Publikācijas datums:
GND-2016/98
Pārtraukts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Rezultātu publicēšanas datums
29.11.2016.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Kļavkalnu ielai posmā no Kalna ielas līdz Saules ielai un Pļavu ielai”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/98.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 12.12.2016. plkst.10.00.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Kļavkalnu ielai posmā no Kalna ielas līdz Saules ielai un Pļavu ielai”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/98.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 22.decembrī nolēmusi pārtraukt iepirkumu finanšu līdzekļu trūkuma dēļ.