Publikācijas datums:
GND-2016/77
Pārtraukts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Rezultātu publicēšanas datums
17.10.2016.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Būvuzraudzība sešu ceļu posmu pārbūvei Gulbenes novadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/77.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 28.10.2016. plkst.10.00.

Instrukcija_2016_77.doc

Buuvprojekti.zip

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Būvuzraudzība sešu ceļu posmu pārbūvei Gulbenes novadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/77.

Gulbenes novada domes Iepirkumu komisija nolēmusi pārtraukt iepirkumu, sakarā ar to, ka iepirkuma dokumentācijā plāno veikt būtiskus grozījumus.