Publikācijas datums:
GND-2015/6/ERAF
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
AS „CAPITAL"
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Līgumsumma
bez PVN EUR 14528,39
Rezultātu publicēšanas datums
17.03.2015.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Bezvadu interneta pieejas zonas un datortīkla izveide projekta „Publisko interneta pieejas punktu attīstība Gulbenes novadā" ietvaros", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/6/ERAF.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 09.04.2014. plkst.10.00.

Instrukcija

Shēmas

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Bezvadu interneta pieejas zonas un datortīkla izveide projekta „Publisko interneta pieejas punktu attīstība Gulbenes novadā" ietvaros", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/6/ERAF.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2015.gada 9.aprīlī nolēmusi atzīt par uzvarētāju AS „CAPITAL", reģ. Nr. 40003088497, ar līgumcenu bez PVN EUR 14528,39.

Lemums_2015_6.pdf

Ligums_Capital.pdf

Vienosanas_Capital.pdf