Publikācijas datums:
SR 2015/3
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
AS „Virši - A"
Pasūtītājs
Gulbenes novada Stradu pagasta pārvalde
Līgumsumma
EUR 10 336,50 bez PVN
Rezultātu publicēšanas datums
23.10.2015.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada Stradu pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000025821, Parka ielā 10, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Degvielas iegāde Gulbenes novada Stradu pagasta pārvaldes vajadzībām", iepirkuma identifikācijas Nr. SR 2015/3.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 04.11.2015. plkst.09.00.

 

 

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada Stradu pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000025821, Parka ielā 10, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Degvielas iegāde Gulbenes novada Stradu pagasta pārvaldes vajadzībām", iepirkuma identifikācijas Nr. SR 2015/3.

Gulbenes novadaStradu pagasta pārvaldes iepirkumu komisija 2015.gada 4.novembrī nolēmusi atzīt par uzvarētāju AS „Virši - A", reģ. Nr. 40003242737 ar līgumcenu EUR 10 336,50 bez PVN.