Publikācijas datums:
GND-2016/74
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA “AMBERGOLD”
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Līgumsumma
bez PVN 5418,60 EUR
Rezultātu publicēšanas datums
07.10.2016.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Grants piegāde (bez izlīdzināšanas) pašvaldības autoceļiem Druvienas pagstā", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/74.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 18.10.2016. plkst.10.00.

Instrukcija_2016_74.docx

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Grants piegāde (bez izlīdzināšanas) pašvaldības autoceļiem Druvienas pagastā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/74.
Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 20.oktobrī nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “AMBERGOLD”, reģ. Nr. 44103058866, ar līgumcenu bez PVN 5418,60 EUR.

Lemums_2016_74.pdf

Ligums_SIA_Ambergold.pdf