Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 17.panta otro un ceturto daļu

Gulbenes novada domes 2022.gada 31.marta sēdē izdoti saistošie noteikumi Nr.4 “Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” maksas pakalpojumu cenrādis”. 

Pielikums Gulbenes novada domes 2022. gada 31. marta saistošajiem noteikumiem Nr.4

Grozījumi

2022.gada 29.septembrī Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.19; 101.p.)

Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” maksas pakalpojumu cenrādis

Gulbenes novada pašvaldības aģentūras "Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs" maksas pakalpojumu cenrādis

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN

PVN

Cena ar PVN

(euro)

(euro)

(euro)

1.

Vides reklāma

1.1.

Baneru vai roll up stendu izvietošana aģentūras "Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs" rīkotajos pasākumos

gab.

6,61

1,39

8,00

1.2.

Suvenīru un grāmatu uzcenojums, kurus tirgo aģentūra "Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs"

gab.

10%–100%

 

10%–100%

2.

Dalības maksa aģentūras "Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs" rīkotajos pasākumos

2.1.

Ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem

10 m2

12,40

2,60

15,00

2.2.

Par vietu bez produkcijas realizācijas (prezentācijas, degustācija)

10 m2

8,26

1,74

10,00

3.

Baneru izvietošana tūrisma portālā

1 mēnesis

12,40

2,60

15,00

3.1. Baneru izvietošana tūrisma portālā 1 nedēļa 24,79 5,21 30,00
3.2. Baneru izvietošana tūrisma portālā 1 mēnesis 99,17 20,83 120,00

4.

Reklāmas izvietošana uz elektrovilcieniņa (elektromobiļa)

4.1.

1,08 m

1 mēnesis

13,22

2,78

16,00

4.2.

2,82 m

1 mēnesis

18,18

3,82

22,00

4.3.

3,95 m

1 mēnesis

21,49

4,51

26,00

5.

Ekskursijas maršruta plānošana, sastādīšana ārpus Gulbenes novada teritorijas

1 stunda

4,46

0,94

5,40

6.

Ekskursijas Gulbenes pilsētā un novadā (no 1 līdz 1,5 stundai gida pavadībā) personu grupām

6.1.

Pieaugušo personu grupai līdz 10 personām

1–1,5 stunda

20,66

4,34

25,00

6.2.

Pieaugušo personu grupai vairāk par 10 personām

1 persona

2,07

0,43

2,50

6.3.

Skolēniem, pensionāriem un personām ar invaliditāti grupai līdz 10 personām

1–1,5 stunda

12,40

2,60

15,00

6.4.

Skolēniem, pensionāriem un personām ar invaliditāti grupai vairāk par 10 personām

1 persona

1,24

0,26

1,50

7.

Aģentūra organizē ekskursijas, kursus, seminārus un tematiskos pasākumus, kuru dalības maksu nosaka aģentūras direktors, ņemot vērā nepieciešamo finanšu ieguldījumu pasākuma organizēšanā

8.

Maksa par braucienu ar elektrovilcieniņu (elektromobili) Gulbenes pilsētā

8.1.

Pieaugušajiem

1 persona

4,13

0,87

5,00

8.2.

Bērniem – 4–6 g. v., skolēniem, pensionāriem, un personām ar invaliditāti

1 persona

2,89

0,61

3,50

8.3. Cenrāža 8.1. un 8.2. apakšpunktā minētajiem maksas pakalpojumiem piemēro atlaides ar Latvijas goda ģimenes apliecību “3+ Ģimenes karte”, Lietuvas Republikas ģimenes karti “Šeimos kortele” un Igaunijas Republikas ģimenes karti “Perekaart”, vecākiem 50% apmērā, bērniem 90% apmērā (uzrādot karti un personu apliecinošu dokumentu). 

9.

Ieejas biļešu maksa izglītojošā un interaktīvajā centrā "Dzelzceļš un Tvaiks"

9.1.

Pieaugušajiem

1 persona

5,37

1,13

6,50

9.2.

Skolēniem, studentiem, pensionāriem un personām ar invaliditāti

1 persona

4,13

0,87

5,00

9.3.

Ģimenes biļete

1 komplekts

10,74

2,26

13,00

9.4.

Pirmsskolas vecuma bērni (no 3 līdz 6 gadu vecumam)

1 persona

2,07

0,43

2,50

9.5.

Ieejas biļete un viena tematiskā nodarbība skolēnam grupā no 7 līdz 20 personām

1 persona

5,37

1,13

6,50

9.6.

Ieejas maksa izlaušanās istabas spēlē "Perons 13" (līdz 5 personām)

1 pakalpojums

20,66

4,34

25,00

10.

Maksa par elektrovelosipēdu nomu

10.1.

1 stunda

1 velosipēds

3,31

0,69

4,00

10.2.

2 stundas

1 velosipēds

5,79

1,21

7,00

10.3.

Par katru nākamo stundu

1 velosipēds

1,65

0,35

2,00

Vasaras perioda (01.04. – 30.09.) pakalpojumu cenrādis Stāmerienas pils kompleksā

11.

Ieejas biļešu maksa Stāmerienas pilī:

11.1.

Pieaugušajiem

1 persona

4,13

0,87

5,00

11.2.

Skolēniem, studentiem, pensionāriem, 3.grupas invalīdiem

1 persona

2,07

0,43

2,50

11.3.

Ģimenes biļete

1 komplekts

8,26

1,74

10,00

11.4.

Atbrīvoti no cenrāža 11.1. un 11.2. apakšpunktā minētajiem maksas pakalpojumiem ir personas līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, personas ar I un II grupas invaliditāti (uzrādot invaliditātes apliecību) un viena persona, kas pavada personu ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam vai personu ar I grupas invaliditāti

12.

Telpu, inventāra noma un teritorijas izmantošana Stāmerienas pils kompleksā:

12.1.

1.stāva kreisā spārna telpu noma 1 2

1 stunda

123,97

26,03

150,00

12.2.

1.stāva kreisā spārna telpu noma laikā no 23:00-06:00 1 2

1 stunda

247,94

52,06

300,00

12.3.

2.stāva telpas pie balkona noma 1 2

1 stunda

41,32

8,68

50,00

12.4.

2.stāva telpas pie balkona noma laikā no 23:00-06:00 1 2

1 stunda

82,64

17,36

100,00

12.5.

Stāmerienas pils iekštelpu kompleksa noma 1 2

1 stunda

330,58

69,42

400,00

12.6.

Stāmerienas pils iekštelpu kompleksa noma laikā no 23:00-06:00 1 2

1 stunda

661,16

138,84

800,00

12.7.

Stāmerienas pils teritorijas piknika vietas noma

1 stunda

28,93

6,07

35,00

12.8.

Stāmerienas pils teritorijas noma (bez piknika zonas)

1 stunda

111,57

23,43

135,00

12.9.

Stāmerienas pils teritorijas noma (bez piknika zonas) no 23:00 – 06:00

1 stunda

223,14

46,86

270,00

12.10.

Noteikta EUR 100,00 atlaide cenrāža 12.1., 12.2., 12.8. un 12.9.apakšpunktā minētajam pakalpojumam laulību reģistrācijas gadījumos personām, kuras ir deklarējušas dzīvesvietu Gulbenes novada administratīvajā teritorijā

13.

Gida pakalpojumi Stāmerienas pilī un tās teritorijā

13.1.

Grupā līdz 5 personām  (latviešu valodā)

1 stunda

12,40

2,60

15,00

13.2.

Grupā līdz 5 personām (angļu; krievu valodā)

1 stunda

17,36

3,64

21,00

13.3.

Grupā no 6-20 personām (latviešu valodā)

1 stunda

20,66

4,34

25,00

13.4.

Grupā no 6-20 personām (angļu; krievu valodā)

1 stunda

28,93

6,07

35,00

Ziemas perioda (01.10. – 31.03.) pakalpojumu cenrādis Stāmerienas pils kompleksā

14.

Ieejas biļešu maksa Stāmerienas pilī:

14.1.

Pieaugušajiem

1 persona

2,48

0,52

3,00

14.2.

Skolēniem, studentiem, pensionāriem, 3.grupas invalīdiem

1 persona

1,65

0,35

2,00

14.3.

Ģimenes biļete

1 komplekts

5,70

1,20

6,90

 

Atbrīvoti no cenrāža 14.1. un 14.2. apakšpunktā minētajiem maksas pakalpojumiem ir personas līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, personas ar I un II grupas invaliditāti (uzrādot invaliditātes apliecību) un viena persona, kas pavada personu ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam vai personu ar I grupas invaliditāti

15.

Telpu, inventāra noma un teritorijas izmantošana Stāmerienas pils kompleksā:

15.1.

1.stāva kreisā spārna telpu noma 1 2

1 stunda

86,78

18,22

105,00

15.2.

1.stāva kreisā spārna telpu noma laikā no 23:00-06:00 1 2

1 stunda

173,55

36,45

210,00

15.3.

2.stāva telpas pie balkona noma 1 2

1 stunda

28,93

6,07

35,00

15.4.

2.stāva telpas pie balkona noma laikā no 23:00-06:00 1 2

1 stunda

57,85

12,15

70,00

15.5.

Stāmerienas pils iekštelpu kompleksa noma 1 2

1 stunda

231,40

48,60

280,00

15.6.

Stāmerienas pils iekštelpu kompleksa noma no     23:00-06:00 1 2

1 stunda

462,81

97,19

560,00

15.7.

Stāmerienas pils teritorijas piknika vietas noma

1 stunda

20,25

4,25

24,50

15.8.

Stāmerienas pils teritorijas noma (bez piknika zonas)

1 stunda

78,10

16,40

94,50

15.9.

Stāmerienas pils teritorijas noma (bez piknika zonas) no 23:00 – 06:00

1 stunda

149,31

39,69

189,00

15.10.

Noteikta EUR 100,00 atlaide cenrāža 15.1., 15.2, 15.8. un 15.9. apakšpunktā minētajam pakalpojumam laulību reģistrācijas gadījumos personām, kuras ir deklarējušas dzīvesvietu Gulbenes novada administratīvajā teritorijā

16.

Gida pakalpojumi Stāmerienas pilī un tās teritorijā

16.1.

Grupā līdz 5 personām  (latviešu valodā)

1 stunda

12,40

2,60

15,00

16.2.

Grupā līdz 5 personām (angļu; krievu valodā)

1 stunda

17,36

3,64

21,00

16.3.

Grupā no 6-20 personām (latviešu valodā)

1 stunda

20,66

4,34

25,00

16.4.

Grupā no 6-20 personām (angļu; krievu valodā)

1 stunda

28,93

6,07

35,00

17.

Citi pakalpojumi Stāmerienas pilī un tās teritorijā (gan vasaras, gan ziemas periodā)

17.1.

Rekvizītu noma

1 komplekts

8,26

1,74

10,00

17.2.

Foto sesija ar individuālo fotogrāfu iekštelpās

1 stunda

33,06

6,94

40,00

17.3.

Krēslu pārvalka noma

1 gabals

1,65

0,35

2,00

17.4.

Galdauta noma

1 gabals

1,65

0,35

2,00

Vienreizēja papildus ieejas maksa personai Stāmerienas pilī  2 EUR

Vienreizēja papildus iespēja iznomāt trauku komplektu personai 1 EUR

 

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Gulbenes novada pašvaldības 2022.gada 29.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.20 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2022. gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr. 4 “Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” maksas pakalpojumu cenrādis””

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

       

Gulbenes novada dome 2022.gada 31.marta saistošie noteikumi Nr.4 “Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” maksas pakalpojumu cenrādis” (turpmāk – Saistošie noteikumi) nosaka Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” maksas pakalpojumu cenrādi.

Ievērojot, ka Saistošajos noteikumos:

  1. baneru izvietošanai tūrisma portālā nepieciešams paaugstināt pakalpojuma cenu, kā arī paredzēt jaunu pakalpojumu - baneru izvietošanai tūrisma portālā vienas nedēļas garumā;
  2. tiek veiktas izmaiņas pakalpojumā - maksa par braucienu ar elektrovilcieniņu (elektromobili) Gulbenes pilsētā, paaugstinot maksas pakalpojuma cenas, kā arī izveidota iespēja piešķirt atlaidi personām ar Latvijas goda ģimenes apliecību “3+ Ģimenes karte”, Lietuvas Republikas ģimenes karti “Šeimos kortele” un Igaunijas Republikas ģimenes karti “Perekaart”, bērnu vecākiem 50% apmērā, bet bērniem 90% apmērā;
  3. tiek precizēts ziemas periods;
  4. tiek precizēts suvenīru un grāmatu uzcenojums, kurus tirgo aģentūra “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs”;

atbilstoši Gulbenes novada domes 2018.gada 29.marta noteikumu Nr.8 “Gulbenes novada domes, tās iestāžu un struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un apstiprināšanas kārtība” (protokols Nr.4, 46.§) 17.punktam (maksas pakalpojuma izcenojumu pārskata un izdara grozījumus maksas pakalpojumu cenrādī gadījumā, ja ir būtiski mainījušās (samazinājušās vai palielinājušās par 5%) tiešās vai netiešās izmaksas, kuras veido maksas pakalpojuma izcenojumu) nepieciešams sagatavot attiecīgus grozījumus. Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumu Nr.108 “Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” 3.1 punktā noteiktajam, normatīvā akta grozījumus sagatavo, ja normatīvo aktu nepieciešams grozīt pēc būtības. Ievērojot minēto, ir sagatavots saistošo noteikumu projekts “Grozījumi Gulbenes novada domes 2022. gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr. 4 "“Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” maksas pakalpojumu cenrādis”” (turpmāk – Projekts)

2. Īss projekta satura izklāsts

 Projekts pēc būtības precizē Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” maksas pakalpojumu veidus un to cenu, paredzot atlaides attiecīgajam pakalpojumam.

     

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Sniedzot maksas pakalpojumus, Gulbenes novada pašvaldības aģentūra “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” gūs atbilstošus budžeta ienākumus.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Saistošie noteikumi neradīs ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Gulbenes novada pašvaldības aģentūra “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs”.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav notikušas konsultācijas.