Publikācijas datums:
GND-2017/5/ERAF
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA “Firma L4”
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Līgumsumma
bez PVN 12120.00 EUR
Rezultātu publicēšanas datums
14.02.2017.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Būvuzraudzība ceļa posma Lizums – Kalēji – Avoti pārbūvei”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/5/ERAF.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 28.02.2017. plkst.10.00.

Instrukcija_2017_5.doc

buvproj.zip

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Būvuzraudzība ceļa posma Lizums – Kalēji – Avoti pārbūvei”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/5/ERAF.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2017.gada 2.martā nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “Firma L4”, reģ. Nr. 40003236001, ar līgumcenu bez PVN 12120.00 EUR.

Lemums_GND_2017_5_ERAF

Ligums_GND_2017_5_ERAF.pdf