Publikācijas datums:
GND-2015/28
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA „Rubate”
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Līgumsumma
EUR 12229,81 bez PVN
Rezultātu publicēšanas datums
15.07.2015.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Apkures katla uzstādīšana Gulbenē, Dzirnavu ielā 7A", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/28.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 27.07.2015. plkst.10.00.

Papildus informācija

Nepieciešama 700-800 l akumulācijas tvertne ar iebūvētu karstā ūdens 200-300 l tvertni. Akumulācijas tvertnei jābūt nosiltinātai.

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Apkures katla uzstādīšana Gulbenē, Dzirnavu ielā 7A”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/28.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2015.gada 29.jūlijā nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „Rubate”, reģ. Nr.40003291605, ar līgumcenu diviem gadiem EUR 12229,81 bez PVN.

Missing multivides elements.