Publikācijas datums:
GND-2017/13/ERAF
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA “CMB”
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Līgumsumma
bez PVN 9350,00 EUR
Rezultātu publicēšanas datums
24.02.2017.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Būvprojekta “Gulbenes 2.vidusskolas pārbūve” ekspertīze”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/13/ERAF.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 09.03.2017. plkst.10.00.

Instrukcija_2017_13.doc

Gulbenes 2 vsk 2017.02.13.zip

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Būvprojekta “Gulbenes 2.vidusskolas pārbūve” ekspertīze”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/13/ERAF.
Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2017.gada 9.martā nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “CMB”, reģ. Nr. 43603024025, ar līgumcenu bez PVN 9350,00 EUR.

Lemums_2017_13.pdf

Ligums_SIA_CMB.pdf