Publikācijas datums:
GND-2016/45
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
Z/S „Gravas”
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Līgumsumma
5400,00 EUR bez PVN
Rezultātu publicēšanas datums
08.06.2016.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401,
uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Grants piegāde Lizuma pagasta pārvaldes
vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/45.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 20.06.2016. plkst.10.00.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Grants piegāde Lizuma pagasta pārvaldes vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/45.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 20.jūnijā nolēmusi atzīt par uzvarētāju Z/S „Gravas”, reģ. Nr. 53201015221, ar līgumcenu 5400,00 EUR bez PVN.