Publikācijas datums:
GND-2016/60
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA „V.J.M. Būve”
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Līgumsumma
bez PVN EUR 15326,29
Rezultātu publicēšanas datums
19.08.2016.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Gājēju celiņa seguma atjaunošana Jaunatnes parkā, Gulbenē”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/60.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 30.08.2016. plkst.10.00.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Gājēju celiņa seguma atjaunošana Jaunatnes parkā, Gulbenē”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/60.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 30.augustā nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „V.J.M. Būve”, reģ. Nr. 42403032196, ar līgumcenu bez PVN EUR 15326,29.