Publikācijas datums:
GND-2016/30
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
AS „DIĀNA”
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Līgumsumma
bez PVN EUR 1718,55
Rezultātu publicēšanas datums
25.04.2016.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Būvmateriālu iegāde un/vai piegāde Gulbenes novada Stradu pagasta pārvaldes vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/30.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 09.05.2016. plkst.10.00.

 

 

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Būvmateriālu iegāde un/vai piegāde Gulbenes novada Stradu pagasta pārvaldes vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/30.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 9.maijā nolēmusi atzīt par uzvarētāju AS „DIĀNA”, reģ. Nr. 41203000447, ar līgumcenu par tehniskajā specifikācijā norādīto preču vienu vienību bez PVN EUR 1718,55.