Publikācijas datums:
GND-2016/50
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Rezultātu publicēšanas datums
22.06.2016.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Būvmateriālu, santehnikas materiālu, elektromateriālu un instrumentu iegāde Gulbenes novada Beļavas pagasta pārvaldes vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/50.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 05.07.2016. plkst.10.00.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Būvmateriālu, santehnikas materiālu, elektromateriālu un instrumentu iegāde Gulbenes novada Beļavas pagasta pārvaldes vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/50.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 15.jūlijā nolēmusi:

  1. atzīt iepirkuma 1.daļā „Būvmateriālu iegāde Gulbenes novada Beļavas pagasta pārvaldes vajadzībām” par uzvarētāju SIA „STERS G”, reģ. Nr. 44103050345, „Mētras-1”, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, LV-4429, ar līgumcenu par tehniskajā specifikācijā norādīto preču vienu vienību bez PVN EUR 488,01;
  2. atzīt iepirkuma 2.daļā “ Rokas instrumentu un palīgmateriālu iegāde Gulbenes novada Beļavas pagasta pārvaldes vajadzībām” par uzvarētāju SIA “Lauku apgāds un meliorācija”, reģ. Nr. 44103005426, Dzirnavu iela 18, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729, ar līgumcenu par tehniskajā specifikācijā norādīto preču vienu vienību bez PVN EUR 180,65;
  3. atzīt iepirkuma 3.daļā „Santehnikas materiālu iegāde Gulbenes novada Beļavas pagasta pārvaldes vajadzībām” par uzvarētāju SIA „Akvedukts”, reģ. Nr. 40003236340, „Akvedukti”, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111, ar līgumcenu par tehniskajā specifikācijā norādīto preču vienu vienību bez PVN EUR 352,98;
  4. atzīt iepirkuma 4.daļā “ Elektromateriālu iegāde Gulbenes novada Beļavas pagasta pārvaldes vajadzībām” par uzvarētāju SIA „ADTS”, reģ. Nr. 44103064294, O.Kalpaka iela 45-22, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, ar līgumcenu par tehniskajā specifikācijā norādīto preču vienu vienību bez PVN EUR 403,44.