Publikācijas datums:
GND-2016/90
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA “Sistēmeksperts”
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Līgumsumma
bez PVN 9590,00 EUR
Rezultātu publicēšanas datums
08.11.2016.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Būvuzraudzība sešu ceļu posmu pārbūvei Gulbenes novadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/90.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 21.11.2016. plkst.10.00.

Buuvprojekti.zip

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Būvuzraudzība sešu ceļu posmu pārbūvei Gulbenes novadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/90.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 24.novembrī nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “Sistēmeksperts”, reģ. Nr. 44103048105, ar līgumcenu bez PVN 9590,00 EUR.