Publikācijas datums:
GND-2016/92/ERAF
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
AS „Komunālprojekts”
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Līgumsumma
bez PVN 18648,00 EUR
Rezultātu publicēšanas datums
16.11.2016.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Gulbenes novada sociālā dienesta ēkas pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/92/ERAF.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 29.11.2016. plkst.10.00.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Gulbenes novada sociālā dienesta ēkas pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/92/ERAF.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 2.decembrī nolēmusi atzīt par uzvarētāju AS „Komunālprojekts”, reģ. Nr. 40003005372, ar līgumcenu bez PVN 18648,00 EUR.