Publikācijas datums:
GND-2017/38
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA “BC ENGINEERING”
Līgumsumma
bez PVN 70000,00 EUR
Iepirkuma procedūra
Sarunu procedūra
Rezultātu publicēšanas datums
16.06.2017.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Dekantercentrifūgas piegāde un uzstādīšana”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/38.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2017.gada 16.jūnijā nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “BC ENGINEERING”, reģ. Nr. 40103820642, ar līgumcenu bez PVN 70000,00 EUR.