Publikācijas datums:
GNDPP -2015/2
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA "LUKoil Baltija R"
Pasūtītājs
Gulbenes novada Līgo pagasta pārvalde
Līgumsumma
EUR 12 559.00 bez PVN
Rezultātu publicēšanas datums
04.06.2015.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada Līgo pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000011802, Krasta ielā 12, Līgo, Līgo pagastā, Gulbenes novadā, LV-4421, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Degvielas iegāde Gulbenes novada Līgo pagasta pārvaldes vajadzībām", iepirkuma identifikācijas Nr. GNDPP -2015/2.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 15.06.2015. plkst.10.00.

Nolikums

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu
Sēdes protokols Nr.3, 17.06.2015.
Gulbenes novada Līgo pagasta pārvalde , reģ. Nr. 90000011802, Krasta iela 12, Līgo pagasts, Gulbenes novads, pieņēmusi lēmumu iepirkumā "Degvielas iegāde Gulbenes novada Līgo pagasta pārvaldei ", Identifikācijas Nr. GNLPP 2015 /2.
Saņemto piedāvājumu skaits 2
Līgo pagasta pārvalde nolēmusi slēgt līgumu ar SIA "LUKoil Baltija R", reģ.Nr.40003134777 par summu EUR 12 559.00 bez PVN.

Protokols