Publikācijas datums:
GND-2015/25
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA „Krustpils"
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Līgumsumma
EUR 40777,08 bez PVN
Rezultātu publicēšanas datums
06.07.2015.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Gulbenes pilsētas Brīvības ielas P27 Smiltene-Gulbene turpinājums Gulbenes pilsētā km 63,512-63,625 un km 63,898-64,203 sabrukušo posmu asfalta seguma remonts", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/25.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 17.07.2015. plkst.10.00.

Instrukcija

Pielikumi

Defektu akts

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Gulbenes pilsētas Brīvības ielas P27 Smiltene-Gulbene turpinājums Gulbenes pilsētā km 63,512-63,625 un km 63,898-64,203 sabrukušo posmu asfalta seguma remonts", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/25.
Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2015.gada 20.jūlijā nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „Krustpils", reģ. Nr. 45403000253, ar līgumcenu EUR 40777,08 bez PVN.

Lēmums

lig_Krustpils.pdf