Publikācijas datums:
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Pasūtītājs
Gulbenes novada Stradu pagasta pārvalde

Cenu aptauja par ārdurvju un iekšdurvju izgatavošanu un uzstādīšanu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Stāķi-17, Stradu pagastā, Gulbenes novadā

Stāķi-17 daudzdīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieki paziņo, ka saskaņā ar dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu no 29.01.2013 tiek rīkota cenu aptauja par ārdurvju un iekšdurvju izgatavošanu un uzstādīšanu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Stāķi-17, Stradu pagastā, Gulbenes novadā.

Piedāvājumus iesniegt personīgi vai pa pastu: Gulbenes novada SIA „Gulbenes Nami“, līdz 11.02.2013.plkst.16.00.

Adrese: Gaitnieku ielā 1b, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401, tālrunis 29365599 vai iesūtīt e-pastā: leiteberge@gmail.com

Papildu informācija