Publikācijas datums:
GND-2016/37
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Rezultātu publicēšanas datums
06.05.2016.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Divu pagastu autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi vasaras sezonā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/37.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 19.05.2016. plkst.10.00.

 

 

 

 

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Divu pagastu autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi vasaras sezonā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/37.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 19.maijā nolēmusi:

  1. atzīt iepirkuma 1.daļā „Rankas pagasta autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi vasaras sezonā” par uzvarētāju VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Alūksnes ceļu rajons, reģ. Nr. 40003356530, ar ar līgumcenu par tehniskajā specifikācijā norādīto pakalpojumu vienu vienību bez PVN 4220,67 EUR;
  2. atzīt iepirkuma 2.daļā “Stradu pagasta autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi vasaras sezonā” par uzvarētāju Gulbenes rajona Stradu pagasta Jāņa Lazdiņa zemnieku saimniecība „Kalnāji”, reģ. Nr. 44101034577, ar līgumcenu par tehniskajā specifikācijā norādīto pakalpojumu vienu vienību bez PVN 2388,24 EUR.