Publikācijas datums:
GND-2016/23
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Rezultātu publicēšanas datums
18.03.2016.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Divu objektu pārbūvju būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/23.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 01.04.2016. plkst.10.00.

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Divu objektu pārbūvju būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/23.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 26.aprīlī nolēmusi:

  1. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 1.daļā „Ēkas Vidus ielā 7 pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība” SIA “Ceturtais stils”, reģ. Nr. 55403015621, ar līgumcenu bez PVN EUR 26242,00;
  2. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 2.daļā „Objekta “Jaungulbenes alejas” pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība” SIA „Lūsis V”, reģ. Nr. 40103502004, ar līgumcenu bez PVN EUR 26785,00.