Publikācijas datums:
GND-2015/12
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA „Projekts EAE"
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Līgumsumma
EUR 12740,00 bez PVN
Rezultātu publicēšanas datums
09.04.2015.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Gulbenes novada ceļu pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/12.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 20.04.2015. plkst.10.00.

Instrukcija

PU_Krimi_Alsupes.pdf

PU_Mulcupes_Grimnauzi.pdf

PU_Priednieki_Abolini.pdf

PU_Silalauzas_Kalnini.pdf

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401 pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Gulbenes novada ceļu pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/12.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2015.gada 20.aprīlī nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „Projekts EAE", reģ. Nr. 44103073494, ar līgumcenu EUR 12740,00 bez PVN.

Lemums_2015_12.pdf

Ligums_ProjektsEAE.pdf