Publikācijas datums:
GND-2015/10/KPFI
Pārtraukts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Rezultātu publicēšanas datums
24.03.2015.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Apgaismojuma infrastruktūras uzlabošana", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/10/KPFI.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 09.04.2015. plkst.10.00.

Instrukcija

Pielikumi

dialux.zip

rasejumi-nail.zip

 

Jautājums un atbilde

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Apgaismojuma infrastruktūras uzlabošana", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/10/KPFI.

Gulbenes novada domes Iepirkumu komisija nolēmusi pārtraukt iepirkumu, sakarā ar to, ka iepirkuma dokumentācijā plāno veikt būtiskus grozījumus.