojas jau četras “Knausīšu” grupas. Ar Zanes atsaucību, entuziasmu un enerģiju atsākās ļoti plaša pirmskolas 84vecuma bērnu tautiskās dejas pamatu apgūšanas kustība Gulbenes pilsētā un novadā. Vadītāja organizē “Knausīšu” un draugu kolektīvu koncertus, iesaistās arī ārpus novada rīkotajos pasākumos un aktivitātēs.
 4. Gada kultūras darbinieks
  • Ilvita Kļaviņa, Gulbenes kultūras centra pasākumu režisore
  • Radoša personība, kura veido kultūras pasākumu programmas, aktīvi vada pasākumus un kolektīvus. Ar Ilvitu kā režisori var lepoties teātri – Gulbenes kultūras centra jauniešu studija, Stāmerienas “Spēle”, bērnu un jauniešu teātris Staros. Profesionālais darbs pie izrādes “Seši mazi bundzenieki” vainagojās ar iespēju spēlēt Dziesmu svētkos. Ilvita ir atsaucīga un ar enerģiju iesaistās visur, kur nepieciešams, arī novada mēroga pasākumos. Kā aktrise 2017.gadā ieguva titulu “Zelta aktrise”.
 5. Gada mūziķis/ mūzikas pedagogs
  • Grupa “Pieci”
  • Radoši un oriģināli jaunieši, kuri nekad neatsaka papildināt dažādus pasākumus, kā arī aktīvi rīko savus koncertus. Piedalās Latvijas izglītības iestāžu reģionālajā vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivālā – konkursā “No baroka līdz rokam”, 2018. gadā saņemts 1.pakāpes diploms.
 6. Gada bibliotekārs
  • Inga Caunīte, Gulbenes novada bibliotēkas novadpētniecības un humanitāro zinātņu lasītavas galvenā bibliotekāre
  • Vada novadpētniecības materiālu krājuma digitalizācijas procesus. Katru gadu elektroniskajā novadpētniecības datu bāzē klāt nāk ~3000 ieraksti. Izveidotas 5 digitālās izstādes.  Piedalījusies P.Apiņa grāmatas "Latvijai 100" tapšanā. 2017.gadā aktīvi vākta nepieciešamā informācija Novadnieku dienām. Šajos divos gados, organizējot apmācības un konsultācijas, novadpētniecības materiālu aprakstu veidošanu ir apguvuši visi bibliotekāri.
 7. Gada mākslinieks/ mākslas pedagogs
  • Linda Riņķe
  • Šķieneru pieturas jeb “Šķieturas” mākslinieciskā risinājuma autore un izpildītāja. 2018.gada vasarā tika pabeigts Latvijas valsts simtgadei veltītais vides objekts kā aicinājums novadniekiem neaizmirst dzimto pusi un kā gājputniem atgriezties mājās. Ar savu oriģinālo ideju un estētisko izpildījumu pietura izskanējusi arī Latvijas mērogā, izvirzīta Latvijas sabiedrisko mediju gada balvas kultūrā “Kilograms kultūras” ziemas balsojumā starp spilgtākajām kultūrtelpām.
 8. Gada muzejnieks
  • Iveta Petrovska
  • Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja muzejpedagoģe. Iveta ir radošs muzejnieks jau 10 gadus. Tilts starp muzeja krājumu, zināšanām, inovācijām un visu vecumu, interešu apmeklētājiem. Ar oriģinālām idejām, projektiem, programmām īsteno svarīgu uzdevumu – darboties un apgūt jauno muzejā ar prieku. Liels ieguldījums pie Skolas somas, gadskārtu programmas, festivāla “Divi Jūliji” aktivitātēm.
 9. Gada amatiermākslas kolektīva vadītājs, kolektīvs
  • Stāmerienas jauniešu tautisko deju kolektīvs “Poga”, vadītāja Zaiga Mangusa
  • Kolektīvs ar koncertu 2017.gadā svinēja savu 20. jubileju. “Pogu” visā Latvijā atpazīst ar deju “Es izjāju Prūšu zemi”. Savu kulmināciju “Pogas” “Prūšu zeme” piedzīvoja Dziesmu svētku atklāšanas koncertā, jo dejas video “Facebook” noskatīts jau 200 tūkstošus reizes. Jaunu piesitienu dejai “Poga” piešķīra 2018.gada Bānīša svētkos, kad to izpildīja kopā ar īstiem zirgiem. “Pogas” dejotājs un policijas kadets ar deju iepriecinājis "Ķekavas SAC" un LNT skatītājus.

Kultūras komisijas specbalvas

 • Edīte SiļķēnaStradu pagasta jauniešu deju kolektīvs “Zeija”(vad. Dace Freimane) un 2018. gada Latvijas valsts simtgadei veltītais tradīciju svētku pasākumu cikls novadā (Organizēja kultūras/tautas namu vadītāji Sarmīte Viduce, Jānis Skopans, Astrīda Vilciņa, Valda Putene, Līga Radiončika, Egons Kliesmets, Sarmīte Supe, Rita Gargažina, Maija Leimane, Elita Dūte, Kristīne Bekmane, Lauma Makare, Gaida Vīksniņa, Marina Nagle, Alda Alberte, Alise Rubene-Dūne.

Mūža ieguldījums kultūrā

 • Skolotāja un iepriekšējā Gulbenes mākslas skolas direktore Silvija Šķipsna

Ineses Stalidzānes balva

 • Gulbenes mākslas skolas direktore Sandra Dikmane