Publikācijas datums:
GND-2016/25
Izbeigts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Rezultātu publicēšanas datums
24.03.2016.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „7 skolēnu un 2 pavadošo personu grupas transportēšana maršrutā lidosta „Rīga” - Hammerfest (Norvēģija) – lidosta „Rīga” un ceļojuma apdrošināšana”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/25.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 07.04.2016. plkst.10.00.

 

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „7 skolēnu un 2 pavadošo personu grupas transportēšana maršrutā lidosta „Rīga” - Hammerfest (Norvēģija) – lidosta „Rīga” un ceļojuma apdrošināšana”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/25.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 7.aprīlī nolēmusi izbeigt iepirkumu, jo nav saņemts neviens pretendenta piedāvājums.