APSTIPRINĀTI

2023.gada 30.marta Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.4; 128.p.)

 

Gulbenes novada pašvaldības iestāžu sniegto siltumenerģijas apgādes maksas pakalpojumu cenrādis

N.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (euro)

PVN (euro)

Cena ar PVN (euro)

1.

Siltumenerģija telpu apkurei Gulbenes novada Beļavas pagasta Beļavas ciemā:

1.1.

fiziskām personām

MWh

138,48

16,62

155,10

1.2.

juridiskām personām

MWh

138,48

29,08

167,56

2.

Siltumenerģija telpu apkurei sociālajai mājai “Blomīte”, Beļavas pagastā:

2.1.

fiziskām personām

MWh

180,32

0,00**

180,32

3.

Siltumenerģija telpu apkurei Gulbenes novada Daukstu pagasta Staru ciemā:

3.1.

fiziskām personām

MWh

148,35

17,80

166,15

3.2.

juridiskām personām

MWh

148,35

31,15

179,50

4.

Siltumenerģija telpu apkurei Gulbenes novada Druvienas pagasta Druvienas ciemā:

4.1.

fiziskām personām

MWh

169,27

20,31

189,58

4.2.

juridiskām personām

MWh

169,27

35,55

204,82

5.

Siltumenerģija telpu apkurei Gulbenes novada Galgauskas pagasta daudzdzīvokļu mājai „Veiši”:

5.1.

fiziskām personām

MWh

93,79

11,25

105,04

5.2.

juridiskām personām

MWh

93,79

19,70

113,49

6.

Siltumenerģija telpu apkurei Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta Jaungulbenes ciemā:

6.1.

fiziskām personām

MWh

150,02

18,00

168,02

6.2.

juridiskām personām

MWh

150,02

31,50

181,52

7.

Siltumenerģija telpu apkurei Jaungulbenes pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” ēkā:

7.1.

fiziskām personām

MWh

137,85

16,54

154,39

7.2.

juridiskām personām

MWh

137,85

28,95

166,80

8.

Siltumenerģija telpu apkurei Gulbenes novada Lejasciema pagasta Lejasciema ciemā:

8.1.

fiziskām personām

MWh

97,48

11,70

109,18

8.2.

juridiskām personām

MWh

97,48

20,47

117,95

9.

Siltumenerģija telpu apkurei Gulbenes novada Lejasciema pagasta Sinoles ciemā:

9.1.

fiziskām personām

MWh

128,64

15,44

144,08

9.2.

juridiskām personām

MWh

128,64

27,01

155,65

10.

Siltumenerģija telpu apkurei Gulbenes novada Litenes pagasta Litenes ciemā:

10.1.

fiziskām personām

MWh

149,45

17,93

167,38

10.2.

juridiskām personām

MWh

149,45

31,38

180,83

11.

Siltumenerģija telpu apkurei Gulbenes novada Lizuma pagasta Lizuma ciemā:

11.1.

fiziskām personām

MWh

72,32

8,68

81,00

11.2.

juridiskām personām

MWh

72,32

15,19

87,51

12.

Siltumenerģija telpu apkurei Gulbenes novada Rankas pagasta Rankas ciemā:

12.1.

fiziskām personām

MWh

123,89

14,87

138,76

12.2.

juridiskām personām

MWh

123,89

26,02

149,91

13.

Siltumenerģija telpu apkurei Rankas pamatskolas infrastruktūrai pieslēgtajām ēkām

13.1.

fiziskām personām

MWh

109,84

13,18

123,02

13.2.

juridiskām personām

MWh

109,84

23,07

132,91

14.

Siltumenerģija telpu apkurei Tirzas pamatskolas infrastruktūrai pieslēgtajām ēkām

14.1.

fiziskām personām

MWh

137,78

16,53

154,31

14.2.

juridiskajām personām

MWh

137,78

28,93

166,71

15.

Siltumenerģija telpu apkurei ēkai “Biedrības nams”, Tirzas pagastā:

15.1.

fiziskām personām

MWh

142,64

17,12

159,76

15.2.

juridiskām personām

MWh

142,64

29,95

172,59

16.

Siltumenerģija telpu apkurei ēkai “Doktorāts”, Tirzas pagastā:

16.1.

fiziskām personām

MWh

156,13

18,74

174,87

16.2.

juridiskām personām

MWh

156,13

32,79

188,92

17.

Siltumenerģija telpu apkurei Sveķu pamatskolas infrastruktūrai pieslēgtajām ēkām:

17.1.

fiziskām personām

MWh

138,45

16,61

155,06

17.2.

juridiskām personām

MWh

138,45

29,07

167,52

18.

Siltumenerģija telpu apkurei ēkai Dzirnavu ielā 7A, Gulbenē, Gulbenes novads:

18.1.

fiziskām personām

MWh

169,19

20,30

189,49

18.2.

juridiskām personām

MWh

169,19

35,53

204,72

Piezīmes:

* Piemēro pievienotās vērtības nodokļa samazināto likmi saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 42.panta divpadsmito daļu.

** Pakalpojumus neapliek ar pievienotās vērtības nodokli saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 9.punktu.