Publikācijas datums:
GND-2016/36
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA „RĪGAS LUKSOFORS”
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Līgumsumma
bez PVN EUR 7449,89
Rezultātu publicēšanas datums
27.04.2016.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Ceļu horizontālo apzīmējumu uzklāšana uz Gulbenes pilsētas ielām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/36.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 11.05.2016. plkst.10.00.

 

 

 

 

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Ceļu horizontālo apzīmējumu uzklāšana uz Gulbenes pilsētas ielām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/36.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 11.maijā nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „RĪGAS LUKSOFORS”, reģ. Nr. 40003249612, ar līgumcenu bez PVN EUR 7449,89.