Publikācijas datums:
GND-2016/49
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA “SANART”
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Līgumsumma
EUR 22139,17 bez PVN
Rezultātu publicēšanas datums
15.07.2016.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Apkures sistēmas un iekšējo ūdensvadu sistēmas izbūve”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/49.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 26.07.2016. plkst.10.00.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Apkures sistēmas un iekšējo ūdensvadu sistēmas izbūve”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/49.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 28.jūlijā nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “SANART”, reģ. Nr. 44103043748, ar līgumcenu EUR 22139,17 bez PVN.