6. jūnijā Latvijā notiek Eiropas Parlamenta un pašvaldību vēlēšanas.

Kopš 2009. gada 1. jūlija ir spēkā jauns administratīvi teritoriālais iedalījums

Latvijas Republiku iedala šādās administratīvajās teritorijās:

 1. apriņķos;
 2. republikas pilsētās;
 3. novados.

/Apdzīvoto teritoriju un apdzīvoto vietu likums, 2009.g./

Jaunizveidotā Gulbenes novada domē tiek ievēlēti 17 deputāti.

Gulbenes novads ir vienīgais Latvijā, kas administratīvi teritoriālās reformas rezultātā kopumā ir pārņēmis viena - Gulbenes - rajona pašvaldību funkcijas. Tagad novada teritorijā ir viena pašvaldība iepriekšējo 14 vietā.

Gulbenes novada pašvaldības teritorijai ir šāds iedalījums:

 • novada pilsēta - Gulbene;
 • novada pagasti – Beļavas, Daukstu, Druvienas, Galgauskas, Jaungulbenes, Lejasciema, Litenes, Lizuma, Līgo, Rankas, Stāmerienas, Stradu, Tirzas.

/Gulbenes novada pašvaldības nolikums, 2009.g./

 

31.jūlijs. Tiek optimizēts pamatizglītības iestāžu skaits novadā.

Gulbenes novada dome nolemj:

 • likvidēt Rēveļu pamatskolu,
 • reorganizēt Siltāju pamatskolu par Gulbīša vidusskolas filiāli.

/Gulbenes novada domes 2009.g.31.VII sēde/

Tagad Gulbenes novadā ir:

 • 7 vidējās vispārējās izglītības iestādes,
 • 2 arodvidusskolas,
 • 10 pamatskolas,
 • 1 sākumskola,
 • 1 speciālā internātpamatskola,
 • 9 pirmsskolas izglītības iestādes,
 • 1 mākslas skola,
 • 1 mūzikas skola,
 • 1 sporta skola.

 

24. septembris. Darba kabinetos risinātie jautājumi par novada simboliku nokļuvuši deputātu sēdes darba kārtībā. Tiek lemts arī par "Gulbenes Novada Ziņu" izdošanu.

 

logo

11. novembrī Logo vērtēšanas komisija, izvērtējot iesniegtos priekšlikumus, pieņem lēmumu. Pirmo vietu iegūst Vinetas Vašķes darbs, tomēr autorei tiek lūgts uzrakstam izvēlēties citu burtu formu. Izmaiņas tiek veiktas, un jaunizveidotajam novadam ir savs logo.

 

26. marts. Deputātu balsojums par Gulbīšu vidusskolas reorganizāciju, likvidējot struktūrvienību "Siltāju pamatskola". Lēmums netiek pieņemts.

 

ģērbonis

27. aprīlis. Ar Kultūras ministrijas lēmumu Ģerboņu reģistrā tiek reģistrēts Gulbenes novada ģerbonis, kura atbilstība heraldikas prasībām pirms tam ir izvērtēta Valsts Heraldikas komisijā. Pēc mēneša vietējā pašvaldība akceptē domu par Gulbenes novada karogu: sudraba un zaļās krāsas fonā - Gulbenes novada ģerbonis.

 

 

ģērbonis

29. decembris. Gulbenes novada domes sēdē pieņem lēmumu likvidēt Gulbīša vidusskolas filiāli "Siltāju pamatskola" no 2011.gada 1.jūlija.

Ir izlolota un īstenota iecere svinēt novada svētkus. Tie 22. jūnijā notiek Druvienas pagastā un ir pirmie visiem kopā - 13 pagastiem un pilsētai. Kultūras dzīves aktivitātes risinās gan katrā pagastā, gan pilsētā, bet īpašus svētkus pašiem sev sarūpē Lizums un Jaungulbene, svinot pagasta svētkus. Tiek rīkoti arī Gulbenes pilsētas svētki.

29.decembris. Novada domes sēdē deputāti lemj par pašvaldības aģentūras „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs" izveidi ar 2012.gada 1.martu.

 • Tiek lemts par Jaungulbenes sociālās aprūpes centra pārcelšanu uz bijušo Siltāju pamatskolas ēku Līgo pagastā.. 3.aprīlī domes deputāti uzdod Attīstības un īpašumu nodaļai organizēt tehniskā projekta izstrādi bijušās skolas ēkas pielāgošanai sociālās aprūpes centra klientu vajadzībām.
 • 7.jūlijā novada svētki "Stāmerienas gredzens".
 • Ar trīspadsmit balsīm "par", vienu - "pret" un vienam atturoties 31.janvāra sēdē deputāti nolemj: "Likvidēt Ozolkalna pamatskolu ar 2012.gada 31.jūliju".
 • Latvijas Pašvaldību savienības organizētajā konkursā novads iegūst titulu "Eiropas Gada pašvaldība 2012".
 • Izglītības un Zinātnes ministrijas organizētajā konkursā iegūta nominācija "Darbā ar jaunatni tradīcijām bagātākā pašvaldība".
 • 24.janvāra domes sēdē tiek pieņemts lēmums reorganizēt Beļavas pirmsskolas izglītības iestādi „Zvaniņš" par K.Valdemāra pamatskolas filiāli. Ar 2013.gada 1.septembri iepriekšējo deviņu vietā novadā ir astoņas pirmsskolas izglītības iestādes: trīs pilsētā un pa vienai Jaungulbenes, Lejasciema, Litenes, Rankas un Stradu pagastā.
 • 2013.gada 25.maijā pēdējā Gulbenes novada domes 1.sasaukuma sēde. Domes sastāvā strādāja 17 deputāti, kas tika ievēlēti 2009.gada 6.jūnija vēlēšanās. Trīs deputātu amata vietām dažādu iemeslu dēļ mainījās personālijas.

Gulbenes novada domes deputāti
no 2009.gada jūlija līdz 2013.gada maijam

 1. Alda Alberte – Jaunais laiks, Pilsoniskā savienība .Deputāta pienākumus sāk pildīt no 2010. gada 1. decembra, pirms tam - Andis Caunītis.
 2. Jānis Antaņevičs – Tautas partija
 3. Raitis Apalups - Tautas partija. Deputāta pienākumus sāk pildīt no 2010. gada 6. oktobra, pirms tam - Voldemārs Mezītis, vēl pirms tam - Aldis Strads.
 4. Normunds Audzišs – Partija LPP/LC
 5. Guntis Blūms – Zaļo un Zemnieku savienība
 6. Gunārs Ciglis - Zaļo un Zemnieku savienība Deputāta pienākumus sāk pildīt no 2011. gada maija. Pirms tam - Māris Raģelis.
 7. Novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Sandra Daudziņa – Zaļo un Zemnieku savienība
 8. Stanislavs Gžibovskis – Zaļo un Zemnieku savienība
 9. Saulcerīte Indričeva – Zaļo un Zemnieku savienība
 10. Valtis Krauklis – Tautas partija
 11. Ivars Kupčs – Jaunais laiks, Pilsoniskā savienība
 12. Intars Liepiņš – Sabiedrība citai politikai
 13. Ilze Mezīte – Jaunais laiks, Pilsoniskā savienība
 14. Jānis Naglis – Jaunais laiks, Pilsoniskā savienība
 15. Dzintars Poļaks – Partija LPP/LC
 16. Nikolajs Stepanovs – Tautas partija 
 17. Novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Dainis Švika – Tautas partija

 

Informāciju sagatavoja V.Vilde