Apstiprināts

2022.gada 24.novembra domes sēdē (protokols Nr.23; 89.p)