Publikācijas datums:
DPP -2015/2
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
AS "Virši-A"
Pasūtītājs
Gulbenes novada Daukstu pagasta pārvalde
Līgumsumma
EUR16580.00 bez PVN
Rezultātu publicēšanas datums
25.05.2015.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada Daukstu pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000017434, Dārza ielā 10, c. Stari, Daukstu pag., Gulbenes nov., LV-4417, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Degvielas iegāde Gulbenes novada Daukstu pagasta pārvaldes vajadzībām 2015./2016.gadam". Iepirkuma identifikācijas Nr.DPP -2015/2.

Nolikums

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu
Sēdes protokols Nr.3, 03.06.2015.
Gulbenes novada Daukstu pagasta pārvalde , reģ. Nr. 90000017434,Dārza iela 10,Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, pieņēmusi lēmumu iepirkumā "Degvielas iegāde Gulbenes novada Daukstu pagasta pārvaldei 2015./2016. gadā", Identifikācijas Nr. DPP 2015 /2.
Saņemto piedāvājumu skaits 3.
Daukstu pagasta pārvalde nolēmusi slēgt līgumu ar AS "Virši-A", reģ.Nr.40003242737 par summu EUR16580.00 bez PVN.

Protokols