Publikācijas datums:
GND-2015/51
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA „SANART”
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Līgumsumma
EUR 29892,87 bez PVN
Rezultātu publicēšanas datums
21.10.2015.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Apkures sistēmas izbūve Rīgas ielā 65, Gulbenē”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/51.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 02.11.2015. plkst.10.00.

 

 

Citi 

 

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Apkures sistēmas izbūve Rīgas ielā 65, Gulbenē”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/51.
Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2015.gada 13.novembrī nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „SANART”, reģ. Nr. 44103043748, ar līgumcenu EUR 29892,87 bez PVN.