Publikācijas datums:
GND-2017/92
Līgums noslēgts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
Gulbenes rajona Litenes pagasta zemnieku saimniecību “Aizpurieši”
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Līgumsumma
1665,23 EUR
Iepirkuma procedūra
Sarunu procedūra
Rezultātu publicēšanas datums
05.12.2017.

Paziņojums par pieņemto lēmumu
Gulbenes novada domes iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iesniegtos piedāvājumus sarunu procedūrā „Gulbenes novada Litenes pagasta ceļu un ielu mehanizēta tīrīšana 2017./2018.gada ziemas periodā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/92, 2017.gada 5.decembrī ir nolēmusi atzīt par uzvarētāju Gulbenes rajona Litenes pagasta zemnieku saimniecību “Aizpurieši”, reģ. Nr. 43201014347, ar līgumcenu bez PVN par vienu pakalpojuma sniegšanas reizi 1665,23 EUR.

 

Iepirkums nav publicēts EIS