Publikācijas datums:
GND-2016/29
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
pilnsabiedrību „RRCI”
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Līgumsumma
EUR 127005,73 bez PVN
Rezultātu publicēšanas datums
18.05.2016.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Gulbenes novada valsts ģimnāzijas ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/29.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 30.05.2016. plkst.10.00.

 

 

 

 

 

 

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Gulbenes novada valsts ģimnāzijas ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/29.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 3.jūnijā nolēmusi atzīt par uzvarētāju pilnsabiedrību „RRCI”, reģ. Nr. 44103056780, ar līgumcenu EUR 127005,73 bez PVN.