Publikācijas datums:
GND-2015/1
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA „Rufs"
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Līgumsumma
bez PVN EUR 120613,36
Rezultātu publicēšanas datums
09.01.2015.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Gulbenes novada domes administrācijas ēkas iekšējo elektrotīklu un telpu remontdarbi", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/1.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 21.01.2015. plkst.10.00.

Instrukcija

Pielikumi

Tehniskais projekts

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Gulbenes novada domes administrācijas ēkas iekšējo elektrotīklu un telpu remontdarbi", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/1.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2015.gada 17.martā nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „Rufs", reģ. Nr. 44103027283, ar līgumcenu bez PVN EUR 120613,36.

Lēmums

Ligums_Rufs.pdf