Publikācijas datums:
GND-2017/2/ERAF
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA “GEO CONSULTANTS”
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Līgumsumma
bez PVN 7350,00 EUR
Rezultātu publicēšanas datums
03.01.2017.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Būvuzraudzība Ražotāju ielas un Lapu ielas pārbūvei”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/2/ERAF.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 18.01.2017. plkst.10.00.

Instrukcija_2017_2.doc

Lapu_iela_Projekts.zip

Razotaju_iela_Projekts.zip

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Būvuzraudzība Ražotāju ielas un Lapu ielas pārbūvei”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/2/ERAF.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2017.gada 19.janvārī nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “GEO CONSULTANTS”, reģ. Nr. 40003340949, ar līgumcenu bez PVN 7350,00 EUR.

Lemums_2017_2.pdf

Ligums_GeoConsultants.pdf