Publikācijas datums:
GND-2016/48
Pārtraukts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Rezultātu publicēšanas datums
17.06.2016.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Finanšu revīzijas pakalpojumi Gulbenes novada pašvaldības vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/48.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 30.06.2016. plkst.10.00.

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Finanšu revīzijas pakalpojumi Gulbenes novada pašvaldības vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/48.
Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 21.jūnijā nolēmusi pārtraukt iepirkumu, sakarā ar to, ka iepirkuma dokumentācijā plāno veikt būtiskus grozījumus.