Publikācijas datums:
GND-2016/68
Pārtraukts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Rezultātu publicēšanas datums
16.09.2016.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Grants piegāde Druvienas pagasta pārvaldes vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/68.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 27.09.2016. plkst.10.00.

Instrukcija_2016_68.docx

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Grants piegāde Druvienas pagasta pārvaldes vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/68.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 29.septembrī nolēmusi pārtraukt iepirkumu finanšu līdzekļu trūkuma dēļ.

Lemums_2016_68.pdf