Publikācijas datums:
GND-2016/61
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Rezultātu publicēšanas datums
18.08.2016.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Grants piegāde ar iestrādi Daukstu pagasta un Līgo pagasta pārvaldes vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/61.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 30.08.2016. plkst.10.00.

Instrukcija_2016_61.docx

Daukstu_pag.pdf

Ligo_pag.pdf

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Grants piegāde ar iestrādi Daukstu pagasta un Līgo pagasta pārvaldes vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/61.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 30.augustā nolēmusi:

  1. atzīt iepirkuma 1.daļā „Grants piegāde ar iestrādi Daukstu pagasta pašvaldības autoceļos” par uzvarētāju VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Alūksnes ceļu rajonu, reģ. Nr. 40003356530, ar līgumcenu bez PVN EUR 10404,00;
  2. atzīt iepirkuma 2.daļā „Grants piegāde ar iestrādi Līgo pagasta pašvaldības autoceļos” par uzvarētāju VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Alūksnes ceļu rajonu, reģ. Nr. 40003356530, ar līgumcenu bez PVN EUR 6191,50.

Lemums_2016_61.pdf

Ligums_1_VAS_Latvijas_autocelu_uzturetajs.pdf

Ligums_2_VAS_Latvijas_autocelu_uzturetajs.pdf