Publikācijas datums:
GND-2016/46
Līgums noslēgts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA „JOE”
Līgumsumma
EUR 5628,00 bez PVN.
Iepirkuma procedūra
Iepirkumi 8'' panta kārtībā
Rezultātu publicēšanas datums
13.06.2016.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība telpu grupas pārbūvei Lizuma “Akācijās””, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/46.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 13.06.2016. plkst.10.00.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība telpu grupas pārbūvei Lizuma “Akācijās””, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/46.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 13.jūnijā nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „JOE”, reģ. Nr. 43603067147, ar līgumcenu EUR 5628,00 bez PVN.